Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Rankingi

Ranking kancelarii 2017: Kancelarie prawnicze trochę zwolniły obroty

123RF
Firmy prawnicze majš za sobš rok niezłej koniunktury, choć w 2016 r. ich obroty rosły mniej dynamicznie niż w poprzednich latach. To efekt spowolnienia gospodarki, co odbiło się na transakcjach.

ZOBACZ PEŁNE WYNIKI RANKINGU KANCELARII PRAWNICZYCH 2017

Obroty w kancelariach bioršcych udział w rywalizacji przychodowej naszego rankingu wyniosły w 2016 r. blisko 872 mln zł. To ok. 60 mln zł mniej niż w 2015 r., kiedy to zanotowały łšcznie blisko miliardowe przychody. Dla porzšdku dodać jednak trzeba, że w tym roku przychodami pochwaliło się o pięć kancelarii mniej niż przed rokiem. Spoœród tych, które przysłały nam swoje dane z ksišg rachunkowych, aż 27 miało wzrost przychodów, tyle że nie tak spektakularny, jak jeszcze rok czy dwa lata wczeœniej.

O 2 mln zł większe przychody niż przed rokiem odnotował lider tej klasyfikacji – kancelaria Dentons, której obroty wyniosły w 2016 r. 181,5 mln zł. Przypomnijmy, że w 2015 r. ta kancelaria miała 26-milionowy wzrost obrotów.

Na drugim miejscu znalazła się kancelaria Sołtysiński Kawecki & Szlęzak z obrotami w wysokoœci 105,9 mln zł. Tym razem to jej udało się osišgnšć największy wzrost przychodów rok do roku – o 7,9 mln zł.

Pozostałe kancelarie z pierwszej pištki w klasyfikacji przychodowej nie tylko nie przekroczyły magicznej setki, ale wręcz odnotowały spadki obrotów. Największy w CMS – o 11,6 mln zł.

Miliardy w portfolio

Prawnicy zgodnie przyznajš, że konsekwencjš zmian na scenie politycznej w 2015 r. była mniejsza skłonnoœć przedsiębiorców do ryzyka. Dało się wyczuć pewne wyczekiwanie, co te zmiany przyniosš. Do tego doszły zmiany w prawie, które np. skomplikowały inwestycje na rynku energetyki odnawialnej. To złożyło się na spowolnienie na rynku transakcji w 2016 r., zwłaszcza w jego pierwszym półroczu. Potwierdzajš to dane GUS: skłonnoœć do inwestowania spadła o 5,5 proc. w stosunku do 2015 r. Dlatego dużych, opiewajšcych na miliardy złotych kontraktów kancelarie obsługiwały znacznie mniej niż we wczeœniejszych latach.

Nasza klasyfikacja transakcyjna pokazuje to w liczbach: kancelarie bioršce udział w rywalizacji obsłużyły w 2015 r. 32 największych kontraktów, podczas gdy w 2016 r. tylko 21. Wartoœć największych transakcji jest jednak nadal znaczšca.

– W cišgu ostatnich 12 miesięcy polski rynek prawniczy stał się po raz pierwszy w swej historii dojrzały i zauważalny w skali europejskiej. Wynikało to z niespotykanej wczeœniej wartoœci transakcji (łšcznie kilkanaœcie miliardów euro) zawartych w tym okresie. WskaŸnikiem skali polskiego rynku transakcji fuzji i przejęć były przedsięwzięcia dotyczšce Allegro, SABMiller, Banku Pekao SA i inne, które wydarzyły się mniej więcej w tym samym czasie i w efekcie pokazały ogromnš wagę polskiego rynku usług prawniczych – mówi Paweł Rymarz, partner zarzšdzajšcy warszawskim biurem kancelarii Weil, Gotshal & Manges.

Z optymizmem w nowy rok

Bardzo mało firm prawniczych, bo tylko 14, ujawniło w tym roku swoje zyski za 2016 r. Zdecydowana większoœć z nich może zaliczyć ubiegły rok do udanych. Tylko cztery straciły w stosunku do 2015 r. Jak pokazujš wyniki tego zestawienia, wcišż można sporo zarobić na roszczeniach odszkodowawczych. Specjalizujšca się w nich kancelaria A. Łebek i Wspólnicy zarobiła 7,5 mln zł, o 3 mln zł więcej niż w 2015 r.

Mimo wyraŸnego spowolnienia w 2016 r. kancelarie prawnicze w Polsce patrzš w przyszłoœć z optymizmem. Końcówka ubiegłego roku i pierwsze miesišce 2017 r. pokazały, że wcišż jest potencjał na rynku transakcji. Prawnicy widzš szanse na wartoœciowe zlecenia na rynku nieruchomoœci, w energetyce oraz obsłudze kontraktów w przemyœle obronnym. Do praktyk, które mogš stanowić Ÿródło niezłych przychodów, zaliczane sš spory sšdowe, compliance, ochrona danych osobowych, telekomunikacja oraz doradztwo biznesowe. Duże kancelarie sieciowe liczš na zlecenia zwišzane z Brexitem, a małe chwalš coraz większe zainteresowanie przedsiębiorców stałš obsługš prawnš.

Nie tylko warszawa

15. edycji Rankingu Kancelarii Prawniczych wzięło udział aż 297 kancelarii (rok temu – 296). 175 z nich to kancelarie spoza Warszawy, 44 jest w pierwszej setce kancelarii zatrudniajšcych najwięcej prawników z uprawnieniami. Wszystkie zatrudniajš łšcznie prawie 7200 prawników, w tym ponad 4400 z uprawnieniami.

***

Szanowani Państwo,

uprzejmie informujemy, że ukazał się już Ranking Kancelarii Prawnych. Pozwalamy sobie przypomnieć, że Ranking dostępny jest wyłšcznie dla prenumeratorów. Aby ułatwić Państwu zakup większej liczby egzemplarzy  przygotowaliœmy dla Państwa specjalnš ofertę. W celu złożenia zamówienia, prosimy o kontakt z Elżbietš Jezierskš, tel. 22 463 04 54, elzbieta.jezierska@rzeczpospolita.pl

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL