Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Rodzina

Ważny wyrok ws. odmowy szczepienia dzieci

123RF
W czwartek zapadł wyrok w głoœnej sprawie rodziców spod Gniewkowa, którzy nie chcieli zaszczepić swojego dziecka.

Doniesienie do sšdu skierował dyrektor gniewkowskiej przychodni. Zgłosił zawiadomienie o możliwoœci narażenia dziecka na utratę zdrowia lub życia.

Jak podaje „Gazeta Pomorska" sšd w Innowrocławiu zdecydował, że nie zastosuje ograniczenia praw rodzicielskich.

- Sšd został przekonany, również zaœwiadczeniami lekarskimi, że rodzice odmówili wykonania szczepień z uwagi na usprawiedliwione obawy wynikajšce ze stanu zdrowia dziecka. Dziecko od poczštku chorowało. Zostało przedstawione zaœwiadczenie od lekarza neurologa o odroczeniu wykonania szczepienia. Oznacza to, że obawy rodziców były usprawiedliwione. A to dla sšdu oznacza, że państwo odmawiajšc, jako rodzice dbali o dobro własnego dziecka - uzasadniała sędzia Wiesława Mikołajczak.

Jak jednak zaznaczyła, wyrok ten nie oznacza, iż wszystkie inne tego typu sprawy będš kończyły się w ten sam sposób. Podkreœliła, że szczepienie dzieci jest w Polsce obowišzkowe, a dzięki szczepieniom zarówno w Polsce, jak i w Europie od wielu lat nie mamy œmiertelnych chorób zakaŸnych.

Przypomnijmy, iż w czerwcu oœwiadczenie w sprawie ewentualnych konsekwencji zwišzanych z odmowš szczepienia dzieci wydał Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak. Stwierdził w nim, iż sšd opiekuńczy może i powinien, na wniosek Sanepidu, wszczšć postępowanie w przedmiocie ograniczenia władzy rodzicielskiej w przypadku, gdy rodzice uchylajš się od poddania małoletnich dzieci obowišzkowym szczepieniom.

ródło: rp.pl, Gazeta Pomorska

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL