Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Reprywatyzacja w Warszawie

#RZECZoPOLITYCE Kaleta: Gronkiewicz-Waltz lekceważy polskie prawo

rp.pl
- Cała Polska widzi jak pani prezydent Warszawy lekceważy obowišzujšce prawo. Komisja będzie mogła nakładać wyższe kary na Hannę Gronkiewicz-Waltz - powiedział w programie #RZECZoPOLITYCE Sebastian Kaleta, członek Komisji Weryfikacyjnej.

Kaleta wypowiedział się na temat spraw reprywatyzacji i kamienicy Noakowskiego 16. - OdnaleŸliœmy dokumenty, które potwierdzajš to, co kiedyœ ustalono. To bardzo kluczowe dokumenty, sš w nich: wyrok skazujšcy Kalinowskiego i Wierzbickiego, zeznania Romana Kępskiego, który ukrył częœć danych dotyczšcych kamienicy przed urzędnikami, a jest wujkiem Andrzeja Waltza, i inne. Ta kamienica nie powinna podlegać reprywatyzacji. Uważam, że sprawa Noakowskiego 16 jest wyjštkowa, ponieważ kamienica była przejęta przez szmalcowników – ocenił Kaleta.

- Przypominam, że WSA wydał wyrok stanowišcy, że pani prezydent powinna stawić się na przesłuchaniu komisji. Sšd stwierdził także, że w razie jej niestawiennictwa, koszty kar ponosi miasto. Nowelizacja ustawy, zmienia przepisy w tym zakresie, że tę grzywnę ponosi osoba, której dotyczy wyrok. Komisja będzie mogła nakładać wyższe kary na Hannę Gronkiewicz-Waltz. Cała Polska widzi jak pani prezydent lekceważy obowišzujšce prawo – powiedział.

Pytany o zmianę prawa w ustawie dotyczšcej reprywatyzacji, odpowiedział że wpłynie to na zmianę systemu prac w komisji. - Nowelizacja ustawy pozwoli zmienić system naszej pracy, zniknie obligatoryjnoœć nowelizowania rozpraw, komisja będzie mogła wezwać konkretnš osobę na sprawę i gromadzić zeznania dotyczšce wszystkich spraw. W ten sposób komisja będzie mogła jednego dnia rozpatrzeć jedenaœcie przypadków - ta nowelizacja usprawni naszš działalnoœć – oznajmił.

Pytany dlaczego do tej skandalicznej sprawy zwišzanej z reprywatyzacjš doszło, odpowiedział że zjawisko jest bardzo skomplikowane i ma wiele przyczyn. - Do tej patologii nie musiało dojœć, niestety urzędnicy nie wykazali się determinacjš w sprawach mienia publicznego, odpuszczali ten temat ze względu na ryzyko. Kolejny element, który przyczynił się do reprywatyzacji, to absurdalne orzecznictwo sšdów administracyjnych oraz brak ustawy okreœlajšcej procedury – powiedział.

- Dzisiaj, nad tak zwanš dużš ustawš reprywatyzacyjnš będzie pracował Komitet Stały Rady Ministrów, a póŸniej zajmie się niš Sejm RP. Zależy nam żeby doszło do jak najszybszego powołania ustawy okreœlajšcej prawo w sprawach reprywatyzacji – powiedział Kaleta.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL