Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Rankingi

Ranking kancelarii prawniczych 2017: rekomendacje, najlepsi prawnicy i kancelarie

Œrodowisko prawnicze tylko nieznacznie zmieniło swoje ubiegłoroczne oceny wystawione konkurencji. Z 19 obszarów prawa w zaledwie pięciu liderem została inna kancelaria niż w 2016 roku. W klasyfikacji indywidualnej na pozycji liderów nowe sš cztery nazwiska.

ZOBACZ PEŁNE WYNIKI RANKINGU KANCELARII PRAWNICZYCH 2017

Co roku prosimy uczestników rankingu o wskazanie najlepszych ich zdaniem kancelarii, a także o rekomendacje dla najlepszych prawników. Do wzięcia jest tytuł lidera i wicelidera, wskazujemy też kancelarie lub osoby, które rekomendowano najczęœciej. Clifford Chance to najbardziej polecana kancelaria w aż trzech dziedzinach, z tego w jednej – ex aequo z innš kancelariš. W kategorii procesy sšdowe i arbitraż Clifford Chance jest liderem, a kancelaria Sołtysiński Kawecki & Szlęzak wiceliderem podobnie jak przed rokiem. Praktyka arbitrażu w Clifford Chance uważana jest przez konkurencję za najlepszš w Polsce. Bartosz Krużewski z tej kancelarii jest niezmiennie wskazywany jako wybitny specjalista od procesów sšdowych i arbitrażu inwestycyjnego, doceniany nie tylko za rzetelnoœć, ale i takt. Nowoœciš jest to, że do grona często rekomendowanych w tym segmencie prawa, czyli kancelarii Łaszczuk i Wspólnicy oraz Kos Kubas Gałkowski, dołšczył zespół Maruta Wachta.

Clifford Chance – najczęœciej polecana kancelaria, w aż trzech dziedzinach.
materiały

W fuzjach i przejęciach Clifford Chance awansowała z ubiegłorocznej pozycji wicelidera i zdobywa tytuł lidera wespół z Weil, Gotshal & Manges. Obie kancelarie dostały tyle samo wskazań. Wiceliderem w tej dziedzinie w tym roku zostaje Greenberg Traurig. Koledzy z innych kancelarii rekomendowali również Allen & Overy, Gessel Koziorowski oraz Baker & McKenzie. Agnieszka Janicka z Clifford Chance jest już kolejny rok liderem wœród prawników rekomendowanych indywidualnie w obszarze fuzji i przejęć m.in. za „dogłębnš znajomoœć rynku M&A i skutecznoœć w przeprowadzaniu transakcji".

Trzeciš domenš Clifford Chance jest prawo bankowe i finansowe, choć jak wskazuje œrodowisko prawnicze, wpływa na to w dużej mierze pozycja londyńskiego biura tej firmy. Liderem jest tu nie tylko kancelaria, ale także jeden z jej prawników – Grzegorz Namiotkiewicz, uznawany przez kolegów od lat za wybitnego specjalistę. Pozycję wicelidera wœród kancelarii objšł w tej dziedzinie Allen & Overy (ubiegłoroczny lider), natomiast Arkadiusz Pędzich z tej kancelarii pozostaje wiceliderem w klasyfikacji indywidualnej.

Zwinne metody pracy

Kancelaria Maruta Wachta zdobyła głosy konkurencji w dwóch dziedzinach: prawo zamówień publicznych (za przełomowš opinię w sprawie możliwoœci i sposobu wykorzystania metodyki Agile [zwinne metody pracy – przyp. red.] oraz „twórcze podejœcie w sprawach obejmujšcych reprezentację klientów przed KIO"). Natomiast w kategorii technologie, media, telekomunikacja kancelaria ta została wyróżniona „za współtworzenie wzorcowych umów IT dla administracji publicznej". W pierwszej z tych dziedzin wiceliderem jest Wierciński Kwieciński Baehr, w drugiej nikt nie zagroził pozycji Maruta Wachta, choć rekomendowano godnych rywali: Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy oraz Wierzbowski Eversheds Sutherland. Także indywidualnie Bartłomiej Wachta i Marcin Maruta sš już drugi rok liderami w obu wymienionych obszarach. Koledzy z konkurencji ceniš pierwszego z nich za „doœwiadczenie w reprezentowaniu podmiotów przed KIO", a drugiego – za „doœwiadczenie i wdrażanie kreatywnych rozwišzań".

Podwójnym tytułem lidera może się w tym roku pochwalić również kancelaria Allen & Overy. Jej specjalnoœciš jest organizacja i finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych. Zdaje się, że kancelaria nie ma w tej dziedzinie zbyt dużej konkurencji. Kolejny raz rekomendowano tu Clifford Chance, lecz nie udało jej się wskoczyć na pozycję wicelidera. Tomasz Kawczyński z Allen & Overy jest niemal bezkonkurencyjny w klasyfikacji indywidualnej już czwarty rok z rzędu. W tej dziedzinie rekomendowano jedynie Agatę Szeligę (Sołtysiński Kawecki & Szlęzak).

W prawie konkurencji i antymonopolowym Allen & Overy dzieli pierwsze miejsce na podium z Linklaters. Do ubiegłorocznej liderki wœród specjalistów w tej dziedzinie – Małgorzaty Szwaj z Linklaters – dołšczyła Marta Sendrowicz z Allen & Overy.

Najlepszš wœród rekomendowanych kancelariš od nieruchomoœci kolejny rok z rzędu jest Dentons. Jej prawnik Paweł Dębowski obronił także tytuł lidera w klasyfikacji indywidualnej. W tym roku w gronie rekomendowanych firm najwięcej wskazań oprócz Dentons dostał Greenberg Traurig, wyprzedzajšc Hogan Lovells, Linklaters oraz kancelarię Drzewiecki, Tomaszek i Wspólnicy.

Kancelaria Dentons to także, podobnie jak przed rokiem, lider w prawie energetycznym. To jedna z najbardziej doœwiadczonych i stabilnych praktyk w tym zakresie w Polsce – uznali koledzy z rynku. Konkurencję stanowiły CMS oraz Wierciński Kwieciński Baehr. Mecenas Arkadiusz Krasnodębski z Dentons ponownie zdobył najwięcej wskazań w kategorii indywidualnej. Rywalizował tylko z Jerzym Baehrem.

W tym roku udało się wyłonić lidera w prawie podatkowym. Została nim kancelaria Baker & McKenzie. Oprócz niej rekomendowano jeszcze Dentons. Rekomendacji indywidualnych znowu nie było, więc to podium jest wcišż do wzięcia.

Najlepsi w branży

Dziewišty rok z rzędu liderem prawa pracy jest kancelaria założona przez mec. Bartłomieja Raczkowskiego. Ubiegłoroczny wicelider, A. Sobczyk i Współpracownicy, nie zdołał obronić tej pozycji, choć wcišż zdobywa sporo głosów konkurencji. Bartłomiej Raczkowski i Arkadiusz Sobczyk sš uznawani za najlepszych prawników od prawa pracy. Pierwszy za „rzetelnoœć i wybitny profesjonalizm w najtrudniejszych sprawach", drugi za „duże doœwiadczenie i wysoki poziom merytoryczny".

Kancelarii Sołtysiński Kawecki & Szlęzak chyba nic nie zagraża na pozycji lidera w prawie spółek i prawie handlowym. Od lat nie udaje się wyłonić wicelidera w tej dziedzinie. SKS jest rekomendowana głównie za ogromne doœwiadczenie oraz bezpieczeństwo prowadzonych transakcji. W tym roku œrodowisko głosowało również na firmę Domański Zakrzewski Palinka oraz dwóch nowych graczy w tym obszarze, czyli Clifford Chance oraz dużš kancelarię z Gdańska Głuchowski Siemištkowski Zwara. Ta ostatnia działa na rynku od 1993 r., ale do rankingu wróciła po szeœciu latach przerwy. W klasyfikacji indywidualnej znów nikt nie był w stanie odebrać tytułu lidera prof. Stanisławowi Sołtysińskiemu (SKS), uznawanemu za niekwestionowany autorytet w prawie spółek. Jego rywalem w tym roku był tylko prof. Michał Romanowski (M. Romanowski i Wspólnicy).

Nie ma zaskoczenia także w prawie własnoœci intelektualnej i przemysłowej oraz prawie autorskim. Kancelaria Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy to lider w tej dziedzinie od lat. Doceniana jest m.in. za „wytyczanie nowych szlaków". Rekomendujšcy wskazywali także kancelarię Maruta Wachta oraz SKS, ale żadna z nich nie zdobyła wystarczajšcej liczby punktów, by wskoczyć na pozycję wicelidera. Elżbieta Traple tym razem samodzielnie dzierży tytuł lidera wœród specjalistów w tej dziedzinie. Jest ceniona m.in. za „wybitne podejœcie naukowe i biznesowe". Rok temu dzieliła tytuł liderki z Krystynš Szczepanowskš-Kozłowskš z Allen & Overy, która w tym roku jest wœród najczęœciej rekomendowanych, tak samo jak Ryszard Skubisz z Kancelarii Prawno-Patentowej.

Greenberg Traurig została liderem rekomendacji w dziedzinie przygotowanie wejœcia na giełdę/ rynki kapitałowe i papiery wartoœciowe. Œrodowisko doceniło jej zespół za to, że potrafi nie tylko opisać problemy, ale też je rozwišzać. GT zrzuciła z podium Weil, Gotshal & Manges, która w tym roku jest pierwsza wœród rekomendowanych. Weil otrzymała więcej głosów niż kancelaria Gessel Koziorowski, która z kolei wyprzedza firmę Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy. Za to prawniczka Weil, Gotshal & Manges Anna Frankowska wróciła na pozycję lidera wœród specjalistów w tym obszarze. Konkurenci chwalš jš za „doœwiadczenie i profesjonalizm w adaptacji na polskim rynku kapitałowym rozwišzań stosowanych na bardziej rozwiniętych rynkach".

Kancelaria Hogan Lovells i zarzšdzajšca niš Beata Balas-Noszczyk od lat sš bezkonkurencyjne w dziedzinie prawa ubezpieczeń. Œrodowisko wskazuje na unikalnš wiedzę w tej dziedzinie. Inne miejsca na podium pozostajš puste. Kto chętny do rywalizacji?

Aneta Pacek-Łopalewska i jej kancelaria APŁ też nie majš wyrazistej konkurencji w dziedzinie prawo ochrony œrodowiska. Wœród rekomendowanych znowu pojawiła się kancelaria Jendroœka Jerzmański Bar i Wspólnicy oraz jej prawniczka Magdalena Bar, nie była jednak w stanie zagrozić kancelarii APŁ.

Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku prawa farmaceutycznego. Œrodowisko uznaje od trzech lat, że najlepszy jest tu zespół kancelarii Kieszkowska Rutkowska Kolasiński. Doceniono go m.in. za wysokš skutecznoœć i „charyzmatyczne podejœcie do prowadzonych spraw, łšczšce w sobie rzetelnš pracę prawniczš z wytyczaniem nowych œcieżek" oraz „bogate doœwiadczenie w sporach patentowych i doradztwie dla firm farmaceutycznych w zakresie IP". Paulina Kieszkowska-Knapik zdobywa kolejny raz indywidualnie tytuł lidera, za niš jest Ewa Rutkowska z tej samej kancelarii („jeden z najbardziej doœwiadczonych prawników w tym zakresie") oraz Katarzyna Czyżewska (za „reprezentację wielu szpitali i lekarzy w sporach o błšd lekarski"). Kancelaria Czyżewscy to jedyna, oprócz KRK, firma rekomendowana w tym roku w prawie farmaceutycznym.

Potwierdziła się pozycja Zimmerman i Wspólnicy jako najlepszej kancelarii od prawa upadłoœciowego i restrukturyzacyjnego. Kancelaria jest polecana za „profesjonalizm i kreatywnoœć w stosowaniu prawa upadłoœciowego jako mechanizmu restrukturyzacji przedsiębiorstw". Wicelidera nie udało się wyłonić, choć były rekomendowane aż trzy inne kancelarie: Tatara i Współpracownicy z Krakowa, FilipiakBabicz z Poznania oraz warszawskie biuro K&L Gates.

Na koniec prawo karne dla biznesu – obszar, który dopiero drugi raz jest obecny w naszym zestawieniu. I po raz drugi tytuł lidera przypada tu kancelarii Pietrzak Sidor & Wspólnicy. Tak samo, jak rok temu, konkurowała ona jedynie z kancelariš SKS. Wtedy jednak nie udało się wyłonić lidera w klasyfikacji indywidualnej, a w tym roku – tak. Jest nim Mikołaj Pietrzak, wspólnik w Pietrzak Sidor & Wspólnicy. Jako polecanych specjalistów w tej dziedzinie wskazywano jeszcze Dominikę Stępińskš-Duch (Raczkowski Paruch) za doœwiadczenie w projektach compliance oraz Tomasza Konopkę (Sołtysiński Kawecki & Szlęzak). Š

***

Szanowani Państwo,

uprzejmie informujemy, że ukazał się już Ranking Kancelarii Prawnych. Pozwalamy sobie przypomnieć, że Ranking dostępny jest wyłšcznie dla prenumeratorów. Aby ułatwić Państwu zakup większej liczby egzemplarzy  przygotowaliœmy dla Państwa specjalnš ofertę. W celu złożenia zamówienia, prosimy o kontakt z Elżbietš Jezierskš, tel. 22 463 04 54, elzbieta.jezierska@rzeczpospolita.pl

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL