Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Przestępczoœć

Jaroszewicza zamordowali członkowie "Gangu karateków"

Do zabójstwa Piotra Jaroszewicza i jego żony doszło w willi w podwarszawskim Aninie
Fotorzepa/ Anna Brzezińska
Policja zatrzymała trzy osoby podejrzane o zabójstwo PRL-owskiego premiera Piotra Jaroszewicza i jego żony Alicji Solskiej-Jaroszewicz w 1992 roku. Zostały im postawione zarzuty, dwóch aresztowanych przyznało się do popełnienia zbrodni.

O zatrzymaniach poinformował na specjalnej konferencji prasowej w Krakowie minister sprawiedliwoœci Zbigniew Ziobro.

- Wszystko wskazuje dzisiaj - oczywiœcie ta sprawa będzie rozstrzygana dopiero przez sšd, więc mówię tu dzisiaj o poziomie wysokiego prawdopodobieństwa - że prokuratorzy, policjanci - pracujšcy nad tš sprawš - dokonali przełomu i doprowadzili do postawienia zarzutów kryminalnych trzem sprawcom zabójstwa. Dwóch sprawców, którym ogłoszono zarzuty i przesłuchano jako podejrzanych w tej sprawie, przyznało się do popełnienia tej zbrodni, opisujš szczegóły przebiegu przestępstwa zabójstwa oraz rabunku - mówił Ziobro.

Z zebranych dowodów wynika, że podejrzani włamali się do domu byłego premiera i jego żony, obezwładnili ich i brutalnie znęcali się nad nimi. Działajšc wspólnie i w porozumieniu, zabili Piotra Jaroszewicza. Zabójstwa jego żony dopuœcił się następnie Robert S.

O tym, jak trafiono na trop sprawców, opowiadał na konferencji Rafał Babiński, szef prokuratury okręgowej w Krakowie. Sprawa zaczęła się od uprowadzenia 10-letniego chłopca w centrum Krakowa. - Ta sprawa, która dziœ jest przedmiotem naszego spotkania, zaczęła się właœnie wtedy. Dopiero czynnoœci, które prowadziliœmy przez 11 miesięcy doprowadziły do ustalenia pierwszego ze sprawców uprowadzenia, po kolejnych kilku tygodniach udało się zatrzymać drugiego ze sprawców, bioršcych udział w tym uprowadzeniu. Udało się również ustalić miejsce ukrycia zwłok zmarłego i uprowadzonego w 2013 roku biznesmena krakowskiego. Tak naprawdę dopiero zatrzymanie tego drugiego sprawcy pozwoliło nam na rozmowę z nim i otwarcie jego na dalszš współpracę z prokuraturš. Od tamtej pory, od tych czynnoœci, prowadziliœmy daleko zaawansowane działania procesowe, zmierzajšce do weryfikacji tych twierdzeń, które on przedstawił. Weryfikowaliœmy wszystko, co było możliwe. Nieoceniona była pomoc Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga, która dysponowała całoœciš akt sprawy, tej pierwszej, w której doszło do uniewinnienia - mówił Babiński.

- To co było w tym momencie do zweryfikowania - zweryfikowaliœmy. Mogę powiedzieć, że sprawca, a właœciwie już dwóch sprawców , którzy się przyznali, złożyli obszerne wyjaœnienia w tej sprawie, podali szczegóły, które nie pojawiały się ani w mediach, ani na poprzedniej sprawie sšdowej. To co podawali, relacjonowali, wskazywało na to, że niewštpliwie byli na miejscu zdarzenia, że brali w tym udział - dodał prokurator.

- Te osoby to członkowie tego, co państwo nazwaliœcie póŸniej "gangiem karateków", działajšcego od 1993 roku - mówił dziennikarzom Babiński. - Œmierć państwa Jaroszewiczów to pierwsze z działań trzech sprawców, których ustaliliœmy, a cały skład grupy "gangu karateków" to 9 osób. To jest kolejnych 29 czynów - 28 rozbojów i jedno zabójstwo - tłumaczył.

- Czynnoœci sš cały czas intensywnie prowadzone. Kierujemy wniosek o tymczasowe aresztowanie dwóch sprawców. Jeden ze sprawców jest już tymczasowo aresztowany - ten, który rozpoczšł składanie wyjaœnień w tej sprawie i czynnoœci trwać będš dalej - dodał Babiński.

- W sprawie dwóch uprowadzeń zostały przedstawione pierwotnie zarzuty dwóm sprawcom. W stosunku do jednego z nich uzupełniono zarzut w sobotę, przesłuchujšc go, jako podejrzanego z art. 148 par. 1 Kodeksu Karnego, zwišzanego właœnie z udziałem w zabójstwie pana Jaroszewicza i w zwišzku z tym czynem - zabójstwem pana Jaroszewicza i pani Jaroszewicz, połšczonej z rozbojem - przedstawiono zarzuty jeszcze dwóm dodatkowym sprawcom. Reasumujšc: w sprawie występuje czterech podejrzanych, z których dwóch jest tymczasowo aresztowanych, w stosunku do dwóch będzie kierowany dzisiaj wniosek o tymczasowe aresztowanie, natomiast trzech spoœród czterech sprawców zwišzanych jest z zabójstwem Jaroszewiczów - podsumował Babiński.

- To sš osoby, które były już skazane za działalnoœć w tej grupie. W tym "mózg" tego całego "gangu karateków". Główny sprawca nie przyznał się i skorzystał z prawa do odmowy złożenia wyjaœnień - dodał krakowski prokurator.

"Gang karateków" wzišł nazwę od członków sekcji karate AZS, działajšcej przy dawnej Wyższej Szkole Inżynierskiej w Radomiu. Gang dokonywał napadów na wille w całej Polsce, m.in. w Trójmieœcie, Puławach, Kazimierzu Dolnym, Łomiankach i Radomiu. Bandyci krępowali swoje ofiary sznurem lub kajdankami. Odjeżdżali skradzionymi właœcicielom samochodami, które następnie porzucali.

Babiński nie chciał mówić o możliwym motywie, jakim kierowali się zabójcy. - W chwili obecnej nie wykluczamy żadnego motywu. Badamy różne wersje. Oczywiœcie na pierwszy plan może się wysuwać motyw rabunkowy, natomiast każda w tym momencie wersja jest przez nas badana i weryfikowana. To jest zbyt wczesny etap postępowania, by mówić już o finalnym okreœleniu tej motywacji - powiedział.

83-letniego Piotra Jaroszewicza, premiera PRL w latach 1970-1980 oraz jego 67-letniš żonę Alicję Solskš-Jaroszewicz zamordowano w nocy z 31 sierpnia na 1 wrzeœnia 1992 r. w ich willi w warszawskim Aninie. Byłemu premierowi bandyci zacisnęli na szyi rzemiennš pętlę, przedtem go maltretowali. Jego żona zginęła od strzału w głowę z bliskiej odległoœci ze sztucera męża.

W kwietniu 1994 roku zatrzymano czterech oskarżonych o dokonanie tej zbrodni. Krzysztof R. - "Faszysta", Wacław K. - "Niuniek", Henryk S. - "Sztywny" i Jan K. - "Krzaczek" od poczštku twierdzili, że sš niewinni, a prokuratura bezzasadnie przypisuje im zabójstwo.

W 1998 r. ówczesny Sšd Wojewódzki w Warszawie uniewinnił całš czwórkę z braku dowodów - wnosiła o to nie tylko obrona podsšdnych, ale też oskarżyciel. - Stwierdzam, że po dwuletnim procesie zaszła sytuacja, która nie upoważnia prokuratura do wnoszenia o stwierdzenie winy oskarżonych - mówił wówczas w mowie końcowej prok. Andrzej Bartecki. Sšd ocenił w uzasadnieniu wydanego wyroku, że w poczštkowej fazie œledztwa organa œcigania dopuœciły się rażšcych uchybień. W 2000 r. wyrok uniewinniajšcy utrzymał Sšd Apelacyjny w Warszawie.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL