Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Rodzina

Komisje alkoholowe mogš dostrzec przemoc domowš

123RF
Rzecznik Praw Dziecka zachęca resorty: zdrowia oraz rodziny, pracy i polityki społecznej do wspólnego wypracowania dla pracowników gminnych komisji rozwišzywania problemów alkoholowych narzędzi w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej.
W wystšpieniu do Ministrów: Konstantego Radziwiłła oraz Elżbiety Rafalskiej Marek Michalak zwraca uwagę na koniecznoœć wypracowania narzędzi, które pozwolš zwiększyć skutecznoœć działań pracowników gminnych komisji rozwišzywania problemów alkoholowych w zakresie realizacji procedury „Niebieskie Karty". Chodzi o kwestionariusze do szacowania zagrożenia przemocš i algorytmów postępowania w przypadkach zdiagnozowanej przemocy. Podobne zostały wypracowane m.in. dla funkcjonariuszy policji, pracowników szkół, placówek oœwiatowych oraz ochrony zdrowia.

- Wypracowanie analogicznych narzędzi dla przedstawicieli gminnych komisji rozwišzywania problemów alkoholowych w przypadkach występowania przemocy domowej, może znaczšco wpłynšć na skutecznoœć podejmowanych przez nie działań – przekonuje RPD.

Uzasadnienie wprowadzenia dla przedstawicieli gminnych komisji rozwišzywania problemów alkoholowych narzędzi szacowania ryzyka zagrożenia życia i zdrowia w zwišzku z przemocš domowš stanowiš również europejskie regulacje, które obligujš podjęcie skutecznych działań zmierzajšcych do udzielenia kompleksowej pomocy.

Wystšpienie Rzecznika Praw Dziecka do Ministra Zdrowia oraz Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL