Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Ranking urzędów skarbowych

Ranking urzędów skarbowych „Rzeczpospolitej” w 2017 roku

Dyrektorzy urzędów skarbowych - laureatów Rankingu
Fotorzepa
Redakcja „Rzeczpospolitej” jak co roku przyznała dyplomy najlepszym w kraju urzędom skarbowym. SprawdŸ wyniki i zobacz fotorelację z imprezy.

W naszym rankingu wyróżniamy te, które cechujš się przyjaznoœciš wobec podatników, poprawiajšce merytorycznš jakoœć swoich decyzji oraz te, które sš najskuteczniejsze w poborze podatków. W każdej z tych trzech kategorii ocenialiœmy osobno urzędy duże, œrednie i małe.

W tym roku najwięcej spoœród nagrodzonych (cztery z dziesięciu) to urzędy z Dolnego Œlšska. Jeden z nich – US w Jeleniej Górze obronił tytuł najbardziej przyjaznego Urzędu, zdobyty w naszym ubiegłorocznym rankingu.

Laureaci:

URZĽD PRZYJAZNY

Duży: ex aequo

I US w Radomiu – naczelnik Radosław Słoniewski

US w Jeleniej Górze – naczelnik Ewa Słabęcka

Œredni: US w Tomaszowie Lubelskim – naczelnik Leszek Piwko

Mały: US w Miechowie – naczelnik Mariola Farmas

URZĽD POPRAWIAJĽCY JAKOŒĆ

Duży: US Wrocław-Krzyki – naczelnik Grzegorz Czyżycki

Œredni: US w Rudzie Œlšskiej – naczelnik Aleksandra Szulga

Mały: US w Złotoryi – naczelnik Małgorzata Banaszek

URZĽD EFEKTYWNY

Duży: US Warszawa-Bielany – naczelnik Beata Rocka-Grobarczyk

Œredni: Głogów – naczelnik Radosław Piluœ

Mały: US we Wschowie – naczelnik Jadwiga Gawryłkowicz

Specjalny dodatek "Ranking urzędów skarbowych 2017" w poniedziałek 22 maja w "Rzeczpospolitej". Pełne listy rankingowe we wszystkich kategoriach opublikujemy na łamach serwisu internetowego prawo.rp.pl.

Marian Banaœ, wiceminister finansów i szef Krajowej Administracji Skarbowej

Ewa Słabęcka, naczelnik Urzędu Skarbowego w Jeleniej Górze

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL