Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Publicystyka

Włochy, największy problem Europy

AFP
Od dwóch i pół roku Polska odgrywa w Unii niezbyt wdzięcznš rolę czarnej owcy. Teraz zastšpiš nas Włosi.

Spór między Brukselš a Warszawš dotyczył rzeczy mało wymiernych. Nie jest przecież łatwo okreœlić, w którym momencie zaczyna się łamać „wartoœci europejskie", od kiedy przestajš obowišzywać „zasady państwa prawa", w jakim punkcie rzšd przestaje być „solidarny" w polityce migracyjnej. Dlatego eurokraci sięgnęli w kontaktach z Polskš do ulubionej taktyki przecišgania rokowań bez końca, wałkowania problemów tak długo, aż wszyscy padnš ze znudzenia. Na tej zasadzie udawano też w Brukseli, że nie ma sprawy, kiedy w Wiedniu rzšdziła skrajna prawica, a sprawujšca przewodnictwo w Unii Bułgaria jest głęboko skorumpowana.

Z Włochami nie da się w taki sposób zamieœć problemów pod dywan. Cztery dekady zaniechań spowodowały, że nie można już dłużej odkładać reform. Inaczej inwestorzy wpadnš w panikę, a nikt, nawet Niemcy, nie uratujš przed bankructwem kraju, którego zobowišzania sięgajš 2,3 biliona euro.

Problem jednak w tym, że w niedzielnych wyborach ledwie jedna pišta Włochów poparła Partię Demokratycznš, ostatnie znaczšce ugrupowanie, które próbowało postawić kraj na nogi. Reszta chce wierzyć, że poluzowanie regulacji Eurolandu czy wręcz wyjœcie z unii walutowej, przeforsowanie programu tysišca euro miesięcznie dla każdego czy wydalenie siłš setek tysięcy imigrantów uratuje Republikę. Tak, jakby trudne reformy rynkowe, które pięć lat temu przeprowadzili Hiszpanie, Portugalczycy czy Irlandczycy, Włochom nie były potrzebne.

Unia staje więc wobec problemu przetrwania poważniejszego nawet od brexitu. Bez Wielkiej Brytanii mogła przeżyć, ale bez Włoch jest to trudne do wyobrażenia. Dlatego przełamaniu włoskiego kryzysu będš podporzšdkowane teraz wszystkie unijne projekty, od Europy dwóch prędkoœci, przez pogłębienie współpracy w strefie euro, do powišzania wypłat z unijnego budżetu z przestrzeganiem zasad praworzšdnoœci. Ale dla Polski to nie jest powód do satysfakcji. Jeœli Włochy rozsadzš Unię, będziemy z rozrzewnieniem wspominali czasy sporów z Brukselš.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL