Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Publicystyka

Lityński: Skandal z Tuskiem

Jan Lityński
Fotorzepa, Robert Gardziński
W 1980 r. sformułowałem prawo: „Wymyœl dowolne głupstwo, a rzšd zrobi je następnego dnia". Głupstwa, które zrobi obecny rzšd, nikt nie jest w stanie wymyœlić.

Wertujšc stare roczniki „Trybuny Ludu", natrafiłem na następujšce fragmenty z poczštków paŸdziernika 1983 r. Oto zamieszczone tam oficjalne oœwiadczenie polskiego rzšdu, uzgodnione z kierownictwem partii:

„Rzšd polski nigdy nie wyrazi zgody na nagrodzenie Lecha Wałęsy Pokojowš Nagrodš Nobla. Lech Wałęsa zawsze działał przeciwko polskim interesem, czego dowodem jest internowanie go przez siły porzšdku i pokoju w Polsce. Lech Wałęsa reprezentuje kapitał amerykański i powinien przyjšć obywatelstwo amerykańskie od polakożercy Ronalda Reagana. Rzšd polski zwraca uwagę i stawia pod rozwagę Komitetowi Noblowskiemu kandydaturę Stanisława Piotrowicza, prokuratora, patrioty i działacza na rzecz suwerennoœci, znakomitego interpretatora prawa stanu wojennego. Każdy inny wybór przeczyłby suwerennoœci Polski. Polska wzywa kraje sojusznicze do solidarnych działań na rzecz tego kandydata".

Po 5 paŸdziernika tegoż roku na pištej stronie pod tytułem „Prowokacja" taż „Trybuna" zamieœciła informacje o przyznaniu Pokojowej Nagrody Nobla Lechowi Wałęsie i stwierdziła, za rzecznikiem polskiego rzšdu, że wybór ten zagraża pokojowi w Europie, jest sprzeczny z duchem i literš aktu końcowego Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. W zwišzku z tym Polska zawiesza swoje uczestnictwo w KBWE do czasu odwołania przez Komitet Noblowski skandalicznej decyzji.

Następnie udałem się w niedalekš przyszłoœć. I oto znalazłem oœwiadczenie polskiego rzšdu, solidarnie zamieszczone w „Gazecie Polskiej", „W Sieci", „Do Rzeczy" i „Naszym Dzienniku": „W zwišzku ze skandalicznš decyzjš Unii Europejskiej o wyborze Donalda Tuska na przewodniczšcego Rady Europejskiej rzšd polski oœwiadcza, co następuje. Dla Polski moralnym przewodniczšcym Komisji jest Jacek Saryusz-Wolski. Za tydzień pod jego kierownictwem odbędzie się pierwsze posiedzenie Rady w Warszawie na ul. Nowogrodzkiej. Zgodnie ze stanowiskiem polskiego rzšdu z roku 1983 Polska odwołuje Pokojowš Nagrodę Nobla dla Lecha Wałęsy i przyznaje jš Jarosławowi Kaczyńskiemu. Postanowienia wchodzš w życie najbliższej nocy po podpisaniu jej przez prezydenta Andrzeja Dudę i jednoczesnym zamieszczeniu w Dzienniku Ustaw".

PS W swoim czasie, w sierpniu 1980 r. sformułowałem prawo, znane póŸniej jako prawo Lityńskiego. Brzmiało ono w najbardziej popularnej wersji następujšco; „Wymyœl dowolne głupstwo, a rzšd zrobi je następnego dnia". Prawo to było użyteczne przy badaniu zachowań komunistycznego rzšdu, jego stosowanie w czasie póŸniejszym uległo zaœ pewnemu ograniczeniu.

Z pewnš przykroœciš więc stwierdzam, że moje prawo już nie obowišzuje. Nikt nie jest w stanie wymyœlić głupstwa, które zrobi obecny rzšd. Rzeczywistoœć przekroczyła wszelkie fantazje. Nie œniło się filozofom, socjologom i psychiatrom.

Autor w okresie PRL działał w opozycji demokratycznej. Po 1989 r. był posłem, członkiem m.in. Unii Demokratycznej i Unii Wolnoœci, doradcš prezydenta Bronisława Komorowskiego ds. kontaktów z partiami i œrodowiskami politycznymi

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL