Rankingi

Ranking wydziałów prawa 2017 - poradnie prawne: Za małe podium dla najlepszych

Od lewej Łukasz Pisarczyk z Uniwersytetu Warszawskiego i Emil W. Pływaczewski z Uniwersytetu w Białymstoku – zwycięzcy II Rankingu Studenckich Poradni Prawnych oraz Filip Czernicki, prezes Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych.
Rzeczpospolita
Białystok, Warszawa, Łódź – tam działa pięć najlepszych studenckich poradni prawnych.

Zobacz: Ranking Wydziałów Prawa 2017

Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych po raz drugi z „Rzeczpospolitą" przygotowała ranking studenckich poradni prawnych. Pierwsze miejsce zajęły dwa uniwersytety: w Białymstoku – w ubiegłym roku drugi, i Warszawski – awans z czwartego miejsca. Na drugim miejscu uplasował się Uniwersytet Łódzki – w ubiegłym roku pierwszy, oraz Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie (rok temu 12.). Trzecie miejsce zajęła z kolei stołeczna Uczelnia Łazarskiego (rok temu dziewiąta).

– W białostockiej poradni porad udziela 80 studentów pod opieką 14 pracowników. Nasi studenci udzielili w sumie 402 porad prawnych – mówi Andrzej Sakowicz, p.o. kierownika białostockiej poradni. – Mamy jedyną w Polsce sekcję wspierającą, w której porad udzielają doktoranci. Funkcjonuje też Centrum Praktyk Sądowych.

Świetnie radzi sobie też druga zwycięska poradnia, na UW. Pracuje w niej 112 studentów w 12 sekcjach i pod okiem dziewięciu opiekunów. W tym roku zajęła się 810 sprawami.

– Specjalizujemy się m.in. w skargach do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Mamy się czym chwalić. 1 czerwca wygraliśmy przed ETPC sprawę o ochronę danych osobowych – mówi dr Barbara Namysłowska-Gabrysiak, szefująca warszawskiej poradni. – Udało się też pomóc wielu cudzoziemcom uzyskać status uchodźcy.

W Łodzi 76 studentów pod okiem 14 udzieliło 220 porad.

– Szczególnie bliskie są nam prawa dziecka. W przyszłym roku chcemy ruszyć z kliniką mediacji – mówi prof. Małgorzatę Król, kierownik kliniki. Ale nasi studenci radzili też pacjentce stomatologa, który pomylił ją z inną osobą i wyrwał jej zdrowe zęby. Zastanawialiśmy się, jak pomóc założyć prywatną ligę sztuk walki.

Z kolei na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie porad udzielało 67 studentów pod opieką siedmiu osób.

– Jesteśmy uczelnią biznesową, w tym roku postanowiliśmy więc otworzyć sekcję prawa gospodarczego – mówi dr Mateusz Woiński. – Nasi studenci w przyszłości chcą pracować na rzecz podmiotów gospodarczych, a dzięki sekcji uczą się w praktyce. Radzimy osobom prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą, studentom, którzy chcą rozwinąć skrzydła w startupach etc. – dodaje Mateusz Woiński.

– Nasz ranking ma złożoną metodologię i na końcowej ocenie waży szereg kryteriów – mówi dr Filip Czernicki, prezes Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych. – Niektóre kryteria mają jednak proporcjonalnie wyższą wagę i stąd na czele rankingu znajdują się te poradnie, które zostały włączone na stałe w strukturę uczelni czy to w formule katedry, pracowni czy zakładu. Tym samym doceniamy te, których działalność jest wspierana przez władze uczelni, co pozwala poradniom na stabilny rozwój i zapewnienie kadry naukowej wynagradzanej w ramach pensum.

Zdaniem dr Filipa Czernickiego to dowodzi, że także poziom nauczania na wskazanych uczelniach jest wyróżniający, a edukacja prawnicza jest ukierunkowana nie tylko na przekazywanie wiedzy teoretycznej, ale także praktycznej oraz kształcenie umiejętności i postaw przyszłych adeptów prawa.

Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL