Rankingi

Ranking Wydziałów Prawa 2017: prawo i biznes w jednej parze

Już ponad połowa wydziałów oferuje poza jednolitymi studiami prawo z elementami ekonomii.

Zobacz: Ranking Wydziałów Prawa 2017

Na 23 wydziały prawa biorące udział w rankingu „Rzeczpospolitej" aż 12 prowadzi kierunek prawno-biznesowy. Nie można po nim zdawać na aplikacje prawnicze, ale te studia mają też dać wiedzę ekonomiczną. I że cieszą się dużym zainteresowaniem.

Drzwi do korporacji

Interdyscyplinarny program przyciągnął aż 158 studentów na kierunek zarządzanie i prawo w biznesie, który otworzył Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu jako studia licencjackie. Na studiach drugiego stopnia jest 77 żaków. Kierunek prawno-ekonomiczny ma zaś 376 studentów.

Sukces odniósł też kierunek prawno-biznesowy na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej. Na studiach licencjackich studiuje już 443 studentów, a na prawno-menadżerkim drugiego stopnia 148. Prawo w biznesie można będzie także studiować na Uczelni Łazarskiego i Uniwersytecie Szczecińskim (jako studia drugiego stopnia).

Coraz łatwiej naukę prawa, zwłaszcza tego potrzebnego w prowadzeniu firmy, można połączyć ze szlifowaniem kompetencji językowych. Prawo międzynarodowe w języku angielskim oferuje Uniwersytet Wrocławski. W tym roku uczelnia ta otwiera Bachelor of Business and Administration. To trzyletnie studia licencjackie w języku angielskim. Głównym ich celem jest dostarczenie absolwentom wiedzy i umiejętności obsługi publicznych i prywatnych podmiotów gospodarczych oraz prowadzenia działalności, głównie na arenie międzynarodowej.

A na Uniwersytecie Gdańskim można uczyć się po angielsku międzynarodowego i europejskiego prawa w biznesie na studiach pierwszego stopnia. Od przyszłego roku akademickiego uczelnia otworzy studia drugiego stopnia.

– Chodzi o to, by absolwenci mogli kontynuować naukę, ale zapraszam też absolwentów innych kierunków. Zdobyta u nas wiedza będzie przydatna w międzynarodowych korporacjach, ale też w administracji publicznej. Uczą się u nas głównie Polacy, ale zdarzają się też studenci zagraniczni, głównie z południa Europy – mówi prof. Jakub Stelina, dziekan gdańskiego wydziału prawa.

Uczelnie prowadzą też oryginalne kierunki studiów drugiego stopnia. Na Uniwersytecie Wrocławskim będzie można studiować konsulting prawny i gospodarczy.

Uniwersytet Łódzki uruchamia prawo zamówień publicznych, a Uniwersytet Mikołaja Kopernika oferuje prawo ochrony środowiska.

Międzywydziałowe Studia Ochrony Środowiska można też rozpocząć na Uniwersytecie Warszawskim. Wydział prawa UW we współpracy z Instytutem Stosunków Międzynarodowych i z uczelniami partnerskimi prowadzi też Humanitarian Action. To studia w języku angielskim, dotyczące międzynarodowej pomocy humanitarnej. Na tej uczelni jako studia drugiego stopnia otwierana jest też kryminalistyka i nauki sądowe.

Dbają o narybek

Uniwersytet Warszawski dba też o edukację prawną licealistów. Podpisał umowy o utworzenie klas akademickich z najlepszymi liceami w kraju.

– Podczas wykładów poruszane są aktualne problemy prawne. Prowadzą je najbardziej znani prawnicy, m.in.: prof. Małgorzata Gersdorf czy prof. Hanna Gronkiewicz-Waltz – mówi prof. Tomasz Giaro, dziekan Wydziału Prawa i Administracji UW.

Niezmiennie jednak największą popularnością cieszą się jednolite, pięcioletnie magisterskie studia prawnicze. Co roku na najlepsze wydziały ubiega się po kilku kandydatów. Najbardziej oblegane jest prawo na Uniwersytecie Wrocławskim – w 2016 r. o jedno miejsce ubiegało się 5,6 kandydata.

Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL