Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Rankingi

Ranking Kancelarii Prawniczych 2016: Dentons, SK&S, DZP i CMS znowu na podium

Wyróżnieni w Rankingu Kancelarii Prawniczych 2016
1
7 tysięcy prawników zatrudnia 296 kancelarii bioršcych udział w rankingu.

SprawdŸ wyniki Rankingu Kancelarii Prawniczych 2016

Zobacz galerię zdjęć z finału Rankingu Kancelarii Prawniczych 2016

Oto Prawnik Pro Bono 2016

Już po raz 14. redakcja „Rzeczpospolitej" przygotowała Ranking Kancelarii Prawniczych. W tym roku wzięło w nim udział aż 296 kancelarii (rok temu 285). 174 z nich jest spoza Warszawy.

W poniedziałek w Operze Narodowej odbyło się ogłoszenie wyników. Gratulujšc laureatom, wiceminister sprawiedliwoœci Łukasz Piebiak podkreœlił ich rolę w usprawnianiu działania państwa. – Państwa obecnoœć tutaj œwiadczy o wysiłku, jaki wkładacie w rozwój zawodowy – powiedział wiceminister. Dodał, że ministerstwo nie planuje zmian w regulacjach dotyczšcych zawodów adwokata czy radcy. – Jeżeli coœ dobrze funkcjonuje, nie ma potrzeby przy tym majstrować – wyjaœnił.

Giganci zatrudniajš

Kolejny rok z rzędu największym graczem na rynku okazał się warszawski oddział międzynarodowej kancelarii Dentons – zatrudnia aż 198 prawników, w tym 126 adwokatów i radców. Drugš co do wielkoœci kancelariš jest CMS – liczy 145 prawników, z czego 84 to adwokaci i radcowie. Pod względem liczby prawników z uprawnieniami wyprzedza jš jednak Sołtysiński Kawecki & Szlęzak – dla tej kancelarii pracuje 87 adwokatów i radców oraz 39 innych prawników. Trzecie miejsce zajmuje Domański Zakrzewski Palinka z zespołem 138 prawników, w tym 85 z uprawnieniami.

Z danych wynika, że w kancelariach z pierwszej dwudziestki roœnie zatrudnienie. Łšcznie pracuje dla nich 1751 prawników, w tym 1120 adwokatów, radców, profesorów i doktorów prawa. W tej grupie zatrudnienie wzrosło rok do roku o 88 prawników (74 z uprawnieniami).

Transakcje roku

W rankingu wyróżniamy też kancelarie, które obsługiwały największe transakcje na rynku. Jak co roku „Rz" powołała kapitułę złożonš z wybitnych finansistów, która wyselekcjonowała 32 najważniejsze transakcje z 2015 r. Z pomocš Polskiego Zwišzku Pracodawców Prawniczych ustaliliœmy, które kancelarie przy nich doradzały. Prawnicy Weil Gotshal & Manges obsłużyli najwięcej wiodšcych transakcji, bo aż 12.

Za transakcję roku kapituła uznała warte 12,5 mld zł refinansowanie zadłużenia spółek Cyfrowy Polsat i Polkomtel. Operację tę wyróżniono ze względu na skalę i stopień skomplikowania.

Liczšcš się na rynku kategoriš stały się też transakcje transgraniczne zwišzane z ekspansjš polskich firm za granicę. Przykład: wyróżniona w rankingu transakcja zakupu przez PKP Cargo udziałów w holenderskiej spółce Advanced World Transport.

– Polskie spółki wychodzš poza strefę bezpieczeństwa, czyli poza granice kraju. Co ważne – chcš, żeby transakcje transgraniczne z ich udziałem prowadziły polskie kancelarie – powiedział Krzysztof Krawczyk, szef polskiego oddziału CVC Capital Partners i przewodniczšcy kapituły.

Wielkie kancelarie z pewnoœciš mogš liczyć na największy kawałek rynkowego tortu. Mniejsze, spoza Warszawy, też nie narzekajš na brak pracy.

– Obserwujemy napływ klientów. Wielkie warszawskie firmy majš duże koszty utrzymania. Lokalne kancelarie mogš z nimi konkurować nie tylko cenš, ale też znajomoœciš lokalnych problemów – mówi adw. Grzegorz Długi, wspólnik w górnoœlšskiej kancelarii ADP Popiołek Adwokaci i Doradcy. Jego zdaniem nawet w samej Warszawie jest segment słabo zagospodarowany. To doradztwo dla szeroko rozumianego rynku instytucji publicznych.

Najliczniejszš grupę kancelarii w naszym rankingu stanowiš firmy zatrudniajšce od dziesięciu do 20 prawników. Wiele z nich to prawnicze butiki, wyspecjalizowane w danej dziedzinie prawa.

Sławomir Paruch, partner w kancelarii Raczkowski Paruch, zauważa, że coraz częstszym zjawiskiem jest współpraca klienta zarówno z kancelariš ogólnš w typowych, bieżšcych sprawach, jak i ze specjalistycznš do prowadzenia spraw wymagajšcych eksperckiej wiedzy lub też do zasięgania tzw. drugiej opinii. – Obie formy œwiadczenia pomocy prawnej znakomicie się uzupełniajš – mówi.

Z rozmów z prawnikami wynika, że najtrudniejsza jest sytuacja małych, jedno- lub kilkuosobowych kancelarii w rejonach słabo uprzemysłowionych, o małej liczbie inwestycji. Konkurencję cenowš często wygrywajš firmy, które oferujš usługi œwiadczone przez osoby bez uprawnień.

Czy więc nadchodzi zmierzch małych kancelarii?

– Miejsce znajdzie się i dla dużych, i dla mniejszych. Biegunka legislacyjna powoduje, że prawnicy majš co robić – twierdzi Grzegorz Długi.

Najlepsi z najlepszych

Co roku kancelarie bioršce udział w rankingu rekomendujš pojedynczych prawników i całe zespoły najlepszych ich zdaniem specjalistów w kilkunastu obszarach prawa. W tym roku szeœć kancelarii zdobyło po dwie nagrody zespołowe: Allen & Overy, Dentons, Maruta Wachta, Raczkowski Paruch, Sołtysiński Kawecki & Szlęzak, Weil Gotshal & Manges. W konkurencji indywidualnej zwyciężyło aż trzech prawników z Clifford Chance. Po raz pierwszy œrodowisko wskazało godnych polecenia ekspertów z prawa karnego dla biznesu. Sš nimi zespoły dwóch kancelarii: Pietrzak Sidor & Wspólnicy oraz Raczkowski Paruch.

Niezachwiana wydaje się także pozycja dotychczasowych liderów rekomendacji w takich dziedzinach, jak prawo własnoœci intelektualnej (Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy), prawo farmaceutyczne (Kieszkowska Rutkowska Kolasiński), prawo ochrony œrodowiska (APŁ Kancelaria Ochrony Œrodowiska), prawo ubezpieczeniowe (Zimmerman i Wspólnicy).

—współpraca Paweł Rochowicz

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL