Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Rynek pracy

Ekspertka: Polski rynek pracy jest nieprzyjazny dla pracowników

123RF
Polski rynek pracy wymaga reformy; przeciętny Polak po stracie pracy szuka zatrudnienia ponad rok, podczas gdy w Holandii czy Danii proces ten trwa 2-3 tygodnie – przekonuje Joanna Tyrowicz, doradca w Instytucie Ekonomicznym NBP, konsultantka Banku Œwiatowego.

Według Tyrowicz nasz rynek pracy jest nieprzyjazny dla pracowników. „Przeciętny Polak czeka na podwyżkę 2,5 roku, a gdy straci pracę szuka jej ponad rok. W większoœci krajów unijnych jest to poniżej kilku miesięcy. Sš państwa, gdzie czas poszukiwania pracy przez osobę bezrobotnš to 2-3 tygodnie, jak np. w Danii, Holandii czy Szwecji” – powiedziała Tyrowicz PAP.

Jak mówiła, relatywnie niski odsetek polskich pracodawców tworzy miejsca pracy bšdŸ poszukuje pracowników. Ponad 40 proc. firm tworzy znikomš liczbę miejsc pracy w każdym roku tzn. jedno, dwa; przy większych przedsiębiorstwach - kilka – wskazała Tyrowicz. Podkreœliła, że pracodawcy majš słabe doœwiadczenie w poszukiwaniu pracowników. „Często szukajš pracowników 3-6 miesięcy. Co oznacza, że jest to proces długotrwały, często zakończony porażkš” – powiedziała.

Według niej samo poszukiwanie pracowników ze strony pracodawców pochłania 0,1 proc. PKB. „To sš pienišdze, które idš tylko na to, żebyœmy się znaleŸli, nie tworzš żadnej konkretnej wartoœci” – wskazała Tyrowicz.

Jak podkreœliła, Polska jest również krajem o niemal najniższym w Europie wskaŸniku aktywnoœci zawodowej. Bierze się to z niskiej aktywnoœci zawodowej osób młodych i ludzi starszych. „Niska aktywnoœć oznacza m.in. niezdolnoœć dopasowania pracy do indywidualnych wymogów, np. studentów czy osób starszych realizujšcych funkcje opiekuńcze” – wyjaœniła.

W ocenie Tyrowicz „jeżeli zmodernizujemy polski rynek pracy i stworzymy możliwoœć łatwiejszego godzenia funkcji zawodowych, rodzinnych i życiowych, te bariery z czasem zacznš znikać i stworzš polski rynek pracy jako miejsce bardziej przyjazne”.

Zdaniem ekspertki w naszym kraju niesprawnie działała poœrednictwo pracy, zawodzi też komunikacja między pracownikiem i pracodawcš. „Nie korzystamy z profesjonalnego wsparcia w poszukiwaniu pracy, tylko stšpamy po omacku. Ponad 80 proc. osób poszukujšcych pracy deklaruje, że szuka głównie za poœrednictwem ogłoszeń i znajomych” – zaznaczyła Tyrowicz. Dodała, że tak samo szukajš pracodawcy, co oznacza, że trudno im będzie znaleŸć osoby o potrzebnym profilu kompetencji.

„Jak go (rynku pracy-PAP) nie naprawimy, to nie będzie działał. Można to zrobić poprzez profesjonalne poœrednictwo pracy, wsparcie we właœciwym kierowaniu własnš karierš, czego w Polsce nigdy nie było, a we wszystkich krajach rozwiniętych jest” - wyjaœniła. Zaznaczyła, że jesteœmy jedynym krajem na œwiecie, gdzie doradca zawodowy i poœrednik pracy to dwa oddzielne zawody. „A przecież poœrednik nie powie mi, jakiej pracy powinnam szukać, po to muszę iœć do doradcy” - wskazała.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL