Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Ranking bibliotek

Nie ma rzeczy niemożliwych

Biblioteka w Jarocinie jest perełkš – nie tylko architektonicznš
materiały prasowe
I MIEJSCE: Placówka w Jarocinie w tegorocznym rankingu wypadła rewelacyjnie. Deklaruje, że nie osišdzie na laurach.

Co jest dziœ największym wyzwaniem dla bibliotek? Nie zgubić ksišżki w swoich działaniach, mieć jš zawsze „z tyłu głowy", ale też dostosowywać zarówno same biblioteki, jak i ich działalnoœć do zmieniajšcego się œwiata – odpowiadajš przedstawiciele Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Jarocin. Kieruje niš Agnieszka Borkiewicz, która od poczštku swojej pracy zwišzana jest z placówkš w Jarocinie. Podkreœla, że praca jej pasjš. Wierzy, że nie ma rzeczy niemożliwych, a imponujšcy awans jej Biblioteki jest tego dobitnym przykładem.

Poznaj najlepsze polskie biblioteki

Ranking Bibliotek 2017 - PDF

Ranking Bibliotek 2017 - xlxs

 

Placówka œwieci przykładem w zakresie czytelnictwa, a ponadto organizuje szereg imprez. Przykłady? Projekt „Regał na nudę", dofinansowany ze œrodków ministra kultury i dziedzictwa narodowego oraz gminy Jarocin. Sš to akcje promujšce ksišżki w nietypowych miejscach, np. na nieczynnej parowozowni odbył się „Kolejowy regał na nudę", gdzie w starym wagonie dzieci mogły poczytać ksišżki o kolei i udekorować ciasteczka w kształcie ciuchci. W nieczynnej wieży ciœnień odbył się „Baœniowy regał na nudę", w którym można było się spotkać się z Przemysławem Wechterowiczem (autorem ksišżki „Królewna z wieży") i snuć opowieœci z grupš Baœnie Właœnie. A w ruinach koœcioła œw. Ducha odbyło się spotkanie z ojcem Leonem Knabitem w ramach „Religijnego regału na nudę", któremu towarzyszyła wystawa Biblii.

Raz w roku jarocińska placówka zaprasza dzieci na nocowanie w bibliotece, która mieœci się w zabytkowym Pałacu Radolińskich. Każda taka noc ma inny, oczywiœcie ksišżkowy, motyw przewodni. Odbyły się już noce z jarocińskimi legendami, ksišżkami podróżniczymi czy z „Alicjš w Krainie Czarów". Dzieci przychodzš do biblioteki ze œpiworami i karimatami, które, po skończonych podchodach i zabawach, rozkładajš między regałami i zasypiajš (teoretycznie). Rodzice odbierajš swoje pociechy rano, drugiego dnia.

Biblioteka w Jarocinie podkreœla, że nieobce sš jej nowe technologie, czego przykładem jest tegoroczna aplikacja mobilna „Legendoczytacze na szlaku". Jej współtwórcami sš dzieci, które odkurzyły stare, lokalne legendy, nadajšc im nowoczesnš formę podczas spotkań warsztatowych. Aplikacja w formie interaktywnej mapy adresowana jest do dzieci i rodziców. Dzięki niej można zwiedzić miejsca owiane legendš i poznać przeszłoœć rodzinnych stron.

Już po raz drugi w tym roku podczas największego wydarzenia w mieœcie, jakim jest Jarocin Festiwal, udało się zorganizować „Żywš bibliotekę". „Żywymi ksišżkami" sš reprezentanci grup doœwiadczajšcych dyskryminacji z powodu uprzedzeń i stereotypów funkcjonujšcych w społeczeństwie. W katalogu znaleŸli się m.in. feminista, były narkoman, osoba niepełnosprawna, ateista, katolik, ksišdz, ojciec wielodzietnej rodziny, osoba aseksualna, aktywista obywatelski, joginka, policjantka, gej oraz lesbijka. Można było z nimi porozmawiać, poznać ich bliżej, posłuchać, jak wyglšda ich życie, i zadać pytania, których zazwyczaj nie mamy odwagi zadawać.

Opinia

Agnieszka Borkiewicz, dyrektor Biblioteki w Jarocinie

Nasza placówka to obecnie coœ w rodzaju biblioteki hybrydowej. Mamy w swojej sieci dziesięć filii bibliotecznych, przejęty dwa lata temu oœrodek kultury (z jego działalnoœciš i budynkiem), prowadzimy także Dzienny Dom Senior Plus.

Biblioteka jest miejscem, gdzie można wypożyczyć ksišżkę (nie tylko w wersji papierowej), ale także miejscem spotkań, realizacji pasji, miejscem, gdzie można podnieœć swoje kompetencje, ale także po prostu miło spędzić czas. Uważamy, że działalnoœć okołobiblioteczna może w takim samym stopniu jak dobry księgozbiór zachęcić do korzystania z biblioteki.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL