Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Rodzina

Dzieci z in vitro sš dyskryminowane

123RF
Rzecznik Praw Dziecka spotkał się z rodzicami dzieci poczętych metodš in vitro. Rodzice poprosili Marka Michalaka o wsparcie w walce przeciwko dyskryminacji ich dzieci.

23 wrzeœnia do Rzecznika trafił list otwarty podpisany przez rodziców oraz bliskich rodzin, które posiadajš potomstwo dzięki metodzie in vitro. Sygnatariusze wskazali w nim, że od lat toczš walkę z częœciš opinii publicznej i medialnej, która niesprawiedliwie traktuje ich dzieci, używajšc wobec nich uwłaczajšcych okreœleń m.in. „dzieci Frankensteina", „dzieci z bruzdš", „niedorozwinięte". Rodzice poprosili Marka Michalaka o „pomoc i wsparcie w tej nierównej walce".

Podczas spotkania Rzecznik przypomniał, że w tej sprawie jego stanowisko jest niezmienne. Jego zdaniem, negatywne i obraŸliwe sformułowania wobec dzieci poczętych metodš in vitro, w istocie kwestionujš ich godnoœć.

- Sš one głęboko ranišce, szkodliwe społecznie i wręcz niegodziwe, zwłaszcza, że dotyczš najmniejszych i bezbronnych. W imię szacunku dla godnoœci, podmiotowoœci i praw każdego dziecka, zwracam się o natychmiastowe zaniechania tych niegodnych praktyk, które stygmatyzujš te dzieci i wyrzšdzajš im i ich rodzinom bolesnš i długotrwałš krzywdę – mówił Marek Michalak.

Podobnego zdania był uczestniczšcy w spotkaniu ks. prof. Adam Solak z Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, Społeczny Doradca RPD, który powiedział: „Nie ma żadnych podstaw, by dzieci poczęte in vitro nazywać innymi, bšdŸ traktować je inaczej. Stygmatyzacja tychże dzieci narusza ich godnoœć i sprzeciwia się ósmemu przykazaniu: NIE MÓW FAŁSZYWEGO ŒWIADECTWA PRZECIW BLINIEMU SWEMU". Psycholog Dorota Zawadzka, rownież Społeczny Doradca RPD, mówiła natomiast o wysokiej potrzebie edukacji społeczeństwa w zakresie wiedzy o in vitro.

Podczas spotkania omówiono najważniejsze problemy rodzin posiadajšcych dzieci poczętych metodš in vitro, dyskutowano o koniecznoœci edukacji społeczeństwa, tak aby nie dochodziło do jakiekolwiek stygmatyzacji dzieci oraz zastanawiano się nad wprowadzeniem zapisów prawnych, które pozwoliłyby na skuteczniejszš ochronę praw, szczególnie godnoœci, dzieci poczętych metodš in vitro.

- Apeluję o wzniesienie się ponad doraŸne interesy i zapewnienie warunków, które pozwolš także tym dzieciom wzrastać w atmosferze miłoœci, pokoju i bezpieczeństwa – podkreœla Marek Michalak.

ródło: Rzecznik Praw Dziecka

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL