Rodzina

RPO i RPD: Alimentom potrzebna pomoc premier Szydło

Fotolia
Z apelem o przeprowadzenie ogólnopolskiej kampanii społecznej dotyczącej problemu niealimentacji dzieci zwrócili się do premier Beaty Szydło Rzecznicy: Praw Obywatelskich i Praw Dziecka.

RPO i RPD podjęli wspólną inicjatywę mającą na celu poprawę sytuacji dzieci niealimentowanych przez osoby to tego zobowiązane. Powołany przez nich Zespół do spraw Alimentów uznał, że potrzebne jest przygotowanie szerokiej kampanii społecznej, która  uświadomiłaby obywatelom skalę i powagę problemu i przekonała ich, że niewywiązywanie się z obowiązku alimentacji to forma przemocy ekonomicznej wobec dziecka i jego opiekuna.

Taką potrzebę potwierdzają wyniki badań dotyczące postaw Polek i Polaków wobec niepłacenia alimentów, które przedstawili Rzecznicy.  Niemal 74 proc. badanych uznało, że żaden ze znanych im dłużników nie ma uzasadnionych powodów, by nie płacić alimentów. Co jednak szczególnie niepokojące, osoby o takich poglądach stosunkowo rzadko próbują wywierać jakąś presję na znanych sobie dłużników - ponad 40 proc. respondentów przyznało, że nigdy nie próbowało wpłynąć na zmianę zachowania znanego im dłużnika alimentacyjnego. Jak widać, społeczeństwo polskie w sferze deklaratywnej negatywnie odnosi się do zjawiska uchylania się od płacenia alimentów, lecz z takimi postawami nie łączą się konkretne działania mające na celu zwalczanie tego zjawiska - wynika z sondażu telefonicznego przeprowadzonego na reprezentatywnej próbie 1001 dorosłych Polaków.

- Niezwykle istotne jest podkreślanie, że oboje rodzice w równym stopniu są zobowiązani do zapewnienia dziecku właściwej opieki i zaspokajania jego potrzeb. Kluczowe jest nie tylko właściwe przygotowanie treści kampanii, ale także jej możliwie najszerszy zasięg. Efektywna kampania powinna mieć zatem charakter ogólnopolski, przy zastosowaniu różnych możliwości oddziaływania na odbiorcę - zarówno tradycyjnych kanałów komunikacji, jak prasa i spoty radiowe, czy telewizyjne i billboardy, jak i wykorzystujących nowe technologie, w tym media społecznościowe - wskazują Rzecznicy.

Z postulatem przeprowadzenia kampanii RPO i RPD zwrócili się w 2016 r. do Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej. Jednak zdaniem Rzeczników działania podjęte w ramach akcji pt. "Odpowiedzialny Rodzic Płaci" nie wystarczyły, by zmienić postawy społeczne i zmobilizować dłużników alimentacyjnych do regulowania zobowiązań wobec własnych dzieci.

Teraz RPO i RPD zwrócili się do Prezes Rady Ministrów o podjęcie inicjatywy przeprowadzenia ogólnopolskiej kampanii społecznej. Ich zdaniem  nagłośnienie problemu przez  Premier Beatę Szydło przyczyni się do zmniejszenia przyzwolenia społecznego na niepłacenie alimentów i zwiększenia poziomu alimentacji dzieci, zwłaszcza przez osoby, które są w stanie realizować swoje zobowiązania.

Źródło: rp.pl

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL