Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Publicystyka

Chrabota: Zdradzieckie mordy zostanš

Fotorzepa, Maciej Zienkiewicz
Jarosław Kaczyński rozpoczšł wojnę, która jest z góry skazana na przegranš. Jest to bowiem wojna z czasem – pisze redaktor naczelny „Rzeczpospolitej".

"Zdradzieckie mordy i kanalie" Jarosława Kaczyńskiego zawisnš na długo nad polskš politykš. Możliwe, że ta podyktowana emocjami obelga to największy błšd w póŸnej fazie kariery przywódcy Prawa i Sprawiedliwoœci. Nie tylko bowiem dał popis brutalizowania polityki, po którym trudno mu będzie utrzymać wizerunek wyważonego i chłodnego analityka, ale przede wszystkim kreatora sceny politycznej. Kaczyński w przypływie słaboœci obnażył swoje motywacje; pokazał, co nim tak naprawdę kieruje i jak ta motywacja góruje nad racjonalnš refleksjš. Łamišc sejmowy regulamin (bo naprawdę, wbrew temu co twierdzi marszałek Brudziński, trudno założyć, że wyrywajšc się do mikrofonu po przywołaniu doń posła Kukiz'15, miał na myœli jakikolwiek przepis), dał na dodatek popis nie tylko anarchii, ale i swojej pozycji w polityce; lidera, który jest ponad prawem i regulaminami. Podœwiadomie (albo i œwiadomie) zachował się jak Piłsudski, za którego alter ego z pewnoœciš się uważa. Brakowało tylko słów Marszałka, które nigdy nie zostanš temu wybitnemu Polakowi zapomniane: „Sejm ladacznic".

Ambicje na wyrost

Czy Kaczyński może być Piłsudskim? Zapewne ma takie intencje, a osobiste poczucie wyższoœci budzi w nim pewnie też przekonanie o moralnym prawie do zajęcia takiej pozycji. Opozycja już widzi w nim dyktatora, ale należy zadać pytanie, czy to naprawdę możliwe. Gdyby to były lata 20. czy nawet 70., Jarosław Kaczyński mógłby przeżyć metamorfozę w naczelnika państwa. Problem jednak w tym, że żyjemy pół wieku póŸniej, Polska nie jest otoczona agresywnymi państwami totalitarnymi, a Europa nie jest przedzielona żelaznš kurtynš. Żyjemy w epoce Unii Europejskiej, otwartych granic, internetu, Facebooka i YouTube'a, które z łatwoœciš zdublujš rolę niezależnej radiofonii czy nawet telewizji, gdyby reżim poddał polskie media represji.

W tym sensie obietnica posłanki Pawłowicz choć jest groŸna, to pozostaje niemożliwa do spełnienia. TVN czy Polsat można zamknšć, ale odebranie młodzieży internetu to wojna z całš generacjš, której wygrać nie można. Nawet jeœliby się bardzo tego chciało. Mam wrażenie, że prócz prezesa i jego najdurniejszych akolitów PiS-owska elita to wie i rozumie swojš bezradnoœć. Rozpoczęła wojnę, która oczywiœcie (jak każda) będzie eskalować, zmusi do coraz mocniejszych represji, ale jest z góry skazana na przegranš. Bo to wojna z czasem. Ten płynie wbrew intencjom prezesa.

Jak daleko posunš się rzšdzšcy? Histerycy po stronie opozycji już widzš emigrację i obozy internowania. Właœciwie czemu nie. Taka wizja jest całkiem uzasadniona. Władza ma pełnię œrodków. Większoœć sejmowš, rzšd i prezydenta. Sprawnie działajšcy aparat podległy MSW. Fanatyka na czele MON, czołgi i rozpoznajšce teren oddziały Wojsk Obrony Terytorialnej. Dostatecznie duże zaplecze na obozy internowania i sporo amunicji, którš rzekomo gromadzi się na odparcie ataku Rosjan. Wystarczy jedna, druga prowokacja, by spacyfikować manifestujšcy tłum. Œrodki techniczne więc sš. Ale czy jest lub może być ku temu wola? OdpowiedŸ na to pytanie z jednej strony odziera ze złudzeń, z drugiej je tworzy. Młodzi hunwejbini z kręgów partii rzšdzšcej z pewnoœciš chcieliby mieć swoje powstanie warszawskie (czy rozumiejš, że byliby w tej historii stronš pacyfikujšcš?), ale ludzie z generacji Kaczyńskiego, pamiętajšcy stan wojenny, doskonale wiedzš, że z Polakami 13 grudnia 1981 roku nie da się wygrać.

Każdy ruch prowadzšcy do zrealizowania takiego scenariusza to krok w niebyt. Prezes doskonale wie, że Polacy jak nikt inny umiejš się mobilizować pod presjš. Atak na demokrację, wolnoœć, instytucje, represje – to wszystko wcišgnęłoby PiS na czarnš listę historii, a któż bardziej niż ta formacja historiš się kieruje i historii ufa? Nie, dzielenie losu Jaruzelskiego byłoby dla prezesa najgorszš hańbš i porażkš zarazem. Aż tak daleko się nie posunie. Co więcej, może Kaczyński jest nawet gwarancjš powœcišgliwoœci władzy.

Zlekceważeni młodzi

Rzšdzšcy wyraŸnie nie docenili roli młodzieży. Pacyfikacja SN w czasie wakacji miała odbywać się w społecznej próżni. Studenci na wakacjach, młodzież na obozach harcerskich, Polacy na wiecznym grillu suto podlewanym piwem. Nie udało się. Manifestacje w miastach dowodzš, że nawet w œrodku „sezonu ogórkowego" potencjał sprzeciwu jest realny. Polacy poszli manifestować i nawet jeœli propagandowa Telewizja Polska minimalizuje te wystšpienia, to fakty sš dostrzegalne gołym okiem. PiS uruchomiajšc opór społeczny, czego dowodzš badania, odwrócił od siebie większoœć młodzieży. I to na zawsze.

„Zdradzieckie mordy" Kaczyńskiego to dla manifestujšcych dziœ młodych wyborców symbol obciachu. Po tych słowach nic już nie będzie takie same. Niedawno Michał Szułdrzyński na tych łamach pisał o ostatniej wojnie dawnych dysydentów. Nie było chyba w polskiej prasie lepszej diagnozy. Młodzież ma prawo nazwać jš „wojnš leœnych dziadków", którzy okładajš się zajadle kosturami, wyzywajšc przy okazji swoich stronników od esbeków, komunistów i stalinowców. Ale czy młodzież te obelgi rozumie? Nawet jeœli tak, to nie bierze ich do siebie. To obcy język, anachroniczny kod, który głównie œmieszy, tak jak za czasów mojej opozycyjnej młodoœci œmieszyły inwektywy: „endek" czy „cham bez krawata". Jeœli nawet przez chwilę, w czasie kampanii prezydenckiej Andrzeja Dudy wydawało się, że PiS znalazł kod dostępu do młodych, dziœ bezpowrotnie go traci.

Pycha kroczy przed upadkiem

Przypadek posła Kaczyńskiego kompletnie mnie nie dziwi. Pycha, jak wiadomo, kroczy przed upadkiem. Nie on jedyny w historii popełnia największy błšd w chwili największego triumfu. Ważniejsi dla dziejów byli przed nim. Dziwi mnie nieracjonalnoœć tej władzy. Majšc wszelkie œrodki (łšcznie z poparciem społecznym) do przeprowadzenia rozsšdnych i koniecznych reform, decyduje się na rewolucję. I to w imię czego? Budowy jakiejœ anachronicznej, kompletnie wyrwanej z realiów nowoczesnoœci wizji Polski. Jej obraz w głowie prezesa jest kompletnie wyrwany z międzynarodowego kontekstu. To obraz sprzed dekad. Obraz z mroków PRL. Taka Polska w przyszłoœci się nie obroni. A rewolucja? Cóż, zawsze prowadzi na manowce. Zostawia głównie zgliszcza, na których nowe pokolenie w przyszłoœci zatknie swe sztandary. Trochę należy się obawiać, w jakich będš barwach. Czy aby, na zasadzie wahadła historii, nie będš to sztandary radykalnej lewicy?

Tego boję się bardziej, nawet bardziej od epizodu (bo to tylko epizod) PiS-owskiej kontrrewolucji. Ale mamy jeszcze czas. Może jednak warto posłuchać komentarzy płynšcych z europejskich stolic. Także z Waszyngtonu, gdzie ostatnio krytycznie wypowiedziano się w sprawie zmian w SN od strony administracji prezydenta Trumpa. Może warto posłuchać senatora McCaina? Przecież obiektywnie nie może być tak, że tylko Beata Szydło ma rację a wszyscy inni się mylš.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL