Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Rozmowy czwartkowe

Sylwetki członków KRRiTV

Fotorzepa, Jerzy Dudek

Witold Kołodziejski, przewodniczšcy Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

Przewodniczšcym KRRiT został już po raz drugi – pierwszy raz pełnił tę funkcję w latach 2007–2010, kiedy w Polsce wprowadzana była naziemna telewizja cyfrowa. To za jego kadencji doszło do ustalenia ram i uruchomienia procesu cyfryzacji telewizji naziemnej. Został za to odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Ostatnio, od listopada 2015 r., był sekretarzem stanu w Ministerstwie Cyfryzacji, gdzie podlegał mu Departament Społeczeństwa Informacyjnego.

W latach, w których nie zasiadał w KRRiT, należał do Prawa i Sprawiedliwoœci. Z ramienia tej partii był radnym, a następnie przewodniczšcym m.st. Warszawy (w latach 2002–2005). Po odejœciu z KRRiT w 2010 r. był wiceburmistrzem warszawskiej dzielnicy Ursynów (w latach 2010–2014) i radnym Sejmiku Województwa Mazowieckiego (wcišż trwajšcej V kadencji w 2010 r.).

Bez powodzenia kandydował do Sejmu w 2011 i 2015 r.

Zanim po raz pierwszy trafił do Krajowej Rady, pracował w mediach (od 1993 r.). Wydawał i produkował dla TVP programy „Magazyn katolicki", „Credo", „Otwarte Drzwi", „Między Ziemiš a Niebem", od 1999 r. wydawał Studio Papieskie, które obsługiwało mediowo pielgrzymki papieża Jana Pawła II. W 2005 r. współwydawał i prowadził w TVP programy relacjonujšce pożegnanie i pogrzeb Jana Pawła II. Był też reporterem Informacyjnej Agencji Radiowej Polskiego Radia.

Wczeœniej, w 1991 r., pracował w biurze prasowym Zarzšdu Głównego Porozumienia Centrum.

Ukończył studia na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Jest magistrem filozofii. Do obecnego składu Rady Kołodziejskiego wybrał Sejm.

Teresa Bochwic, zastępca przewodniczšcego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

W nowej KRRiT będzie zastępować przewodniczšcego Witolda Kołodziejskiego i współpracować z Wydziałem Skarg i Wniosków. Zasiada w Zarzšdzie Głównym Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, zajmowała się tam tematykš monitoringów, pracš przy założeniach nowej ustawy medialnej i współorganizowaniem konferencji.

Od trzech lat zasiada też w radzie programowej Polskiej Agencji Prasowej, do 2014 r. była też przez cztery lata członkiniš rady programowej Polskiego Radia, a wczeœniej zasiadała w Radzie Etyki Mediów i przewodniczyła Obywatelskiej Komisji Etyki Mediów. Była też wicedyrektorem programowym w Polskim Radiu i zasiadała w radach programowych TVP.

Była publicystkš między innymi Radia Wolna Europa i paryskiej „Kultury" oraz Radia „Solidarnoœć" w Paryżu. Ukończyła filozofię na Uniwersytecie Warszawskim, ma tytuł doktora pedagogiki.

Janusz Kawecki, członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

Członek rady naukowej Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, profesor nauk technicznych. Studiował na Wydziale Budownictwa Lšdowego Politechniki Krakowskiej, wieloletni wykładowca na tej uczelni. Tytuł profesorski ma od 1992 r., obecnie jest emerytowanym profesorem zwyczajnym.

Zwišzany ze œrodowiskiem Radia Maryja i Telewizji Trwam. W Radiu Maryja prowadzi od 20 lat audycje z cyklu „Głos z Krakowa", współpracuje też z Telewizjš Trwam oraz publikuje w „Naszym Dzienniku". Jest redaktorem Tygodnika Rodzin Katolickich „ródło", przewodniczšcym Zespołu Wspierania Radia Maryja oraz członkiem Zakonu Rycerskiego Grobu Bożego w Jerozolimie.

Do składu nowej KRRiT powołał go prezydent Andrzej Duda, któremu przysługiwało prawo mianowania dwóch członków.

Andrzej Sabatowski, członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

Przez wiele lat (od poczštku lat 90.) zwišzany z TVP Kraków. Był tam sekretarzem programowym, kierownikiem publicystyki i informacji, a następnie pełnomocnikiem dyrektora ds. oddziałów terenowych. Był też wicedyrektorem ds. finansów i produkcji w TVP Wrocław.

Pracował także jako dziennikarz w mediach drukowanych. W latach 70. pisał do „Życia Literackiego", potem współtworzył tygodnik „Małopolska" NSZZ Solidarnoœć Małopolska, kierował też pierwszym prywatnym tygodnikiem „Depesza". Poza tym pracował m.in. w magazynie kulturalno-informacyjnym „Karnet" oraz w Grupie Gremi, w której skład wchodzi m.in. wydawca „Rzeczpospolitej". Z wykształcenia historyk (studiował na Uniwersytecie Jagiellońskim), po studiach uczył w liceach.

Do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Andrzeja Sabatowskiego powołał prezydent Andrzej Duda.

Elżbieta Więcławska-Sauk, członkini Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

Dziennikarka i polityk, członkini składu Sšdu Dziennikarskiego w Stowarzyszeniu Dziennikarzy Polskich, posłanka na Sejm IV kadencji i senator VI kadencji z ramienia Prawa i Sprawiedliwoœci.

Dwukrotna członkini rady programowej TVP ŁódŸ, w której wczeœniej pracowała jako dziennikarz. Pierwszy raz w latach 1974–1982 (zwolniona z pracy po wprowadzeniu stanu wojennego), następnie w latach 1990–2001.

Przygotowywała programy publicystyczne poœwięcone zagadnieniom społecznym i prawnym. Wspierała Solidarnoœć przed wyborami parlamentarnymi w 1989 r.

Studiowała na Wydziale Filologii Polskiej Uniwersytetu Łódzkiego.

Do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji została nominowana decyzjš Sejmu wraz z Witoldem Kołodziejskim, który póŸniej został wybrany na przewodniczšcego Rady.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL