Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Publicystyka

Lewicki: Polska - USA. Kryzys na całego

Heather Nauert, rzecznik Departamentu Stanu „nie może potwierdzić doniesień o sankcjach dyplomatycznych wobec oficjalnych przedstawicieli sojuszniczego państwa”
AFP
Jest nawet gorzej, niż to przedstawiajš media. Polska placówka i polscy dyplomaci sš ignorowani już nie tylko przez urzędników amerykańskich, ale i przez dyplomatów innych państw, w tym uchodzšcych za przyjazne nam – pisze amerykanista.

Kilka tygodni temu, zapytany w jednym z programów telewizyjnych o stan stosunków amerykańsko-polskich, odpowiedziałem: „Jest gorzej, niż się panom wydaje". Nie chciałem wówczas uzasadniać tego twierdzenia, gdyż wymagałoby to odwołania się do kwestii znanych mi z prywatnych rozmów z amerykańskimi urzędnikami w Waszyngtonie. Stopniowo jednak media ujawniajš najważniejsze elementy cišgu zdarzeń i czuję się zwolniony z wymogu zachowania dyskrecji.

Zaczynajšc od konkluzji, mogę z pełnš odpowiedzialnoœciš i na podstawie znajomoœci spraw stwierdzić, że sytuacja jest bardzo zła i stanowi zagrożenie nie tylko w aspekcie politycznym, lecz przede wszystkim dla bezpieczeństwa naszego państwa. I nie jestem w tym przekonaniu odosobniony. Jak skomentował obecne wydarzenia ważny polski polityk prawicowy: „I pomyœleć, że jeszcze niedawno naszym najważniejszym problemem był San Escobar...".

Najgorsza taktyka

Relacje polsko-żydowskie czy polsko-izraelskie to kwestia moralna, ale ich pogorszenie samo w sobie nie naraża Polski na zagrożenie. Zupełnie inne znaczenie majš jednak stosunki ze Stanami Zjednoczonymi. Jest kwestiš oczywistš, że jest to jedyny kraj, na który moglibyœmy realnie liczyć, gdybyœmy potrzebowali pomocy. Europejskie siły wojskowe przechodzš kolejnš fazę zmiany terminologii bez zwiększenia potencjału militarnego, a wizja żołnierzy Bundeswehry maszerujšcych przez Polskę, by powstrzymać agresorów ze Wschodu wymaga wyobraŸni, jakš mało kto dysponuje.

W przeszłoœci wielokrotnie pozwalaliœmy sobie na czyny i gesty wystawiajšce na próbę cierpliwoœć Waszyngtonu. To przecież doradca poprzedniego prezydenta Polski deklarował, że wraz ze swym pryncypałem lecš za ocean, by wyœmiać lokatora Białego Domu. Polska tromtadracja sięgnęła wówczas wyżyn, ale obecnie jesteœmy œwiadkami wydarzeń znacznie większego kalibru.

Nie jest mojš sprawš ocena nowelizacji ustawy o IPN. Z takich czy innych przyczyn Waszyngton uznał jednak, że proponowane przepisy nie dadzš się pogodzić ze współczesnymi normami wolnoœci słowa i zagrażajš także obywatelom amerykańskim. Swoje wštpliwoœci przedstawiał w Warszawie ambasador USA, przedstawiał pełnomocnik ds. Holokaustu, przedstawiali inni ważni urzędnicy amerykańscy. Można było nie zgadzać się z ich argumentacjš, ale należało podjšć poważny dialog z Amerykš. Natomiast najgorszš taktykš w stosunku do wielkiego mocarstwa jest lekceważenie. A polscy oficjele przyjęli takš właœnie postawę.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych potrzebowało ponoć prawie dwóch tygodni, by przekazać innemu ministerstwu ważnš informację dotyczšcš formalnych zastrzeżeń Waszyngtonu. Ale przecież nawet bez tej notatki dla wszystkich było oczywiste, że Amerykanie zgłaszajš poważne i umotywowane uwagi. Musieli to wiedzieć nasi dyplomaci i z pewnoœciš informowali polskie instytucje. Wtedy jednak w Warszawie dało o sobie znać przekonanie, że „Polska jest zbyt ważna, by upaœć", czyli zbyt jakoby ważna jako sojusznik Stanów Zjednoczonych, by stracić swój preferencyjny status w Waszyngtonie. I to zadufanie legło u podstaw dalszych wydarzeń.

Gdy ustawa o IPN czekała na podpis prezydenta, o rozmowę z nim poprosił sekretarz stanu USA Rex Tillerson. Chciał zapewne przekonywać go do wstrzymania się z decyzjš. Prezydentowi rozmowa taka byłaby nie na rękę. Rozumiał, że musi podpisać ustawę, i nie wiedział, jak odmówić spodziewanej proœbie tak potężnej postaci. Mógł jednak uciec się do dowolnego wariantu „choroby dyplomatycznej": ataku wyrostka czy choćby dramatycznej interwencji stomatologicznej. Zamiast tego stronie amerykańskiej przekazano, że Tillerson jest za mało ważny na rozmowę z polskim prezydentem.

Mniejsza o to, że kilka tygodni wczeœniej prezydent Duda przyjšł u siebie tego samego sekretarza stanu i że na œwiecie niewielu jest przywódców, którzy nie chcieliby odbyć rozmowy z Tillersonem. Ważne jest co innego: ostentacyjne okazanie lekceważenia amerykańskiej administracji. I przekonanie, że można to czynić bez konsekwencji.

Odwołane zaproszenia

Z racji pełnionej funkcji Tillerson poczuł się dotknięty i szybko to okazał. Nie znam oczywiœcie oryginalnego tekstu tajnej depeszy, o której rozpisujš się media, a w której to ambasada polska opisywała stosunek Białego Domu i Departamentu Stanu do Polski oraz jej przedstawicieli. Ale wiem z całš pewnoœciš od znajšcych problem Amerykanów, że jest nawet gorzej, niż wynika to z publicznych enuncjacji. Polska placówka i polscy dyplomaci sš ignorowani nie tylko przez urzędników amerykańskich, ale i przez gorliwie imitujšcych to postępowanie dyplomatów innych państw, w tym uchodzšcych za przyjazne nam.

To prawda, że w najbliższym czasie nie były planowane wizyty prezydenckie i żadna z nich nie została odwołana. Ale do USA miał się udać premier i zabiegał o spotkanie z wiceprezydentem Mikiem Pencem. Oczywiœcie nic z tego nie wyszło. I jest faktem, że delegacja polska z premierem na czele miała uczestniczyć w kongresie AIPAC, najważniejszej i najpotężniejszej proizraelskiej organizacji lobbystycznej w USA. Prezydent USA, premier Izraela i premier Polski – i tylko oni, wspólnie występujšcy przed takim audytorium. Tak być mogło, ale nie było, gdyż wszystkie zaproszenia dla polskich goœci zostały wycofane.

Jest sprawš oczywistš, że rzecznik Departamentu Stanu nie może potwierdzić doniesień o sankcjach dyplomatycznych wobec oficjalnych przedstawicieli sojuszniczego państwa. Ale dziękować należy za obecnoœć w Waszyngtonie generalnego dyrektora w Departamencie Stanu Wessa Mitchella, do którego pielgrzymujš obecnie jeden po drugim goœcie z Polski, bo w administracji tylko on jest jeszcze gotów rozmawiać z wysłannikami Warszawy.

Polscy wysocy urzędnicy przyjęli nieprzystajšcš do ich funkcji postawę zasłaniania oczu i deklarowania, że œwiata dookoła nie ma. Nie widać też żadnych działań, by przekonać do Polski, jeœli już nie Biały Dom, to chociaż amerykańskš opinię publicznš. To oczywiste, że nie możemy i nie potrafimy zrobić tego sami. Ale państwo, a także Polska Fundacja Narodowa, majš doœć œrodków, by wynajšć czołowš firmę PR w Stanach i pierwszorzędnš kancelarię prawniczš, by wspólnie zadbały o poprawę i ochronę wizerunku Polski. To zaœ, choć nie od razu, przełoży się na zmianę nastawienia członków Kongresu, wyborców, częœci przynajmniej ważnych graczy medialnych.

Jest bowiem o co walczyć i walkę takš należy koniecznie podjšć. Jak wiadomo, finansowanie obecnoœci wojsk amerykańskich w Polsce nie jest stałš pozycjš budżetowš i podlega periodycznemu odnawianiu. Dšżymy też do tego, by ta obecnoœć była coraz bardziej znaczšca. Kto rozsšdny może obecnie wierzyć w przychylnoœć Kongresu dla Polski? I kto mógłby lobbować kongresmenów i senatorów w sytuacji, gdy polscy dyplomaci nie mogš liczyć na żadne względy czy choćby na wspólne wyjœcie na drinka?

Nie jest żadnš tajemnicš, że z punktu widzenia strategicznych interesów USA wojska amerykańskie mogš równie dobrze stacjonować w Polsce, jak i na przykład w Rumunii czy w innym kraju, który przyjmie je bez wahania. To nam zależy na obecnoœci amerykańskiej na naszej wschodniej granicy – dla Waszyngtonu ich rozlokowanie w innym państwie jest nawet korzystniejsze, gdyż minimalizuje negatywnš reakcję Moskwy. I nie zmienia tego gotowoœć firm amerykańskich do sprzedania Polsce drogiego sprzętu wojskowego, bo to zupełnie odrębna procedura.

Wycofanie wojsk amerykańskich z Polski byłoby klęskš wizerunkowš, ale przede wszystkim drastycznie obniżyłoby poziom naszego bezpieczeństwa. Nie, Polska jest zbyt ważna, by stracić wszystko, co z takim trudem budowała od 1989 r.

Nowe problemy

I jeszcze jedna kwestia. Zbliża się koniec misji obecnego ambasadora USA w Warszawie. Nie odniósł wielkich sukcesów, zraził wiele ważnych osób – ale starał się zachować formy. To zawodowy dyplomata, któremu zależy na dalszej karierze. Jego następczyniš ma być Georgette Mosbacher, osoba z górnych warstw elity nowojorskiej. Gdy ktoœ pamięta słynnš „mapę œwiata" z pisma „New Yorker" – ogromny Manhattan, minimalny Brooklyn czy New Jersey i dalej nic – ten rozumie, jak nowojorczycy postrzegajš siebie samych. A gdy należy się do elity tego miasta, to wyżej naprawdę nie ma już nic.

Mianowanie pani Mosbacher było pomyœlane jako wyróżnienie dla Polski. Majšc numery telefonu do wszystkich liczšcych się osób w Waszyngtonie, w tym do samego prezydenta, mogła pomóc nam załatwić najważniejsze sprawy: polityczne, wojskowe, gospodarcze. Teraz jednak błogosławieństwo przerodziło się w klštwę. Bo pani Mosbacher nie będzie się hamować, nie będzie zważać, jak publiczne wypowiedzi wpłynš na jej dalszš karierę. Usłyszymy wiele niemiłych słów, usłyszš je najważniejsze osoby w państwie. Stšd tylko krok do kolejnych dšsów, obrażania się i wplštywania w sytuacje bez wyjœcia.

Sš osoby, które uważajš, że Ameryka nie jest nam potrzebna i nie powinniœmy się na niš oglšdać. Ale nawet oni nie sš w stanie wskazać, na kogo w takim razie mamy się orientować w kwestii bezpieczeństwa: na Niemcy, Francję, Włochy? Czy też w ogóle nie potrzebujemy żadnego sojusznika, bo nikt nam znikšd nie zagraża? Polska jest zbyt ważna, by nawet zadawać takie pytania.

Autor wykłada na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL