Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Rynek pracy

Work Service: Nadchodzi fala podwyżek i rekrutacyjny boom

Bloomberg
W końcu rynek pracy zaczyna być rynkiem pracownika. Utrzymujšca się presja płacowa i wyraŸne trudnoœci rekrutacyjne przełożyły się na większš skłonnoœć do podnoszenia poziomów wynagrodzeń – wynika z badań Work Service.

W najnowszym „Barometrze Rynku Pracy” przygotowywanym przez Work Service co pół roku, padło kilka ważnych rekordów pokazujšcych, że dobra sytuacja na rynku pracy zaczyna być odczuwalna wœród pracowników.

Niespełna 18 proc. Polaków obawia się utraty zatrudnienia, co stanowi najniższy rezultat od 2014 roku. Największa niepewnoœć zwišzana z utrzymaniem zatrudnienia występuje wœród osób w wieku 45-54 lata (26,9 proc.), a najpewniej czujš się młodzi pracownicy, wœród których tylko 11,7 proc. obawia się utraty pracy.

Równoczeœnie spada poziom zainteresowania zmianš pracy. Jedynie 1 na 6 Polaków myœli o poszukiwaniu nowego miejsca zatrudnienia, co stanowi najniższe wskazanie w historii badania. Z drugiej strony 1/3 respondentów spodziewa się znaleŸć nowe miejsce pracy w czasie nieprzekraczajšcym miesišca. Do największych optymistów też należš osoby młode.

- Paradoksalnie rekordowo niska skłonnoœć do zmiany pracy  jest zwišzana z poprawiajšcš się sytuacjš na rynku pracy – komentował Andrzej Kubisiak, dyrektor zespołu analiz i komunikacji w Work Service S.A. na czwartkowej konferencji prasowej.

- Z naszych badań wynika, że już w ubiegłym roku niemal połowa Polaków otrzymała podwyżki, które mogły wyhamować plany rotacyjne. Z drugiej strony pracownicy czujš się coraz pewniej, co potwierdzajš spadajšce obawy o utratę zatrudnienia. To z kolei może powodować utratę kolejnego bodŸca do szukania wyzwań zawodowych w nowym miejscu – dodaje.

Ubiegłoroczne podwyżki nie wyczerpały oczywiœcie apetytu pracowników na wyższe płace. Z „Barometru Rynku Pracy VII” wynika, że presja płacowa nie słabnie, bo nadal 53 proc.  pracowników oczekuje podniesienia wynagrodzeń w najbliższych miesišcach.

- W tym roku nadzieje wielu Polaków mogš zostać spełnione, bo w wynikach naszych badań widzimy nadcišgajšcš falę podwyżek – zauważa Maciej Witucki, prezes zarzšdu Work Service S.A.  - Niemal 29 proc. firm zapowiada podnoszenie wynagrodzeń dla swoich pracowników, a to najwyższe wskazanie w historii naszych badań i wynik lepszy o ponad 15 p.p. w stosunku do ubiegłego roku. Najlepszš koniunkturę widać w sektorze handlowym i produkcyjnym i tam wyższe płace będš w pierwszej kolejnoœci odczuwalne – podsumowuje Witucki. Po raz pierwszy też w historii badań żaden z pracodawców nie planuje obniżać wynagrodzeń.

Optymistycznie wyglšdajš też plany pracodawców zatrudniania. Niemal 1/3 firm planuje rekrutacje w celu zwiększenia lub utrzymania poziomów zatrudnienia, co stanowi najwyższy wynik w historii raportu. Największe zapotrzebowanie występuje w sektorze handlowym, w którym co druga firma (51 proc.) szykuje się do otwierania rekrutacji w najbliższych miesišcach. W głównej mierze sš one podyktowane rotacjš pracowniczš i potrzebš utrzymania obecnego stanu zatrudnienia. Z kolei w sektorze produkcyjnym aż 30 proc. firm przewiduje zwiększenie poziomu zatrudnienia.

Większoœć planowanych rekrutacji przewiduje przycišganie pracowników niewykwalifikowanych (59 proc.) i œredniego szczebla (48,3 proc.), a 13 proc. firm będzie poszukiwać kadry zarzšdzajšcej. Zdaniem ekspertów Work Service, to już prawdziwy boom rekrutacyjny.

 

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL