Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Ranking TOP 500 CEE

Motoryzacja siłš napędowš gospodarek regionu CEE

Grzegorz Sielewicz, główny ekonomista Coface w Europie Œrodkowo-Wschodniej.
Coface
Sytuacja sektora motoryzacyjnego i perspektywy jego rozwoju sš korzystne. Poprawiajšca się koniunktura gospodarcza na rynkach œwiatowych przekłada się na rosnšcy optymizm gospodarstw domowych oraz biznesu.

Dzięki dobrej sytuacji na rynku pracy konsumenci sš skłonni zwiększać wydatki nie tylko na towary codziennej potrzeby, ale także dobra trwałego użytku. Znajduje to potwierdzenie w rosnšcej sprzedaży samochodów w Europie Œrodkowo-Wschodniej zarówno przez klientów indywidualnych, jak również przedsiębiorstwa.

Dla sektora motoryzacyjnego, w tym zakładów produkcyjnych w Polsce, popyt z regionu Europy Œrodkowo-Wschodniej nie jest jednak kluczowy. W 2016 roku na wszystkich rynkach naszego regionu sprzedano niecałe 1,2 mln nowych samochodów osobowych, podczas gdy sprzedaż we Włoszech przekroczyła 1,8 mln pojazdów, we Francji było to ponad 2 mln, w Wielkiej Brytanii 2,6 mln, a w Niemczech niemalże 3,4 mln. Tym samym sektor motoryzacyjny w Polsce w dużym stopniu zależny jest od popytu zagranicznego, zwłaszcza z Europy Zachodniej. Znajduje to odzwierciedlenie w danych statystycznych, które potwierdzajš, że większoœć produkcji kierowana jest na eksport.

Z dobrej koniunktury korzystajš firmy motoryzacyjne z regionu Europy Œrodkowo-Wschodniej. Zgodnie z rankingiem TOP 500 CEE autorstwa Coface branża motoryzacyjna stała się największym sektorem w regionie pod względem wygenerowanych obrotów, jak również liczby przedsiębiorstw w ramach zestawienia 500 największych firm w Europie Œrodkowo-Wschodniej. Obroty 102 przedsiębiorstw z sektora motoryzacyjno-transportowego jakie znalazły się w rankingu zwiększyły się o 8,6 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim (do 128 mld euro), a ich zyski wzrosły o prawie 6 proc. Europa Œrodkowo-Wschodnia stała się atrakcyjnym miejscem dla inwestycji œwiatowych producentów samochodów. W zeszłym roku wyprodukowano tu prawie 4 mln pojazdów, co stanowi 22 proc. całkowitej produkcji UE.

W 2016 roku co pišty samochód wyprodukowany w Unii Europejskiej zjechał z taœmy fabryki zlokalizowanej w Europie Wschodniej. Region przycišgnšł szereg inwestycji zagranicznych dzięki atrakcyjnym kosztom pracy, bliskoœci geograficznej z Europš Zachodniš, wykwalifikowanym pracownikom oraz polepszajšcemu się klimatowi dla biznesu. Bardzo silnymi markami w regionie, które dzięki zagranicznym inwestycjom utrzymały się na rynkach œwiatowych sš Skoda i Dacia.

Sektor motoryzacyjny stał się siłš napędowš gospodarek regionu Europy Œrodkowo-Wschodniej. Polska, która ma największy udział przedsiębiorstw w łšcznym rankingu CEE Top 500, ma również największš reprezentację firm motoryzacyjnych w regionie. Jednoczeœnie nasz kraj stracił pozycję lidera w produkcji pojazdów, którym był jeszcze w 2008 roku. Sprawne przycišganie inwestycji zagranicznych oraz zachęty podatkowe sprawiły, że Czechy i Słowacja przeœcignęły Polskę i w zeszłym roku wyprodukowano w tych krajach odpowiednio o 43 proc. i 81 proc. więcej pojazdów niż w 2008 r., podczas gdy w Polsce produkcja spadła o 28 proc. w tym samym czasie. Dynamicznie wzrasta także produkcja pojazdów na Węgrzech, które wytwarzajš już zbliżonš iloœć samochodów osobowych do poziomów osišganych w Polsce. Niemniej jednak Polska stała się regionalnym liderem w produkcji częœci, komponentów i akcesoriów samochodowych, jak również największym producentem samochodów dostawczych w regionie. Tym samym szeroko rozumiany sektor motoryzacyjny ma duże znaczenie dla całej naszej gospodarki.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL