Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Publicystyka

Dokšd zmierza opozycja w Polsce

PAP, Andrzej Grygiel
Rzšd PiS włożył pręt w tryby demokratycznej gry politycznej. Tymczasem jego oponenci nie potrafiš się odnaleŸć w nowej rzeczywistoœci – twierdzi politolog.

Konwencje Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej utrzymały wyborców w niepewnoœci odnoœnie do planów opozycji względem ewentualnej współpracy. Niby jej potrzeba jest stale sygnalizowana, ale na razie jedyne, co można sobie wyobrazić, to „Zjednoczona Nowoczesna Platforma Ludowa"; brakuje jednorodnej koncepcji. Partykularyzm obecny w polskich partiach przysłania ich liderom fakt, że warunki polityczne w kraju bardzo się zmieniły.

Największym problemem opozycji – oprócz słabego przywództwa i braku porozumienia co do kierunków wspólnego działania – jest miotanie się między dwiema postawami. Z jednej strony główne partie opozycyjne próbujš rywalizować z PiS (a niejednokrotnie między sobš) na gruncie programowym, jakby funkcjonowały w tych sam warunkach co przed wyborami 2015 roku, a jednoczeœnie unikać gwałtownych posunięć i ostrych wypowiedzi. Z drugiej zaœ strony opozycja niekonsekwentnie włšcza się w walkę o demokratyczno-liberalne pryncypia. Można odnieœć wrażenie, że nie do końca jest ona przekonana, na którym polu powinna się skupić i jaki kierunek działań obrać.

Rzšd PiS włożył pręt w tryby demokratycznej gry politycznej, natomiast opozycja – jak się wydaje – nie otrzšsnęła się jeszcze z dezorientacji, jakš wywołała zmiana okolicznoœci, a jej działania na razie ujawniajš brak wyraŸnej koncepcji walki o władzę. Prawo i Sprawiedliwoœć zmieniło charakter rywalizacji politycznej, a reakcje opozycji wobec sukcesywnego nadużywania władzy wydajš się nieprzekonujšce.

Rzšdzšcy przedstawili alternatywę dla systemu politycznego III RP i wraz ze swymi partyjnymi akolitami bez ogródek wizję tę realizuje. Œwiadomie dšży do narzucenia nowej politycznej „racjonalnoœci", która zredefiniuje kategorie dobrego i złego w polityce i życiu społecznym. Partia Jarosława Kaczyńskiego lekceważy zasady ustrojowe i normy gry politycznej, wikła natomiast rywali w nic niewnoszšce (co nie znaczy, że niepotrzebne) spory programowe. PO, Nowoczesna, PSL i lewica znalazły się w niezręcznej sytuacji, która szybko zaczęła wymuszać na tych partiach i œrodowiskach politycznych albo obronę dotychczasowego porzšdku, albo wpisanie się w nurt postulujšcy zmiany („naprawę") III RP, albo walkę z PiS w imię wybranych wartoœci – krótko mówišc: przyjęcie postawy „negatywnej". Jak dotšd niezależnie od tego, jaka była motywacjš działania, aktywnoœć ta była jednak prowadzona doœć nieumiejętnie. Politycy opozycji popadajš albo w naiwnš polemikę programowš, albo w snucie niespójnych wizji politycznych, którym towarzyszy wołanie o „nowš narrację". Bodaj nikt nie udzielił jednak odpowiedzi na pytanie, jaka powinna być polityka w najlepszym wydaniu w tych konkretnych warunkach ostrego politycznego konfliktu i pogłębiajšcego się społeczno-politycznego podziału.

Co zatem powinna robić opozycja? Zasadne wydaje się oczekiwanie, aby zamiast przeœcigania się z PiS w fantastycznych pomysłach i fałszywych wizjach wspólnoty, wykazała się ona większš konsekwencjš w prezentowaniu swojej orientacji ideologiczno-programowej. Co jednak najważniejsze, obecne partie opozycyjne muszš znacznie lepiej identyfikować i wyjaœniać zarówno społeczne potrzeby, jak i różnorodne społeczno-polityczne tendencje i odpowiednio do nich reagować. Głębokie pęknięcie polskiego społeczeństwa jest już faktem. Wokół tego pęknięcia reorganizuje i konsoliduje się nasz system partyjny, wywierajšc jednoczeœnie istotny wpływ na relacje społeczne. Faktem jest także konflikt wykraczajšcy poza rywalizację między partiami. Potrzebna więc jest odpowiedŸ na pytanie, co zrobić teraz i w przyszłoœci, by zminimalizować jego destrukcyjny wpływ.

Autor zajmuje się problematykš podziałów społeczno-politycznych  i pluralizmu politycznego, jest członkiem Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL