Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Rankingi

Ranking Wydziałów Prawa 2017: uczelnie publiczne i niepubliczne

Z uczelni publicznych najlepiej uczy prawa Uniwersytet Jagielloński, a niepublicznych – Akademia Leona KoŸmińskiego.

W VI Rankingu Wydziałów Prawa na podium w kategorii uczelnie publiczne znalazły się wydziały z Krakowa, Warszawy i Białegostoku. Laur pierwszeństwa najstarszemu wydziałowi prawa w Polsce zapewniła m.in. wysoka zdawalnoœć na aplikacje i godny pozazdroszczenia potencjał naukowy, czyli œwietna kadra i wysoka ocena parametryczna. Jaka jest recepta na sukces?

– Stale trzeba coœ ulepszać. Zmieniajš się system prawny, rynek pracy dla prawników, metody nauczania i wreszcie inne sš oczekiwania studentów – wylicza prof. Jerzy Pisuliński, dziekan wydziału prawa i administracji UJ.

Drugi raz oddzielnie sklasyfikowaliœmy uczelnie niepubliczne. I znów zwyciężyło Kolegium Prawa Akademii Leona KoŸmińskiego, tuż za nim uplasowała się Uczelnia Łazarskiego, a na trzecim miejscu SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny.

– Jakoœć kształcenia na uczelniach publicznych i niepublicznych zmniejsza się w sposób błyskawiczny – zaznaczył Tomasz Pietryga, p.o. zastępcy redaktora naczelnego, podczas ogłaszania wyników rankingu. I dodał, że absolwenci uczelni niepublicznych zaczęli lepiej radzić sobie na egzaminach na aplikacje prawnicze, prowadzš dobrze działajšce poradnie prawne, wysyłajš studentów na stypendia zagraniczne i, co najważniejsze, dwie najlepsze zyskały prawo do nadawania stopnia doktora habilitowanego.

Co ciekawe, studenci sš bardziej zadowoleni z jakoœci kształcenia niż przed rokiem. Deklaruje to aż 29 proc. ankietowanych. Większoœć z nich widzi się w przyszłoœci w roli specjalizujšcego się w prawie cywilnym adwokata lub radcy prawnego. Dlatego też chcieliby, by egzaminy w trakcie nauki przybierały formę tych na aplikacje.

– Obecni studenci nie chcš słuchać wykładów ex catedra. Chcš, by włšczać ich w rozwišzywanie problemów, pokazywać, jak w praktyce radzić sobie zagadnieniami prawnymi – zaznacza prof. Monika Całkiewicz, prorektor ds. Studiów Prawniczych na Akademii Leona KoŸmińskiego.

Prof. Pisuliński dodaje, że chętnie też organizujš konferencje, biorš udział w konkursach, również międzynarodowych, bo to póŸniej procentuje przy szukaniu zatrudnienia.

A najlepsze wydziały starajš się właœnie kształcić nie tylko teoretycznie, ale też praktycznie. Z pewnoœciš ułatwia to niż demograficzny. Choć studentów jest mniej, to nie ubywa pracowników. W efekcie przeciętnie na jednego przypada ok. 14 studentów. A w małych grupach uczy się i łatwiej i efektywniej.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL