Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Rolnicy

Przez rozporzšdzenie Ministra Sprawiedliwości rolnicy mogš mieć problemy z uzyskaniem kredytów

Fotorzepa, Jerzy Dudek
Międzyresortowy zespół sprawdzi, czy chronišc rolników przed komornikami, minister sprawiedliwoœci nie odcišł ich od finansowania – informuje „Puls Biznesu”.

Chodzi o rozporzšdzenie Ministra Sprawiedliwoœci, okreœlajšce listę przedmiotów niepodlegajšcych zajęciu w ramach egzekucji komorniczej. Znalazły się na niej niemal wszystkie ruchomoœci, jakimi dysponuje rolnik: maszyny i urzšdzenia, silosy, szklarnie, tunele, trzoda, ziarno, nawozy, paliwa, budynki gospodarcze, magazyny, grunty rolne. Jego wprowadzenie było pokłosiem głoœnej sprawy rolnika spod Mławy, któremu komornik zajšł jedyny traktor, pozbawiajšc podstawowego narzędzia pracy.

Jak pisze „Puls Biznesu", rozporzšdzenie działa jak miecz obosieczny: ogranicza możliwoœć patologii, ale również odcina rolnika od finansowania bankowego. Skrócenie listy przedmiotów do zajęcia równoczeœnie ogranicza możliwoœć przedstawienia twardego zabezpieczenia kredytowego w banku.

— Ustawa o handlu ziemiš rolnš postawiła pod znakiem zapytania sensownoœć zabezpieczenia hipotecznego. Rozporzšdzenie dobija rynek inwestycyjnego kredytu rolnego — mówi gazecie szef segmentu agro w jednym z banków.

Zastrzeżenia do ustawy zgłaszał Zwišzek Banków Polskich, który we wrzeœniu ubiegłego roku wystosował apel do ministra o zmianę przepisów ze względu na duże ryzyko zaduszenia akcji kredytowej w sektorze agrarnym.

Uwagi mieli też komornicy. W paŸdzierniku Krajowa Rada Komornicza zaapelowała do Ministerstwa Sprawiedliwoœci o precyzyjne okreœlenie przedmiotów rolniczych niepodlegajšcych zajęciu.

Rozporzšdzenie Ministra Sprawiedliwoœci okreœlajšce przedmioty należšce do rolników, które nie podlegajš egzekucji komorniczej weszło w życie 2 sierpnia 2017 roku.

ródło: pb.pl, rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL