Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Publicystyka

Zmienić turystykę Holokaustu

AdobeStock
Kiedy Żydzi z całego œwiata będš mieli szansę poznać Polskę jako kraj niemajšcy nic wspólnego z panujšcymi na jego temat stereotypami, uchwalone ostatnio przez Sejm przepisy stanš się zbędne – piszš publicysta i działacz społeczny.

Obecny kryzys w relacjach Polski i œwiata żydowskiego nie jest jedynie incydentem. Nie ulega wštpliwoœci, że Sejm powinien uchwalić niedawne prawo po konsultacjach z żydowskimi przedstawicielami i ocalonymi z Holokaustu. Brzmienie przepisów mogłoby być wtedy okreœlone mniej niejednoznacznie, ze wskazaniem, jakie definicje i terminy sš zakazane. Ponadto prawo mogłoby zostać uzupełnione klauzulš zakazujšcš głoszenia krzywdzšcych dla Żydów opinii i obarczania ich winš za komunizm czy innš antypolskš ideologię.

Błędy przeszłoœci najlepiej naprawiać, patrzšc ku przyszłoœci. W tym kontekœcie pamiętać należy, że Polska zawsze będzie ważniejsza dla Izraela i Żydów niż Izrael i Żydzi dla Polski i Polaków. Polska jest dla Izraela sojusznikiem w sporach z proarabskim państwami Unii Europejskiej, krajem, w którym urodziło się i dorastało wielu twórców syjonizmu oraz w którym nazistowskie Niemcy zamordowały większoœć europejskich Żydów.

Dali przykład Niemcy

W ostatnich latach setki tysięcy Izraelczyków odwiedziło Berlin i Monachium, przywożšc póŸniej do swoich domów i społecznoœci wiadomoœci, że Niemcy sš nowoczesnym i przyjacielskim krajem. Z Polskš tak się nie stało. Z około 80 tysięcy Izraelczyków, którzy odwiedzili Polskę w zeszłym roku, większoœć skupiła się na zwiedzaniu Treblinki, Majdanka czy Oœwięcimia. Czy powinno to dziwić, że gdy opinia Izraelczyków o Niemcach bardzo się poprawiła, Polska postrzegana jest przez nich jeszcze gorzej? Dopóki Żydzi będš patrzeć na Polskę głównie przez pryzmat Holokaustu, sytuacja nie ulegnie zmianie.

Sytuacja, w której co roku dziesištki tysięcy izraelskich uczniów udaje się do Polski i utwierdza się w przekonaniu, że jest ona jednym wielkim żydowskim cmentarzem, jest nie do zaakceptowania. Ci młodzi ludzie powinni odwiedzać nie tylko miejsca kaŸni żydowskiej, ale także Markowš czy warszawskie zoo, gdzie Żydzi byli ratowani przez Polaków. Powinni spotykać się z młodymi Polakami, by budować dialog, dzielić się swoimi obawami i lękami, ale również po to, by zrozumieć, że nienawiœć do nazizmu jednoczy oba narody.

Wymiany i spotkania młodych Niemców i Żydów majš miejsce od lat. Robiš oni niezwykle dużo, by promować wzajemne zrozumienie i pojednanie pomiędzy niegdysiejszymi wrogami. Obecny kryzys jest œwietnš okazjš do przeprowadzenia tego samego pomiędzy młodymi Polakami i Żydami. Takie spotkania dadzš obopólne korzyœci.

Polska stopniowo będzie tracić stygmat kraju niebezpiecznych antysemitów, a Izraelczycy będš mogli wytłumaczyć Polakom, dlaczego pokój na Bliskim Wschodzie jest tak trudny do osišgnięcia i utrzymania. Dialog będzie leczył rany tych dwóch najbardziej nierozumianych i fałszywie przedstawianych krajówZachodu.

Nie tylko przeszłoœć

Polska to kraj wspaniałych krajobrazów, pięknych miast oraz ciepłych i przyjacielskich mieszkańców. Turystyka Holokaustu w obecnej formule wyrzšdza jej ogromnš szkodę. W zamian za roczny dochód w wysokoœci kilkuset milionów dolarów zagraża reputacji całego polskiego narodu.

Polski rzšd, obywatele polscy razem z izraelskim rzšdem i społecznoœciš żydowskš na całym œwiecie powinni razem odbudowywać mosty między sobš.

Drogš do osišgnięcia tego celu jest utwierdzanie młodych Żydów w przekonaniu, że nie muszš widzieć tylko tragicznej przeszłoœci Polski, ale powinni też dostrzec obiecujšcš teraŸniejszoœć i przyszłoœć, która przed niš stoi. Kiedy Żydzi z całego œwiata będš mieli szansę poznać Polskę jako kraj niemajšcy nic wspólnego z panujšcymi na jego temat stereotypami, uchwalone ostatnio przez Sejm przepisy stanš się zbędne.

Rafael Castro jest publicystš, który regularnie publikuje w prasie izraelskiej i mediach żydowskich w Europie i USA.

Artur Ryszkiewicz jest jednym z założycieli Fundacji Młodzieży Activis zajmujšcej się zwiększaniem aktywnoœci społecznej młodych ludzi

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL