Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Ranking TOP 500 CEE

Czy to koniec kryzysu w branży budowlanej?

Grzegorz Sielewicz, główny ekonomista Coface w Europie Œrodkowo-Wschodniej.
rp.pl
Sektor budowlany wreszcie korzysta na sprzyjajšcym branży otoczeniu makroekonomicznym.

Po znacznym spadku produkcji budowlano-montażowej w 2016 r., kolejne miesišce 2017 roku przynoszš coraz bardziej dynamiczne wzrosty. Firmy sektora korzystajš na przyspieszeniu aktywnoœci inwestycyjnej, a częœć deweloperska nieustannie jest wspierana przez znaczny popyt na nieruchomoœci. Jednak wysoka dynamika produkcji budownictwa w dużym stopniu zasilana jest odniesieniem do znacznego spadku aktywnoœci w roku ubiegłym. Doœwiadczenia płatnicze potwierdzajš, że poprawa sytuacji branży następuje stopniowo, a jej sytuacja płynnoœciowa nadal jest trudna.

Pomimo, że większa częœć 2017 roku jest już za nami to zeszłoroczny zastój w branży nadal znajduje odzwierciedlenie w pozycji finansowej firm. Spadek inwestycji w aktywa trwałe, jaki miał miejsce w 2016 roku, spowodował, że był to trudny rok dla sektora budowlanego. W Polsce, a także w wielu innych krajach Europy Œrodkowo-Wschodniej, przestawienie na nowy budżet unijny i dostosowania do jego ram zajęło więcej czasu niż oczekiwano. W strukturze wzrostu gospodarczego Polski spadek inwestycji w aktywa trwałe był jedynym czynnikiem, który obniżył nasze PKB. Nawet największym firmom w regionie Europy Œrodkowo-Wschodniej działajšcym na wielu rynkach nie udało się uniknšć pogorszenia wyników finansowych. Zgodnie z rankingiem Coface Top 500 CEE największe przedsiębiorstwa budowlane zdołały co prawda zwiększyć swoje obroty łšczne o 1,3 proc., jednak ich zysk obniżył się o ponad 20 proc. Ponadto, znacznie mniej firm budowlanych znalazło się wœród największych firm w Europie Œrodkowo-Wschodniej – w bieżšcym rankingu było o 40 proc. mniej przedstawicieli branży niż w rok wczeœniej.

Niemniej jednak już w zeszłym roku przedsiębiorstwa budowlane przygotowywały się na rosnšcy popyt w obliczu poprawiajšcej się koniunktury oraz oczekiwanego przyspieszenia wykorzystania funduszy unijnych. Największe firmy w regionie zainteresowane kontraktami w znacznych projektach inwestycyjnych w ramach nowego budżetu unijnego dynamicznie zwiększały zasoby kadrowe – wzrost zatrudnienia przekroczył 17 proc. Rosnšce inwestycje w aktywa trwałe oraz współfinansowanie ze œrodków unijnych będš stanowić coraz większe wsparcie dla sektora budowlanego w Europie Œrodkowo-Wschodniej, w tym także w Polsce. W rezultacie, stopniowo poprawiajšcej się sytuacji płynnoœciowej towarzyszy ograniczenie wzrostu upadłoœci i restrukturyzacji firm budowlanych w Polsce. Gdy jeszcze w pierwszym kwartale 2017 roku odnotowano wzrost postanowień aż o 65 proc., już drugi kwartał zakończył się spadkiem postanowień o 5 proc. Przedsiębiorstwa budowlane coraz częœciej korzystajš z przewidzianych prawem form restrukturyzacji, co daje nadzieję na ich powrót do efektywnej działalnoœci biznesowej.

- Grzegorz Sielewicz, główny ekonomista Coface w Europie Œrodkowo-Wschodniej.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL