Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Publicystyka

Podoksik, Kochin: Polska nie odpowiada za zbrodnie Holokaustu

Getto w Warszawie, 1940. Żydzi jako siła pocišgowa
digitalcollections.nypl.org
Przypisywanie całemu narodowi moralnej odpowiedzialnoœci zbiorowej za zbrodnie poszczególnych jednostek popełnione bez żadnej odgórnej legitymizacji służy tylko tym, którzy chcš zatrzeć różnicę pomiędzy winnymi a niewinnymi, a co za tym idzie – skazić tych drugich zbrodniami tych pierwszych - piszš dr Efraim Podoksik i prof. Michael Kochin

W ostatnich dniach wielu ważnych izraelskich polityków opublikowało oœwiadczenia dotyczšce państwa i narodu polskiego w kontekœcie przypisywania Polsce odpowiedzialnoœci za zbrodnie Holokaustu. W odpowiedzi na polskš ustawę izraelski parlament (Kneset) rozpoczšł prace nad nowym prawem. W tej sytuacji czujemy się w obowišzku zdystansować od tych nieodpowiedzialnych oœwiadczeń i uporzšdkować historyczne fakty.

Podczas II wojny œwiatowej Polska padła ofiarš zewnętrznej agresji. Po raz czwarty w swej historii została podzielona i doœwiadczyła okupacji przez obce państwo – najokrutniejszej ze wszystkich. Państwo polskie zostało zlikwidowane, a naród otrzymał cios w serce, gdy jego elity poddano systematycznej eksterminacji. Ideolodzy nazistowscy uważali Polaków za ludzi niższej rasy.

Miliony Polaków straciło życie. Mimo to polski naród nigdy nie uległ agresorowi, walczšc dzielnie z najeŸdŸcš i wzniecajšc powstanie przeciw okupantowi. Nie powstał żaden marionetkowy rzšd faszystowski. Jedynym legalnym reprezentantem Polaków był Rzšd Rzeczypospolitej Polskiej na uchodŸstwie, który podejmował działania, by jak najszybciej powiadomić œwiat o eksterminacji Żydów dokonywanej przez nazistowskie Niemcy. Tak jak w prawie każdym okupowanym przez nazistów kraju były jednostki, które – kierujšc się złymi pobudkami, chciwoœciš lub strachem – współpracowały z okupantem. Niektórzy kolaboranci uczestniczyli w ludobójstwie narodu żydowskiego. Wœród tych kolaborantów byli zarówno polscy Żydzi, jak i osoby narodowoœci polskiej.

Totalitarny ucisk sprawia, że spoœród zwykłych ludzi niektórzy stajš się bohaterami, ale niektórzy okazujš się łajdakami i słabeuszami. Co więcej, nie godzi się przypisywać całemu narodowi moralnej odpowiedzialnoœci zbiorowej za zbrodnie poszczególnych jednostek popełnione bez żadnej odgórnej legitymizacji. Takie obarczanie winš służy tylko tym, którzy chcš zatrzeć różnicę pomiędzy winnymi a niewinnymi, a co za tym idzie – skazić tych drugich zbrodniami tych pierwszych.

Przez ostatnie 30 lat, po uzyskaniu pełnej niepodległoœci, w Polsce rozwinęła się silna demokracja. Jak w każdym demokratycznym kraju toczš się tam zacięte spory dotyczšce różnych zagadnień. Istnieje oczywiœcie cały przekrój poglšdów na temat brzmienia czy zasadnoœci tego czy innego prawa. Nie jest jednak naszym zadaniem jako obywateli bratniego demokratycznego państwa wtršcać się w tę debatę lub uczyć inny wolny kraj demokracji.

Silna przyjaŸń pomiędzy Izraelem a Polskš przez ostatnie dziesięciolecia stanowi dobry przykład tego, jak powinny wyglšdać stosunki pomiędzy dwoma demokratycznymi narodami. Nie powinniœmy dopuœcić do tego, by niepotrzebny polityczny oportunizm zniweczył tę przyjaŸń.

tłum. ds

Dr Efraim Podoksik wykłada na Uniwersytecie Hebrajskim w Jerozolimie (Hebrew University of Jerusalem), prof. Michael Kochin na Uniwersytecie w Tel Awiwie (Tel Aviv University)

PLUS MINUS


Prenumerata sobotniego wydania „Rzeczpospolitej”:


prenumerata.rp.pl/plusminus


tel. 800 12 01 95

ródło: Plus Minus

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL