Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Przestępczoœć

Ukrainiec mandatu się nie boi

Fotorzepa, Krzysztof Skłodowski
Co najmniej 80 tys. mandatów dla kierowców spoza UE lšduje w koszu. Polska traci na tym ok. 20 mln złotych.

Pienišdze uciekajš nam przez wschodniš granicę, bo ani rzšd, ani parlament nie zmienił przepisu pozwalajšcego Straży Granicznej wystawiać mandaty na polskich granicach. Chodzi o kierowców aut zarejestrowanych poza Uniš Europejskš, których fotoradar złapał za przekroczenie prędkoœci czy wjazd na czerwonym œwietle na polskich drogach. Główny Inspektorat Transportu Drogowego nie ma możliwoœci, by odnaleŸć takiego kierowcę po tablicach i wysłać mu mandat na adres domowy. Skala problemu z roku na rok roœnie, bo coraz więcej obywateli zza wschodniej granicy przyjeżdża do Polski. W ubiegłym roku polskš granicę przekroczyło ponad 10 mln Ukraińców, ponad 3,6 mln Białorusinów i 1,5 mln Rosjan.

Według Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego w ubiegłym roku fotoradary namierzyły 973 tys. naruszeń na polskich drogach. Szacuje się, że 4 proc. z nich dotyczy aut zarejestrowanych poza Polskš, ale w krajach Unii Europejskiej. Jednak dwukrotnie więcej, bo aż 8 proc. tej liczby to auta spoza Unii, głównie ze Wschodu – Ukrainy, Rosji i Białorusi (GITD posiada jedynie szacunki). Œrednia wysokoœć mandatu to 250 zł, łatwo więc policzyć, że polski budżet stracił w 2017 r. ok. 20 mln zł.

Pirat w aucie zarejestrowanym w UE jest łatwy do namierzenia i ukarania – Polska w 2015 r. wprowadziła dyrektywę Parlamentu Europejskiego w sprawie ułatwień w zakresie transgranicznej wymiany informacji dotyczšcych przestępstw lub wykroczeń zwišzanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego. Inaczej jest w przypadku kierowcy spoza UE – inspektorat musiałby najpierw ustalić właœciciela auta, a potem udowodnić, że to on kierował pojazdem i popełnił wykroczenie. Dlatego te mandaty lšdujš się w koszu.

Inspektorat posiada w Polsce 400 żółtych fotoradarów, które automatycznie mierzš prędkoœć poruszajšcych się aut (poprzez œredniš między odcinkami), dodatkowo na 20 skrzyżowaniach na terenie całej Polski zainstalowanych jest ponad 200 kamer wysokiej rozdzielczoœci, zintegrowanych z Centralnym Systemem Przetwarzania, które namierzajš tylko przejazd na czerwonym.

Jak podkreœla GITD „działanie systemu automatycznego nadzoru w znaczšcy sposób wpływa na to, że kierowcy w monitorowanych lokalizacjach zdejmujš nogę z gazu”. – Tyle że nie dotyczy to aut zza wschodniej granicy, które nie muszš stosować się do przepisów drogowych i ograniczeń, bo wiedzš że sš bezkarni – wskazuje Janusz Popiel z ALTER EGO – Stowarzyszenia Pomocy Poszkodowanym w Wypadkach i Kolizjach Drogowych. – To nie tylko bulwersujšce i niesprawiedliwe wobec pozostałych kierowców, ale też powodujšce wzrost zagrożenia na polskich drogach. Bo bezkarnoœć zawsze przekłada się na wzrost brawury na drogach.

Problem z dziurawym systemem wykryła już kilka lat temu Najwyższa Izba Kontroli – do dziœ parlament ani rzšd nie zmienił prawa w taki sposób, by kierowca spoza UE płacił mandat na granicy. A proceder można łatwo ukrócić – wystarczy, by Straż Graniczna miałaby dostęp do systemu CANARD (Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym). Kierowca spoza Unii, jeœli ma nieuregulowane mandaty, nie wjedzie do Polski.

MSWiA w odpowiedzi dla „Rzeczpospolitej” przyznaje, że Straż Graniczna nie ma możliwoœci prawnych nakładania grzywny w drodze mandatu karnego za wykroczenia drogowe namierzone przez fotoradary. Nie odpowiedziano nam, czy resort zamierza zmienić prawo, ale podkreœlono, że „częœciowym rozwišzaniem kwestii jest wyposażenie patroli ruchu drogowego w terminale płatnicze, za pomocš których cudzoziemcy mogš uiszczać mandaty karne kartš płatniczš”. Tyle tylko, że kierowca musi zostać złapany na goršcym uczynku.

Wojciech Król z wydziału analiz i rozwoju systemowego CANARD zapewnia, że GITD od roku nakłada takie mandaty na drodze. W tym czasie nałożono łšcznie 1,9 tys. mandatów karnych na sprawców wykroczeń spoza UE.

– To nie likwiduje problemu. Mam wrażenie, że rzšd nie robi nic, by poprawić bezpieczeństwo na drogach i przymyka oko na bezkarnoœć ogromnej rzeszy kierowców ze Wschodu, głównie tirowców – kwituje Janusz Popiel z ALTER EGO.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL