Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Reprywatyzacja w Warszawie

Domagalski: Przestroga dla każdej władzy

Fotorzepa, Waldemar Kompała
Zespół prokuratorów ma przejrzeć akta kilkudziesięciu umorzonych w ostatnim dziesięcioleciu spraw dotyczšcych reprywatyzacji warszawskich kamienic. To dobry, wręcz konieczny, ruch.

Tym bardziej że nie ma innej instytucji, która mogłaby wkroczyć i dokładniej wyjaœnić przedziwne wštki afery w warszawskim ratuszu. Komisji œledczej w radzie miasta nie ma. Na audyt firmy wynajętej przez władze stolicy możemy czekać długo. Wreszcie gdyby powołano sejmowš komisję œledczš, mogłyby jš strawić polityczne awantury.

Tymczasem chodzi o ogromny majštek. I być może ogromne wyłudzenia z udziałem urzędników oraz prawników. Wštpliwoœci budzi też duża liczba spraw umorzonych, i to w okresie, gdy władzę zarówno w Warszawie, jak i w całym kraju sprawowała ta sama partia. Ów fakt oszuœci mogli wykorzystywać.

Mamy więc do czynienia z problemem, który rozwišzać mogš tylko specjaliœci umiejętnie poruszajšcy się na styku prawa cywilnego i administracyjnego.

A perspektywy rysujš się tutaj dwie. Jedna to taka, że zespół prokuratorów wykryje istotne nieprawidłowoœci w umorzonych niegdyœ œledztwach, co może się przyczynić do odzyskania majštku i tym samym uczynić zadoœć sprawiedliwoœci. Inna perspektywa: może się okazać, że prokuratorzy nie wykryjš niczego albo wykryjš niewiele. I to też będzie oczywisty zysk, oczyszczenie pewnego pola podejrzeń, swego rodzaju audyt.

Będzie to też przestroga, że nawet władza, która nie ma z kim przegrać, kiedyœ może być rozliczona.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL