Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Rodzina

Alimenty: Nowe przepisy dot. zaległych alimentów

Fotolia.com
Dług alimentacyjny wynosi dziœ ponad 11 mld zł. Jest szansa, że będzie mniejszy.

W Krajowym Rejestrze Długów zarejestrowanych jest dziœ 185,5 tys. dłużników alimentacyjnych, którzy oprócz długów wobec własnych dzieci majš też inne zobowišzania. Tak wynika z ogłoszonego we wtorek raportu Krajowego Rejestru Długów BIG SA oraz Krajowej Rady Komorniczej. Każdy z dłużników musi wiedzieć, że od œrody czekajš go surowe konsekwencje zaniedbywania dzieci. Wszystko to za sprawš noweli do kodeksu karnego, która właœnie wchodzi w życie. Łatwiej będzie bowiem skazać alimenciarza. Wystarczy, że łšczna wysokoœć jego zaległoœci wyniesie „równowartoœć co najmniej trzech œwiadczeń okresowych", albo że nie zapłaci pieniędzy przez trzy miesišce. Taki niesolidny opiekun trafi do więzienia nawet na rok. Surowiej będš karani opiekunowie-dłużnicy, którzy nie płacšc, narażajš dzieci do gorsze warunki życia – im grozi do dwóch lat pozbawienia wolnoœci.

Dostanš szansę

Dłużnicy alimentacyjni dostanš szansę uniknięcia więzienia, jeœli dobrowolnie wyrównajš zaległoœci. W noweli zapisano, że nie będzie podlegał karze sprawca uchylajšcy się od wykonywania obowišzku alimentacyjnego, jeœli „nie póŸniej niż przed upływem 30 dni od daty pierwszego przesłuchania w charakterze podejrzanego uiœcił w całoœci zaległoœci".

Z bransoletš w pracy

Alimenciarze będš odbywali karę w domu z elektronicznš bransoletš, czyli w systemie dozoru elektronicznego (SDE). Ta forma nie tylko pozwala na nieuchronne ukaranie skazanego, ale też daje możliwoœć spłacenia długu wobec dzieci. Skazany z wyrokiem, zamiast trafić do więzienia, zostanie w domu. Sšd ustali dla niego harmonogram dnia, uwzględniajšc pracę (godzinowo i zmianowo), obowišzki rodzinne (np. odbieranie dzieci ze szkoły) itd. Na 47 tys. skazanych, którzy do tej pory skorzystali z elektronicznej bransolety, tylko 10 proc. naruszyło warunki SDE. Nie bez znaczenia jest też koszt odbywania kary w więzieniu: za miesišc z bransoletš trzeba zapłacić 334 zł, a za taki sam okres za kratami państwo płaci blisko 3 tys. zł.

– To bardzo rozsšdny pomysł. Kiedy skazany za niepłacenie alimentów dostaje wyrok pozbawienia wolnoœci, jego dług roœnie, a państwo ponosi dodatkowe koszty jego utrzymania. Jeœli pójdzie do pracy, będzie miał szansę nie tylko spłacać zadłużenie, ale i na siebie pracować – mówi adwokat Michał Zagórski.

Zbigniew Ziobro, minister sprawiedliwoœci, podkreœlał, że celem zmian nie jest karanie kogoœ, ale to, by dziecko miało utrzymanie i było wspierane przez rodziców. Jego zdaniem nieuchronnoœć kary wystarczy, aby skłonić dłużników do płacenia.

A sytuacja jest naprawdę poważna. Dowód? Komornicy prowadzš rocznie blisko 650 tys. spraw o alimenty na rzecz ponad miliona dzieci. Skutecznoœć egzekucji komorniczej utrzymuje się na poziomie 19 proc.

– Aby jš poprawić, konieczne sš nie tylko zmiany w prawie, ale także zwiększenie œwiadomoœci społecznej na temat skutków uchylania się od płacenia alimentów – uważa Rafał Fronczek, prezes Krajowej Rady Komorniczej.

Kto nie płaci alimentów?

Ponad dwie pište (41,4 proc) dorosłych Polaków zna dziecko lub rodzica dziecka, które nie otrzymuje zasšdzonych alimentów. Według badanych w większoœci przypadków potrzeby tych dzieci nie sš zaspokajane w sposób wystarczajšcy. A z danych KRD wynika, że długi alimentacyjne sięgajš już 11,36 mld zł.

62 proc. Polaków zauważa powszechne przyzwolenie otoczenia na niepłacenie alimentów

95 proc. wszystkich dłużników alimentacyjnych wpisanych do KRD stanowiš mężczyŸni

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL