Rankingi

Ranking Wydziałów Prawa 2017: co punktowaliśmy, metodologia

Fotolia.com
Wydziały mogły zdobyć maksymalnie 45,5 punkta. Najlepszy uzyskał 31,8, czyli blisko 70 proc. możliwych.

Zobacz: Ranking Wydziałów Prawa 2017

W VI edycji rankingu „Rzeczpospolitej", tak jak w poprzednich, liczą się trzy kategorie: potencjał naukowy, jakość kształcenia i współpraca z zagranicą. W każdej można otrzymać maks. odpowiednio 14, 17,5 i 14 pkt.

W tej edycji wprowadziliśmy jednak zmiany.

Po pierwsze, nie uwzględniliśmy punktacji ostatecznej oceny parametrycznej. Przyznaliśmy punkty za posiadaną kategorię naukową. Dodaliśmy też nowe kryterium: konferencje naukowe zorganizowane w 2016 r.

Po drugie, w kategorii potencjał naukowy i jakość kształcenia w obliczeniach uwzględniliśmy wszystkich pracowników prowadzących regularne zajęcia na kierunku prawo.

Po trzecie, w porozumieniu z Fundacją Uniwersyteckich Poradni Prawnych ustaliliśmy, że najwyżej punktujemy te kliniki, w których przypada najmniej studentów na opiekuna, któremu godziny w poradni liczą się do pensum.

Kategoria: potencjał naukowy

1. Ocena parametryczna (maks. 2 pkt). Kat. A+ – 2 pkt, kat. A – 1,5 pkt, kat. B – 1 pkt i kat. C 0,5 pkt.

2. Rozwój kadry (maks. 3 pkt) mierzony liczbą pracowników, którzy otrzymali tytuł profesora i stopień doktora habilitowanego oraz obronionych doktoratów w 2016 r. do liczby pracowników, którzy prowadzą regularnie zajęcia.

3. Uprawnienia habilitacyjne (maks. 3 pkt).

4. Uprawnienia doktorskie (maks. 1 pkt).

5. Konkurencyjność (maks. 3 pkt) mierzona liczbą grantów zakończonych w 2016 r. w przeliczeniu na pracownika.

6. Konferencje (maks. 2 pkt). mierzone liczbą konferencji naukowych zorganizowanych w 2016 r. w przeliczeniu na pracownika.

Kategoria: jakość kształcenia

1. Zdawalność na aplikację (maks. 9 pkt).

2. Dostępność kadry naukowej (maks. 3 pkt) mierzona liczbą studentów przypadających na wszystkich pracowników wykładających na kierunku prawo.

3. Praktyka zawodowa (maks. 2,5 pkt) mierzona liczbą studentów przypadających na jednego opiekuna.

4. Ocena wyróżniająca PKA 1 pkt za ocenę wyróżniającą.

5. Wykładowcy zawodowcy (maks. 2 pkt). Odsetek kadry z tytułem zawodowym, np. adwokata, sędziego wśród zatrudnionych.

Kategoria: współpraca z zagranicą

1. Mobilność studentów wyjazdy z programu Erasmus+ (maks. 4 pkt).

2. Mobilność kadry (maks. 4 pkt).

3. Wielojęzyczność (maks. 3 pkt). Za uruchomione przedmioty w języku obcym (maks. 1 pkt), za obowiązek zaliczenia przedmiotu w języku obcym (1 pkt), za obowiązek zaliczenia języka obcego prawniczego (1 pkt).

4. Szkoły prawa obcego (maks. 3 pkt). Za szkoły akredytowane, wydające dyplom zagranicznej uczelni (1,5 pkt), wydające certyfikat wspólnie z zagraniczną – 1 pkt, wydające tylko polski dyplom lub certyfikat – 0,5 pkt.

Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL