Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Rozmowy czwartkowe

Kompromis z prezesem groźny dla prezydenta

Fotorzepa, Robert Gardziński
Jarosławowi Kaczyńskiemu tak zależy na Sšdzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sšdownictwa, że pozwoli się nawet upokorzyć, pielgrzymujšc do prezydenta. Jednak jeœli Andrzej Duda się ugnie, szef PiS zaraz się na nim zemœci – mówi Jackowi Nizinkiewiczowi Roman Giertych, adwokat, wicepremier w rzšdzie PiS–LPR–Samoobrona.

Rzeczpospolita: Czy dojdzie do porozumienia prezydenta Andrzeja Dudy z Prawem i Sprawiedliwoœciš w sprawie ustaw o Sšdzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sšdownictwa?

Roman Giertych: Jeœli prezydent Duda pójdzie na kompromis z Jarosławem Kaczyńskim, to będzie koniec jego prezydentury.

Dlaczego? Andrzej Duda chce reformy sšdownictwa, ale nie zgadza się na wygaszenie mandatu wszystkich sędziów SN i oddania prokuratorowi generalnemu zbyt dużych prerogatyw.

Kluczowa jest kwestia Sšdu Najwyższego oraz pluralizmu w KRS. Prezydent obiecał pluralizm w Radzie, więc jeœli tego celu nie osišgnie, oznaczać to będzie przegranš ze Zbigniewem Ziobrš. Jeœli prezydent nie utrzyma kadencji I prezesa Sšdu Najwyższego i nie wybroni większoœci sędziów pracujšcych w SN, też poniesie spektakularnš klęskę. A to będzie znaczyło, że na zawsze pozostanie w cieniu Jarosława Kaczyńskiego i nie ma najmniejszych szans na drugš kadencję.

Z jakiego powodu?

Z kilku. Po pierwsze, ludzie nie wybiorš człowieka, który mówi, że jest niezłomny, a okazuje się bardzo łatwy do złamania. Po drugie, Jarosław Kaczyński nie ma najmniejszych powodów, żeby wystawić Andrzeja Dudę na następnš kadencję. Gdyby wygrał, będzie to jego ostatnia kadencja, więc możliwoœć nacisku na niego zaniknie. Po trzecie, Kaczyński już nie ufa Dudzie, a Duda Kaczyńskiemu, co pokazał, proszšc o pisemne poprawki do swoich ustaw.

PiS może nie wystawić Andrzeja Dudy w wyborach prezydenckich?

Jedynš szansš Dudy na wystawienie w wyborach jest osłabienie Kaczyńskiego. Jeœli prezes PiS przegra wybory parlamentarne lub wygra je, ale nie na tyle wysoko, żeby samodzielnie stworzyć rzšd, będzie musiał postawić na kandydaturę Dudy, który cieszy się dużym poparciem społecznym. Kaczyński zmuszony do rzšdów koalicyjnych potrzebowałby patronatu głowy państwa i przesunięcia ciężaru władzy do Pałacu Prezydenckiego. Im słabszy Kaczyński, tym silniejszy prezydent Duda.

A czy spór o sšdy nie jest konfliktem między prezydentem Dudš a ministrem Ziobrš?

Mam wrażenie, że to symboliczny spór między paniš prezydentowš a Jarosławem Kaczyńskim. Prezydent wyrósł ze œrodowiska krakowskiego i œwiata prawniczego. Ma swojš tożsamoœć i status. Jeœli zgodzi się na oddanie KRS i SN Ziobrze, nie tylko zasłuży na pogardę własnego œrodowiska naukowego, ale również na wzgardę najbliższych i wszystkich ludzi niezależnie myœlšcych, w tym œrodowiska żony. A pani prezydentowa w œrodowisku krakowskim jest bardzo mocno osadzona. Ten spór nie ma nic wspólnego z konfliktem czterdziestolatków – jak próbuje go przedstawić Kaczyński. Ostatecznie to pani Agata postawiła się prezesowi, bo nie podoba się jej pomiatanie małżonkiem przez PiS. Nie da się być prezydentem wszystkich Polaków i zgodzić się na deptanie sšdów. Duda zdradzi swoich wyborców, jeœli zgodzi się na kompromis w sprawie SN i KRS na warunkach ministra Ziobry. Historia zapamięta prezydenta Dudę jako bardzo słabego człowieka, który pozwolił na to, żeby jedna partia polityczna przejęła kontrolę nad sšdami.

Wymiarowi sprawiedliwoœci nie jest potrzebna reforma?

Oczywiœcie, że jest. Nikt w to nie wštpi. Ale nie nazywajmy reformš podporzšdkowania sšdów jednej partii. Zasadniczym kluczem reformy powinna być zmiana systemu wynagradzania sędziów. W sšdach nie ma korelacji między pracowitoœciš sędziów a ich wynagrodzeniem. Trzeba wprowadzić system punktowy, który każdš sprawę, którš przyjmuje sędzia, okreœlałby w odniesieniu do stopnia trudnoœci. Tylko osišgnięcie okreœlonej liczby punktów przez sędziego skutkowałoby automatycznymi – a nie uznaniowymi – premiami. Wprowadzenie systemu automatycznego wynagradzania dodatkowego, powišzanego z tempem pracy, doprowadziłoby do przyœpieszenia terminów rozpraw sšdowych, które sš dzisiaj największš bolšczkš, szczególnie przedsiębiorców. Mamy do czynienia z zapaœciš wymiaru sprawiedliwoœci gospodarczego, gdzie sprawy toczš się po pięć–siedem lat.

A czy propozycje przestawione w ustawach o SN i KRS mogš się przyczynić do uzdrowienia sšdownictwa?

Te projekty nie służš sanacji sšdownictwa, lecz sš efektem rozmów głowy państwa z Jarosławem Kaczyńskim. Jestem przekonany, że projekty, które poznaliœmy, nie sš efektem prac mecenasa Michała Królikowskiego [doradca prezydenta ds. reformy sšdownictwa – red.]. Mówił on, że propozycje będš konstytucyjne, a przerwanie kadencji członków KRS jest niekonstytucyjne. Podobnie jak niekonstytucyjne jest przerwanie kadencyjnoœci I prezesa Sšdu Najwyższego. Propozycja wyboru KRS w trybie: jeden głos – jeden poseł jest kompletnym niezrozumieniem regulaminu Sejmu. Marszałek może obejœć ten zapis, robišc kilka głosowań, a w każdym z nich PiS ma bezwzględnš większoœć. Za pomocš regulaminu Sejmu propozycja prezydenta może być wywrócona do góry nogami. Jest to ukłon w stronę PiS.

Prezydent chce, żeby reforma sšdownictwa była dobra i głęboka. Postuluje też, żeby sędziowie SN po ukończeniu 65. roku życia przechodzili w stan spoczynku.

To bardzo kontrowersyjna propozycja. Kluczem nie jest wiek sędziów, ale wiek prezes Małgorzaty Gersdorf. Pierwsza prezes SN stanowi dla PiS największy problem i właœnie jej chce się pozbyć prezydent, wyznaczajšc granicę wieku sprawowania urzędu przez sędziów. Bez załatwienia sprawy prezes Gersdorf Prawo i Sprawiedliwoœć nie może liczyć na to, że Sšd Najwyższy będzie tak oddany, jak Trybunał Konstytucyjny z prezes Juliš Przyłębskš na czele.

Dlaczego Sšd Najwyższy jest tak ważny dla PiS?

Jeœli partia Kaczyńskiego przejmie nad nim kontrolę, ewentualny start Andrzeja Dudy jako kandydata niezależnego może być utrudniony. Proces wyborczy jest dziœ kontrolowany przez wymiar sprawiedliwoœci. Jeœli będzie on funkcjonował tak jak Trybunał Konstytucyjny, na gwizdek partyjny, może się okazać, że Duda nie zostanie zarejestrowany jako kandydat albo tak mu się utrudni kandydowanie, że będzie ono niemożliwe bez poparcia PiS. A to oznacza, że straci szansę na drugš kadencję. Zachęcam Andrzeja Dudę, żeby się nie łudził. Wszystkie miłe dla prezydenta opinie, które dzisiaj wypowiada Kaczyński, majš jeden cel – przejšć KRS i SN. A Andrzej Duda w tym przeszkadza. Gdyby nie prezydenckie weta, Kaczyński dalej nie liczyłby się z Dudš. Szefowi PiS tak zależy na SN, że pozwoli się nawet upokorzyć, pielgrzymujšc do prezydenta, byle te instytucje przejšć. Jeœli Duda ugnie się przed Kaczyńskim, ten się zaraz na nim zemœci.

Jak?

Ataki PiS na prezydenta przybiorš na sile.

Czy prezes Kaczyński pójdzie więc na kompromis?

Byłem wicepremierem w rzšdzie Jarosława Kaczyńskiego i wiem, że nie jest on w stanie pójœć na żaden kompromis. Może pozorować chęć kompromisu, ale gdy dostanie to, czego chce, nie będzie miał skrupułów, żeby próbować zniszczyć tego, z kim przed chwilš szukał porozumienia. Prezes potrzebuje sšdów na gwizdek. Następnym punktem, który może planować PiS, jest wprowadzenie takich zmian w kodeksie postępowania karnego, że to SN w niektórych przypadkach stosowałby areszt. Kaczyńskiemu potrzebne sš dyspozycyjne sšdy i pełna kontrola nad SN, aby móc na zamówienie stosować œrodki zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztowania.

Dlaczego Jarosław Kaczyński postawił na Zbigniewa Ziobrę, który – jak przypomina prezydent – już raz go zdradził?

Ziobro jest całkowicie zależny od Kaczyńskiego. Któregoœ przedpołudnia prezes może się obudzić i zdecydować, że po południu Ziobro już nie będzie ministrem sprawiedliwoœci. Andrzej Duda jest jedynš zaporš przed dyktaturš Jarosława Kaczyńskiego. Zaporš sš także niezależne sšdy, a dzisiaj tylko prezydent jest ostatniš przeszkodš przed ich zawłaszczeniem przez PiS. Jeœli sšdy będš politycznie dyspozycyjne, trójpodział władzy stanie się fikcjš i skończy się demokracja w Polsce.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL