Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Rankingi

Ranking Wydziałów Prawa 2017: co punktowaliśmy, metodologia

Fotolia.com
Wydziały mogły zdobyć maksymalnie 45,5 punkta. Najlepszy uzyskał 31,8, czyli blisko 70 proc. możliwych.

Zobacz: Ranking Wydziałów Prawa 2017

W VI edycji rankingu „Rzeczpospolitej", tak jak w poprzednich, liczš się trzy kategorie: potencjał naukowy, jakoœć kształcenia i współpraca z zagranicš. W każdej można otrzymać maks. odpowiednio 14, 17,5 i 14 pkt.

W tej edycji wprowadziliœmy jednak zmiany.

Po pierwsze, nie uwzględniliœmy punktacji ostatecznej oceny parametrycznej. Przyznaliœmy punkty za posiadanš kategorię naukowš. Dodaliœmy też nowe kryterium: konferencje naukowe zorganizowane w 2016 r.

Po drugie, w kategorii potencjał naukowy i jakoœć kształcenia w obliczeniach uwzględniliœmy wszystkich pracowników prowadzšcych regularne zajęcia na kierunku prawo.

Po trzecie, w porozumieniu z Fundacjš Uniwersyteckich Poradni Prawnych ustaliliœmy, że najwyżej punktujemy te kliniki, w których przypada najmniej studentów na opiekuna, któremu godziny w poradni liczš się do pensum.

Kategoria: potencjał naukowy

1. Ocena parametryczna (maks. 2 pkt). Kat. A+ – 2 pkt, kat. A – 1,5 pkt, kat. B – 1 pkt i kat. C 0,5 pkt.

2. Rozwój kadry (maks. 3 pkt) mierzony liczbš pracowników, którzy otrzymali tytuł profesora i stopień doktora habilitowanego oraz obronionych doktoratów w 2016 r. do liczby pracowników, którzy prowadzš regularnie zajęcia.

3. Uprawnienia habilitacyjne (maks. 3 pkt).

4. Uprawnienia doktorskie (maks. 1 pkt).

5. Konkurencyjnoœć (maks. 3 pkt) mierzona liczbš grantów zakończonych w 2016 r. w przeliczeniu na pracownika.

6. Konferencje (maks. 2 pkt). mierzone liczbš konferencji naukowych zorganizowanych w 2016 r. w przeliczeniu na pracownika.

Kategoria: jakoœć kształcenia

1. Zdawalnoœć na aplikację (maks. 9 pkt).

2. Dostępnoœć kadry naukowej (maks. 3 pkt) mierzona liczbš studentów przypadajšcych na wszystkich pracowników wykładajšcych na kierunku prawo.

3. Praktyka zawodowa (maks. 2,5 pkt) mierzona liczbš studentów przypadajšcych na jednego opiekuna.

4. Ocena wyróżniajšca PKA 1 pkt za ocenę wyróżniajšcš.

5. Wykładowcy zawodowcy (maks. 2 pkt). Odsetek kadry z tytułem zawodowym, np. adwokata, sędziego wœród zatrudnionych.

Kategoria: współpraca z zagranicš

1. Mobilnoœć studentów wyjazdy z programu Erasmus+ (maks. 4 pkt).

2. Mobilnoœć kadry (maks. 4 pkt).

3. Wielojęzycznoœć (maks. 3 pkt). Za uruchomione przedmioty w języku obcym (maks. 1 pkt), za obowišzek zaliczenia przedmiotu w języku obcym (1 pkt), za obowišzek zaliczenia języka obcego prawniczego (1 pkt).

4. Szkoły prawa obcego (maks. 3 pkt). Za szkoły akredytowane, wydajšce dyplom zagranicznej uczelni (1,5 pkt), wydajšce certyfikat wspólnie z zagranicznš – 1 pkt, wydajšce tylko polski dyplom lub certyfikat – 0,5 pkt.

ródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL