Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Leon Podkaminer: Kto zbawi Europę?

materiały prasowe
Korzyœci, jakie Polska może osišgnšć z tytułu przystšpienia do strefy euro sš iluzoryczne – a koszty nad wyraz realne – pisze ekonomista.

Z poœwištecznego letargu wytršcił mnie tekst profesora Grzegorza Kołodki pt. „Czy Polska zbawi Europę?" („Rzeczpospolita", 3 stycznia 2017), w którym autor reklamuje zalety zastšpienia złotego euro. Oprócz korzyœci, jakie zmiana ta miałaby przynieœć Polsce, samo zadeklarowanie gotowoœci do przyjęcia euro miałoby – zdaniem Kołodki - znaczšco wzmocnić euroland.

Uważam, że korzyœci, jakie Polska może osišgnšć z tytułu przystšpienia do strefy euro sš iluzoryczne – a koszty nad wyraz realne. Koronnym argumentem majšcym przemawiać za rezygnacjš ze złotego miałoby być wyeliminowanie „kosztów transakcyjnych wynikajšcych z wymiany złotych na euro i z powrotem przy okazji handlu i turystyki zagranicznej." Koszty te Kołodko szacuje na „kilkanaœcie miliardów złotych".

Moim zdaniem sš to szacunki niewiarygodne: kilkanaœcie miliardów złotych wynoszš zyski całego systemu bankowego. Innym ważnym efektem eliminacji ryzyka walutowego miałob...

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL