Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Rankingi

Ranking Wydziałów Prawa 2017: polskie prawo to za mało

Jerzy Pisuliński, dziekan Wydziału Prawa UJ

Zobacz: Ranking Wydziałów Prawa 2017

Rz: Od lat wygrywajš państwo rankingi. Czy na tak œwietnym wydziale trzeba coœ zmieniać?

Jerzy Pisuliński, dziekan Wydziału Prawa UJ: Stale trzeba coœ ulepszać, bo konkurencja czyni to samo. Wymusza to też rzeczywistoœć – zmieniajš się system prawny, rynek pracy dla prawników, metody nauczania, wreszcie inne sš oczekiwania studentów i potencjalnych pracodawców. Dlatego w najbliższych latach zamierzamy stworzyć kilka międzynarodowych szkół letnich oraz – wraz z zagranicznymi partnerami – anglojęzyczne programy edukacyjne, w których mogliby uczestniczyć studenci zagraniczni. Stawiamy na rozwijanie współpracy naukowej z najlepszymi zagranicznymi oœrodkami i publikacje w najlepszych czasopismach i wydawnictwach międzynarodowych.

Współpracujecie z japońskš uczelniš. Skšd taki pomysł?

Inicjatorem współpracy z Uniwersytetem w Kobe był były prorektor UJ prof. Andrzej Mania. Japońska uczelnia kształci studentów w zakresie prawa europejskiego i jest otwarta na współpracę. Z kolei my od lat wdrażamy strategię umiędzynarodowienia przez szkoły prawa. Współczesny prawnik nie może poprzestać na znajomoœci prawa krajowego ani nawet europejskiego. Powinien poznać przynajmniej ogólne zasady rzšdzšce najważniejszymi systemami prawnymi, odmiennoœci kultur, argumentacji itd. Globalizacja – w odniesieniu do prawa – oznacza koniecznoœć współpracy prawników wykształconych w różnych systemach prawnych. Aby móc współpracować, trzeba się poznać. W negocjacjach umów z międzynarodowymi kontrahentami też jest to bardzo pomocne.

A dlaczego stworzyli państwo portal www.exlege.edu.pl?

Zadaniem każdego wydziału jest nie tylko edukacja przyszłych prawników i prowadzenie badań naukowych, lecz także popularyzacja wiedzy. Jednym z najbardziej oczywistych sposobów jest internet. Portal ExLege, którego pomysłodawcš jest prodziekan ds. współpracy naukowej prof. Bartosz Brożek, ma przybliżać prawo na różnych płaszczyznach: od elementarnych, ale podanych w ciekawy sposób informacji, przez kursy popularyzujšce poszczególne gałęzie prawa, aż po wideorelacje z konferencji naukowych. Chcemy pokazać, że prawo to nie tylko ustawy i orzeczenia – to też ciekawi ludzie i rozmaite pogranicza: prawa i filozofii, psychologii, a nawet polityki.

Stawiajš państwo na prawo cywilne, mediacje itp. Czy to dlatego, że pan jest cywilistš?

Nie przywišzywałbym zbyt dużej wagi do uprawianej przeze mnie dyscypliny. Większe znaczenie ma otwartoœć na nowe pomysły i inicjatywy zgłaszane przez pracowników i studentów. Od prawników oczekuje się umiejętnoœci pozasšdowego rozwišzywania sporów. Dlatego stawiamy na uczestnictwo studentów w różnych konkursach mediacyjnych, negocjacyjnych czy arbitrażowych w kraju i za granicš. Udaje się nam pozyskiwać dla nich wsparcie – merytoryczne i finansowe. Poza tym trzeba pamiętać o nowych obszarach, które sš regulowane przez prawo, a które wymagajš specjalistycznej wiedzy, np. internet. Sš to dziedziny, w których splatajš się regulacje z zakresu prawa cywilnego, administracyjnego czy karnego. To wymusza zmiany w sposobie kształcenia. Przyszłoœć należy do kształcenia bardziej interdyscyplinarnego, nieograniczonego do tradycyjnych działów prawa.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL