Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Rodzina

Sšd: nie można żšdać alimentów w odwecie

Adobe Stock
83-letnia matka pozwała córkę o alimenty, choć sama jest właœcicielkš trzech nieruchomoœci i stać jš na utrzymywanie auta za ponad 200 tys. zł.

Pozwana Marta I. pracuje jako starsza położna  w szpitalu. Zarabia miesięcznie œrednio  2783 zł netto, ale spłaca pożyczki z zakładu pracy, więc na rękę dostaje mniej. Mieszka z mężem i córkš. Mšż pracuje w zakładzie pracy chronionej (przeszedł udar) i zarabia 1 300 zł netto miesięcznie, jego leki kosztujš 300-400 złotych miesięcznie.

To niejedyne wydatki. Opłaty z tytułu czynszu, zużycia pršdu, gazu to kolejne 850 zł co miesišc. Kobieta spłaca też zadłużenie w Urzędzie Skarbowym po 500 zł miesięcznie. Ale największym obcišżeniem budżetu domowego sš raty kredytu konsolidacyjnego - 1500 zł miesięcznie.

Powódka Krystyna J. jest od 19 lat na emeryturze, którš obecnie otrzymuje w wysokoœci 1086 zł miesięcznie. Ale do biednych nie należy.  Ma dwa blisko stumetrowe mieszkania oraz zabudowanš 172-metrowym domem nieruchomoœć o powierzchni 720 mkw. To tam mieszka.  Wydatki na utrzymanie domu wynoszš ok. 900 zł miesięcznie. Oprócz tego kobieta płaci ok. 200 zł miesięcznie za leki.

Dziewięć lat temu Krystyna J. kupiła w salonie samochód marki M. za 250 tys. zł. Po kilku latach został zamieniony na nieco tańszy w utrzymaniu model tej samej marki. Na tej zamianie Krystyna J. zyskała jeszcze  20 tys. zł. Jednak autem nie jeŸdzi, bo nie ma prawa jazdy. Korzystajš z niego jej wnuczek i były mšż. Rok póŸniej powódka sprzedała jedno z mieszkań. Dostała za nie  150 tys. zł. Miała też sporo złotej biżuterii, której częœć podarowała narzeczonym wnuków - dzieci swego syna.

Starsza pani nigdy nie wystšpiła z pozwem o alimenty od byłego męża. Na wyraŸne pytanie Sšdu dlaczego, odpowiedziała:  „nie chce mi się mówić".

Sšd I instancji ustalił, że matka i córka sš ze sobš w głębokim konflikcie. Jego podłożem jest rozliczenie ze spółki, której wspólnikami byli m.in. były mšż powódki i mšż pozwanej. Mšż Marty I. wytoczył teœciom wiele spraw sšdowych. Teraz toczy się przeciwko nim postępowanie egzekucyjne.

Sšd przypomniał, że ogólnš przesłankš powstania obowišzku alimentacyjnego (poza obowišzkiem rodziców względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie) jest pozostawanie w „niedostatku". Stan niedostatku występuje zaœ  wtedy, gdy uprawniony nie może w pełni własnymi siłami, z własnych œrodków, zaspokoić swych usprawiedliwionych potrzeb.

- O fakcie, że powódka jest w stanie zaspokoić własne potrzeby œwiadczy fakt, że nie wyprzedaje osobistej biżuterii by mieć na tzw. „życie", a  rozdaje partnerkom swoich wnuków - wskazał Sšd.

Jego zdaniem także zarobkowe i majštkowe możliwoœci córki nie pozwalajš na uiszczanie alimentów na rzecz matki. Córka osišga bowiem przeciętne dochody, ma chorego męża, ponosi koszty zwišzane z utrzymaniem mieszkania, wyżywieniem, ubraniem, leczeniem męża, spłaca kredyty.

Wobec takich okolicznoœci powództwo matki przeciwko córce o alimenty zostało oddalone. Zdaniem Sšdu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim również apelacja Krystyny J. była bezzasadna.

Sygn. akt II Ca 852/15

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL