Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Rolnictwo

Niemieccy hodowcy domagajš się prewencyjnego odstrzału dzików

Adobe Stock
Afrykański pomór œwiń (ASF) na wschodzie Europy to już prawdziwa epidemia - twierdzš niemieccy hodowcy œwiń i domagajš się prewencyjnego odstrzału 70 proc. populacji niemieckich dzików.

Werner Schwarz, wiceprzewodniczšcy niemieckiego stowarzyszenia rolników, uważa, że także bardzo kontrowersyjny odstrzał macior i warchlaków powinien być możliwy. Zdaniem niemieckich hodowców wybuch epidemii ASF w Niemczech będzie miał katastrofalne skutki i może doprowadzić do "załamania na rynku" i miliardowych strat. Joachim Rukwied, szef zwišzku rolników, uważa, że nie wolno w żadnym wypadku zaniedbać żadnych działań prewencyjnych a do takich zaliczył odstrzał prewencyjny dzików.

Zwišzek chce także policyjnej kontroli na granicach i konfiskaty produktów spożywczych z wieprzowiny. A hodowcy œwiń muszš wprowadzi obostrzone zasady zachowania higieny, łšcznie z dodatkowymi procedurami czyszczenia i dezynfekcji obejœć, gdzie hodowane sš œwinie.

Afrykański pomór œwiń to wirusowa choroba œwiń. ródło zakażenia stanowiš chore œwinie domowe oraz dzikie, u których choroba ma przebieg utajony. Nosicielem poœrednim wirusa może być też człowiek. Zwierzęta chore sš zabijane i utylizowane.

Epidemia od kilku lat występuje od Rosji po kraje położone nad Bałtykiem - w tym także w Polsce. Przypadki ASF odnotowano także pod warszawš, chociaż najwięcej ognisk choroby jest na wschodzie kraju.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL