Komisja ws. reprywatyzacji - praca na 700 lat

aktualizacja: 17.02.2017, 18:35
Foto: Fotorzepa, Jerzy Dudek

Helsińska Fundacja Praw Człowieka opublikowała raport w sprawie uchwalonej przez Sejm ustawy o powołaniu komisji weryfikacyjnej ds. reprywatyzacji nieruchomości w Warszawie.

REDAKCJA POLECA

W ubiegłym tygodniu Sejm uchwalił ustawę, która zakłada powołanie komisji weryfikacyjnej ds. warszawskiej reprywatyzacji. Zgodnie z projektem, w skład komisji wchodzi powoływany przez premiera przewodniczący (wiceminister sprawiedliwości lub MSWiA) oraz ośmiu członków powoływanych i odwoływanych przez Sejm.

Komisja będzie mogła np. utrzymać w mocy decyzję reprywatyzacyjną (uznać słuszność zwrotu nieruchomości), albo uchylić ją i podjąć decyzję merytoryczną, która pozwoli odebrać bezprawnie pozyskaną nieruchomość.

Ponadto komisja będzie mogła też uchylić decyzję reprywatyzacyjną i przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi, który ją wydał, wraz z wiążącymi wskazaniami co do dalszego postępowania.

Może też stwierdzić wydanie decyzji reprywatyzacyjnej z naruszeniem prawa, jeśli wywołała nieodwracalne skutki prawne. W takiej sytuacji komisja będzie mogła nałożyć na osobę, która skorzystała na wydaniu decyzji reprywatyzacyjnej, obowiązek zwrotu nienależnego świadczenia w wysokości odpowiadającej wartości bezprawnie przejętej nieruchomości. Komisja będzie miała też prawo wstrzymywania postępowań innych organów (np. sądów) oraz dokonywania wpisów w księgach wieczystych.

Wątpliwości w sprawie powstania komisji ma Helsińska Fundacja Praw Człowieka. Prawnicy fundacji uważają, że powołanie komisji utrudni rozliczenie nieprawidłowości związanych ze zwrotem nieruchomości.

Z opublikowanego przez HFPC raportu wynika, że przeanalizowanie wszystkich decyzji podjętych na podstawie dekretu Bieruta zajmie prawie 700 lat.

Helsińska Fundacja Praw Człowieka zwraca również uwagę na uprawnienia jakie przewidziane są dla przewodniczącego Komisji. Będzie mógł skierować do prokuratury wniosek o przeszukanie pomieszczeń lub zabezpieczenie dowodów. Dodatkowo członków utworzonej Komisji będzie chronił immunitet.

Pełen raport

POLECAMY

KOMENTARZE