Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Rodzina

Rozwody - ile trzeba zapłacić pełnomocnikowi, i jakie sš opłaty sšdowe

Adobe Stock
Najtańsze jest rozstanie małżonków bez potomstwa – koszty sšdowe to 860 zł.

Od lat liczba rozwodów utrzymuje się na stałym poziomie. Dowód? W pierwszej połowie 2017 r. do sšdów okręgowych w całym kraju wpłynęło 45,5 tys. spraw o rozwód. W całym ubiegłym rok było ich blisko 90 tys. Instytut Wymiaru Sprawiedliwoœci podliczył właœnie, ile państwo kosztuje jedna sprawa rozwodowa – prosta i bardziej skomplikowana. Otóż przeciętny koszt rozwodu w przypadku małżonków posiadajšcych małoletnie dzieci kosztuje państwo 2,5 tys. zł; tam, gdzie w grę wchodzš dodatkowe badania – 3,519 tys zł. Najtańszy jest rozwód bez dzieci – kosztuje zaledwie 860 zł. A jakie koszty ponoszš strony? W Warszawie tzw. prosty rozwód adwokaci wyceniajš na ok. 4 tys. zł; bardziej skomplikowany na 6–8 tys. zł. Ale padajš też rekordowe kwoty – nawet 30 tys. zł. – Sprawa sprawie nierówna – mówi adwokat Jan Paschalski specjalizujšcy się w sprawach rodzinnych. I podaje przykład, że w mniejszych miastach zdarza się poprowadzić sprawę rozwodowš za 2 tys. zł.

Cena czasu na sali

Jak wyceniono elementy założonego modelu? Na poczštek rozwód, na który składajš się trzy rozprawy. Czas trwania pierwszej wyliczono na 34,8 minuty; drugiej – 50,5 minuty, a trzeciej 50,2 minuty. Oszacowana stawka godzinowa sędziego wnosi 85,63 zł; stawka urzędnika sšdowego – 24,38 zł za godzinę, wysokoœć rekompensaty dla ławników – 9,16 zł (za godzinę). Z kolei przeciętny zwrot kosztów podróży oraz utraconego zarobku przez œwiadków (w szacunkach przewidziano cztery osoby) wynosi 94,13 zł; przeciętne wynagrodzenie za stawiennictwo na rozprawie dla biegłych sšdowych – 105,50 zł. Ponad 50,5 minuty przewidziano na wysłuchanie jednego dziecka: podczas tej czynnoœci czas pracy sędziego wyceniono na 85,63 zł, urzędnika (protokolanta) – 24,38 zł.

Tych pięć pozycji to zaledwie połowa kosztów procesu rozwodowego. Do tego dodać należy jeszcze wynagrodzenie za sporzšdzenie wywiadu œrodowiskowego– ok. 75 zł, i sporzšdzenie opinii diagnostycznej – 281 zł (badane dwie osoby dorosłe i dwoje dzieci). Wysłanie 20 pism – 1, 2 zł za każdš przesyłkę – wysyłka wszystkich pism 24 zł.

Drożej z lekarzem i biegłym

Kolejne szacunki IWS. Bywa, że potrzebna w takiej sprawie jest opinia biegłego medyka. Jej koszt obliczono na blisko 700 zł. Koniecznoœć przesłuchania lekarza prowadzšcego – 94 zł; pracownika socjalnego – 94 zł, a zapoznanie się z aktami spraw opiekuńczych i nieletnich – godzina pracy sędziego – ok. 86 zł.

Najtaniej bez dzieci

Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w 2016 r. na 63,5 tys. orzeczonych rozwodów w 26 tys. (41,3 proc.) małżonkowie nie mieli wspólnych dzieci; w 22,8 tys. mieli jedno dziecko (36 proc.); w 12 tys. (19,1 proc.) – dwoje dzieci; w 1881 (3 proc.) troje, a w 453 (0,7 proc.) czworo lub więcej.

Z szacunków wynika, że rozwód bez dzieci jest najtańszy. Ile kosztuje? Blisko 860 zł. Co się składa na tę kwotę? Trzy rozprawy (290 zł), przesłuchanie czterech œwiadków (zwrot) – 94 zł, postępowanie mediacyjne – 150 zł, wysłanie 12 pism (14 zł) oraz praca nad sprawš – ok. 311 zł.

Rozwód miał być droższy

Przypomnijmy, że jeszcze dziœ opłata za pozew rozwodowy wynosi 600 zł. W przypadku oddalenia powództwa przez sšd jako bezzasadnego wszelkie koszty procesu ponosi powód. Z kolei wydanie wyroku orzekajšcego wyłšcznš winę jednego z małżonków oznacza, że to przegrywajšcy proces ponosi wszelkie koszty procesu, czyli zarówno te sšdowe (np. biegli, œwiadkowie), jak i profesjonalnego pełnomocnika. Jeżeli zapadnie wyrok orzekajšcy rozwód bez orzekania o winie, oboje małżonkowie ponoszš koszty po połowie.

Jeszcze kilka dni temu opłata za rozwód miała wzrosnšć. Miał być droższy i wynieœć 2 tys. zł. Rzšd Beaty Szydło szykował ogromnš podwyżkę opłat sšdowych. Zmiany miały być efektem nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego i niektórych innych ustaw, nad którš pracowało Ministerstwo Sprawiedliwoœci. Dzień po ogłoszeniu podwyżki resort ministra Zbigniewa Ziobry poinformował, że „z uwagi na negatywne opinie w kwestii opłat Ministerstwo Sprawiedliwoœci nie będzie podtrzymywać tych propozycji". Š?

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL