Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Rodzina

RPD: leczenie dzieci z chorobš Leśniowskiego – Crohna i wrzodziejšce zapalenie jelita grubego cišgle ograniczone

123RF
Rzecznik Praw Dziecka ponownie apeluje do Ministra Zdrowia o wprowadzenie rozwišzań umożliwiajšcych bardziej przyjazne i skuteczne leczenie dzieci z chorobš Leœniowskiego – Crohna oraz dzieci chorych na wrzodziejšce zapalenie jelita grubego.

W wystšpieniu generalnym do Konstantego Radziwiłła Marek Michalak podtrzymał formułowanš już wczeœniej opinię, że prawo tej grupy dzieci do nowoczesnego, optymalnego leczenia jest ograniczone.

W lipcu br. Rzecznik apelował do MZ o jak najszybsze zapewnienie dostępu dzieciom i młodzieży do leczenia biologicznego. Podkreœlał, że mali pacjenci nie powinni ponosić kosztów nieumiejętnoœci porozumienia się œwiadczeniodawcy, płatnika i producenta leku w sprawie leczenia.

W odpowiedzi na wystšpienie Rzecznikowi została przekazana jedynie lista leków refundowanych możliwych do stosowania w leczeniu oraz wskazane znane Rzecznikowi obowišzujšce przepisy prawa.

- To za mało. Dzieci chore na chorobę Leœniowskiego – Crohna, oporne na leczenie standardowe powinny być leczone, i to możliwie jak najwczeœniej, z zastosowaniem leków biologicznych. To terapia nowoczesna, w przeważajšcej liczbie przypadków skuteczna, gdyż zapewniajšca remisję choroby. Pozwala na powrót do normalnych warunków życia, umożliwia regularne uczęszczanie do szkoły, zapobiega bšdŸ przesuwa w czasie koniecznoœci poddania się leczeniu operacyjnemu. Koszty leczenia – na co wskazujš specjaliœci – nie przekraczajš możliwoœci finansowych Państwa – apeluje ponownie Marek Michalak.

Rzecznik podkreœla, że ograniczona dostępnoœć dzieci do leczenia biologicznego skutkuje często koniecznoœciš wykonania okaleczajšcej dziecko operacji proktokolektomii, z jej wszystkimi odległymi następstwami. Takie rozwišzanie z punktu widzenia dobra dziecka jest nie do przyjęcia.

Wystšpienie Rzecznika Praw Dziecka do Ministra Zdrowia Konstantego Radziwiłła

ródło: Rzecznik Praw Dziecka

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL