Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Rankingi

Ranking wydziałów prawa 2017 - poradnie prawne: Za małe podium dla najlepszych

Od lewej Łukasz Pisarczyk z Uniwersytetu Warszawskiego i Emil W. Pływaczewski z Uniwersytetu w Białymstoku – zwycięzcy II Rankingu Studenckich Poradni Prawnych oraz Filip Czernicki, prezes Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych.
Rzeczpospolita
Białystok, Warszawa, ŁódŸ – tam działa pięć najlepszych studenckich poradni prawnych.

Zobacz: Ranking Wydziałów Prawa 2017

Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych po raz drugi z „Rzeczpospolitš" przygotowała ranking studenckich poradni prawnych. Pierwsze miejsce zajęły dwa uniwersytety: w Białymstoku – w ubiegłym roku drugi, i Warszawski – awans z czwartego miejsca. Na drugim miejscu uplasował się Uniwersytet Łódzki – w ubiegłym roku pierwszy, oraz Akademia Leona KoŸmińskiego w Warszawie (rok temu 12.). Trzecie miejsce zajęła z kolei stołeczna Uczelnia Łazarskiego (rok temu dziewišta).

– W białostockiej poradni porad udziela 80 studentów pod opiekš 14 pracowników. Nasi studenci udzielili w sumie 402 porad prawnych – mówi Andrzej Sakowicz, p.o. kierownika białostockiej poradni. – Mamy jedynš w Polsce sekcję wspierajšcš, w której porad udzielajš doktoranci. Funkcjonuje też Centrum Praktyk Sšdowych.

Œwietnie radzi sobie też druga zwycięska poradnia, na UW. Pracuje w niej 112 studentów w 12 sekcjach i pod okiem dziewięciu opiekunów. W tym roku zajęła się 810 sprawami.

– Specjalizujemy się m.in. w skargach do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Mamy się czym chwalić. 1 czerwca wygraliœmy przed ETPC sprawę o ochronę danych osobowych – mówi dr Barbara Namysłowska-Gabrysiak, szefujšca warszawskiej poradni. – Udało się też pomóc wielu cudzoziemcom uzyskać status uchodŸcy.

W Łodzi 76 studentów pod okiem 14 udzieliło 220 porad.

– Szczególnie bliskie sš nam prawa dziecka. W przyszłym roku chcemy ruszyć z klinikš mediacji – mówi prof. Małgorzatę Król, kierownik kliniki. Ale nasi studenci radzili też pacjentce stomatologa, który pomylił jš z innš osobš i wyrwał jej zdrowe zęby. Zastanawialiœmy się, jak pomóc założyć prywatnš ligę sztuk walki.

Z kolei na Akademii Leona KoŸmińskiego w Warszawie porad udzielało 67 studentów pod opiekš siedmiu osób.

– Jesteœmy uczelniš biznesowš, w tym roku postanowiliœmy więc otworzyć sekcję prawa gospodarczego – mówi dr Mateusz Woiński. – Nasi studenci w przyszłoœci chcš pracować na rzecz podmiotów gospodarczych, a dzięki sekcji uczš się w praktyce. Radzimy osobom prowadzšcym jednoosobowš działalnoœć gospodarczš, studentom, którzy chcš rozwinšć skrzydła w startupach etc. – dodaje Mateusz Woiński.

– Nasz ranking ma złożonš metodologię i na końcowej ocenie waży szereg kryteriów – mówi dr Filip Czernicki, prezes Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych. – Niektóre kryteria majš jednak proporcjonalnie wyższš wagę i stšd na czele rankingu znajdujš się te poradnie, które zostały włšczone na stałe w strukturę uczelni czy to w formule katedry, pracowni czy zakładu. Tym samym doceniamy te, których działalnoœć jest wspierana przez władze uczelni, co pozwala poradniom na stabilny rozwój i zapewnienie kadry naukowej wynagradzanej w ramach pensum.

Zdaniem dr Filipa Czernickiego to dowodzi, że także poziom nauczania na wskazanych uczelniach jest wyróżniajšcy, a edukacja prawnicza jest ukierunkowana nie tylko na przekazywanie wiedzy teoretycznej, ale także praktycznej oraz kształcenie umiejętnoœci i postaw przyszłych adeptów prawa.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL