Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Rankingi

Ranking Wydziałów Prawa 2017 najlepsi dziekani

Zobacz: Ranking Wydziałów Prawa 2017

Rz: Czy pani absolwenci zarabiajš więcej niż ci z uczelni publicznych, szybciej robiš karierę?

Monika Całkiewicz, dyrektor Kolegium Prawa Akademii Leona KoŸmińskiego: Byłabym nieszczera, gdybym powiedziała, że wszyscy nasi absolwenci doskonale radzš sobie na rynku pracy, który przecież nie jest łatwy. Ci, którzy już w czasie studiów wyróżniali się wiedzš, inteligencjš, od poczštku mšdrze inwestowali w edukację, dzisiaj sš młodymi, ale już rozpoznawalnymi radcami prawnymi lub adwokatami. Niektórzy absolwenci postawili na prowadzenie własnego biznesu i częœć z nich osišgnęła sukces, nawet opanowujšc rynki zagraniczne. To nie dziwi, bo jesteœmy uczelniš kojarzonš z nauczaniem zarzšdzania i przedsiębiorczoœci. Jeszcze inni zdobywajš czytelników, piszšc powieœci kryminalne – naszym absolwentem jest Remigiusz Mróz, autor poczytnych kryminałów. Nie chcę wypowiadać się na temat zarobków. Sš to dane wrażliwe i wielu absolwentów nie chce ich podawać, i my to szanujemy.

Czy obecni studenci wymagajš innych metod nauki?

Współczeœni studenci to zupełnie inne pokolenie niż to, do którego należę. Doskonale wyszukujš informacje, ale nie zawsze potrafiš je wykorzystać, logicznie ze sobš połšczyć. Łatwo ich znudzić. Te cechy powodujš, że wymagajš od nas innych metod dydaktycznych niż te, które jeszcze niedawno królowały na uczelniach prawniczych. Studenci nie chcš słuchać wykładów ex catedra. Chcš, aby włšczać ich aktywnie w rozwišzywanie problemów, pokazywać, jak w praktyce rozstrzygać zagadnienia prawne, czyli jak prawo stosować. Chcš też wykorzystywać najnowsze osišgnięcia techniczne w dydaktyce.

Wprowadzili państwo grę z wykorzystaniem gogli VR? O co w niej chodzi?

VR to gra edukacyjna dla przyszłych prawników. Dzięki specjalnym goglom studenci przeprowadzajš oględziny miejsca przestępstwa. To pierwszy taki projekt na studiach prawniczych w Polsce. Student ma się poczuć, jakby uczestniczył w prawdziwych oględzinach. Może korzystać z wirtualnej walizki oględzinowej, aby zabezpieczać œlady i dowody. Jeœli zrobi to w nieprawidłowy sposób, być może nie uda mu się ustalić, kto był sprawcš przestępstwa. Na razie mamy do dyspozycji dwa pomieszczenia, ale to poczštek. Projekt będzie rozwijany.

Czy prawo karne jest potrzebne przyszłym prezesom i prawnikom spółek?

Oczywiœcie. W Akademii prowadzimy na studiach prawniczych specjalnoœć prawo gospodarcze. Zajęcia prowadzone sš w bardzo małej grupie (kilkanaœcie osób) wyłšcznie w formie ćwiczeń i konwersatoriów. Każdy ze studentów korzysta z indywidualnej opieki tutorów. W programie tej specjalnoœci mamy przedmioty karnistyczne, jednak w znacznej mierze nakierowane na problemy dotyczšce prawa karnego gospodarczego. A znajomoœć tego ostatniego przydaje się z pewnoœciš prezesom spółek czy prawnikom obsługujšcym podmioty gospodarcze.  

—rozmawiała Jolanta Ojczyk

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL