Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Ropa

PKN Orlen spełnił wymogi ustawy

Bloomberg
Koncern zrealizował inwestycję dzięki której z Podziemnego Magazynu Ropy i Paliw „Góra” będzie mógł wytłoczyć paliwa w 90 dni, a ropę naftowš w 150 dni.

Solino, spółka z grupy PKN Orlen, oddała do użytku stację poboru wody z Noteci. Dzięki temu koncern uzyskał możliwoœć przechowywania zapasów interwencyjnych w kawernach solnych zgodnie z wymaganiami znowelizowanej ustawy o zapasach obowišzkowych.

PKN Orlen informuje, że budowa nowego ujęcia wraz z pompowniš pozwoli na zwiększenie iloœci wody przesyłanej do Podziemnego Magazynu Ropy i Paliw „Góra" znajdujšcego się koło Inowrocławia. Przechowuje się tam zapasy ropy i paliw w podziemnych kawernach, które utworzono w wyeksploatowanych komorach solnych zlokalizowanych na terenie kopalni soli. Do ich wytłoczenia używa się solanki, która dzięki swoim właœciwoœciom wypycha ropę naftowš i paliwa na powierzchnię.

PKN Orlen zapewnia, że inwestycja znaczšco poprawi funkcjonalnoœć i operacyjnoœć magazynu, pozwalajšc na podawanie wody do produkcji solanki z wydajnoœciš 1400 m szeœc. na godzinę. Dzięki temu magazyny spełniajš wymagania ustawy o zapasach obowišzkowych, wchodzšcej w życie z poczštkiem 2018 r., okreœlajšcej limity czasowe, w których powinny one zostać wytłoczone. Nowe prawodawstwo zakłada obowišzek wytłoczenia zapasów obowišzkowych paliw w 90 dni, a ropy naftowej w 150 dni.

- Budowa pompowni w ramach realizacji Strategii Kawernowej jest kolejnym krokiem wzmacniajšcym bezpieczeństwo energetyczne państwa. Tak jak wielokrotnie deklarowaliœmy, inwestycja została oddana do użytku zgodnie z założonymi terminami - mówi cytowany w komunikacie prasowym Dariusz Kusiak, prezes Solino. Dodaje, że przepustowoœć pompowni w cišgu doby pozwoliłaby na wypełnienie wodš 15 basenów olimpijskich.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL