Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Przestępczoœć

4,5 mld strat przez bandytów

W czwartek CBŒP rozbiło szajkę, która na fałszywe papiery wypożyczała auta, a potem rozbierała je na częœci
Fotorzepa, Marian Zubrzycki
Przestępcy okradli w 2017 r. budżet i obywateli z 4,5 mld zł. Udało się odzyskać tylko niewielkš częœć.

Wzrosły straty spowodowane działalnoœciš osób podejrzanych o różnego typu nadużycia. W ubiegłym roku była to kwota o 731 mln zł wyższa niż w poprzednim – wynika z danych Komendy Głównej Policji, które poznała „Rzeczpospolita”. Potwierdzajš one, że plagš sš przestępstwa białych kołnierzyków. To one generujš ponad połowę strat będšcych efektem aktywnoœci przestępców.

– Generalnie powiększa się zamożnoœć społeczeństwa, roœnie apetyt przestępców, zwłaszcza gospodarczych, więc i straty sš większe – mówi dr Cezary Tatarczuk, ekspert ds. bezpieczeństwa z Uczelni Kwiatkowskiego w Gdyni.

Kołnierzyki plagš

Łšcznie 4,5 mld zł – tyle sięgnęły straty spowodowane przez przestępców w sprawach wykrytych przez policję. To więcej niż w 2016 r., kiedy była to kwota rzędu 3,8 mld zł.

Co charakterystyczne, największe finansowe szkody sš efektem aktywnoœci oszustów gospodarczych – w ubiegłym roku okradli budżet z 2,5 mld zł (w 2016 r. – 1,8 mln zł).

– Wœród nadużyć ekonomicznych dominujš oszustwa na VAT i akcyzie w obrocie paliwami, papierosami i elektronikš – mówi Iwona Jurkiewicz, rzeczniczka Centralnego Biura Œledczego Policji (CBŒP), które w ubiegłym roku wykryło przestępstwa, które spowodowały 937 mln zł straty.

Z tego wniosek, że mniej więcej jedna czwarta całoœci strat to „dzieło” sprawców funkcjonujšcych w ramach zorganizowanych grup przestępczych – na ich zwalczaniu skupia się CBŒP.

Kwoty robiš wrażenie. Tylko jeden gang rozbity przez CBŒP, oszukujšc na paliwach, okradł budżet z 800 mln zł.

Dane KGP dostarczajš też innego spostrzeżenia – straty wskutek przestępstw kryminalnych spadły – do 1,9 mld zł (to o 30 mln zł mniej), co potwierdza tezę, że następuje od nich odwrót – sš mniej opłacalne (także pospolite, np. kradzieże). A jeœli sprawcy z nich żyjš, to stawiajš na pomysłowoœć. Jak np. szajka złodziei, która wypożyczała luksusowe auta na podrobione dokumenty i sprzedawała je na częœci. – W pół roku sprawcy wyłudzili z wypożyczalni 18 luksusowych aut wartoœci 2,5 mln zł – mówi Jurkiewicz.

Pozbawiać „owoców”

Straty finansowe rosnš też dlatego, że policja i prokuratura – często wraz z Krajowš Administracjš Skarbowš – skuteczniej demaskujš nadużycia. Œledczy dociekliwiej tropiš majštki zdobyte za nielegalne œrodki – więcej jest zabezpieczanych na poczet przyszłych kar.

I tak w ubiegłym roku œledczy zajęli mienie sprawców warte 394 mln zł – to o blisko 140 mln zł więcej niż w 2016 r.

Zeszłoroczni rekordziœci to CBŒP, które zajęło dobra podejrzanych na 111 mln zł, policja łódzka ( 35 mln zł) i wielkopolska (30 mln zł). Ponad połowa majštków, na których położyli rękę œledczy, dotyczyła przestępstw gospodarczych.

Policjanci CBSP i stołeczni prokuratorzy zajęli majštek członków gangu narkotykowego wart 4,5 mln zł. Z tego pół miliona w gotówce, domy i limuzyny. Dzięki przepisom o tzw. konfiskacie rozszerzonej zajęto też nieruchomoœć kupionš na trzyletnie dziecko.

– U nas jedno z największych zabezpieczeń na 8 mln zł dotyczyło podejrzanych o handel ludŸmi – mówi Joanna Kšcka, rzeczniczka łódzkiej policji. – Było to m.in. kilka posiadłoœci należšcych do podejrzanych – zaznacza.

W Wielkopolsce funkcjonariusze zajęli m.in. auta i nieruchomoœci warte 3,5 mln zł należšce do członków szajki samochodowej. – Sprawcy kradli samochody, demontowali je i sprzedawali na częœci – mówi Maciej Œwięcichowski z wielkopolskiej policji.

Choć œledczy przywišzujš dziœ wielkš wagę do zajmowania majštków podejrzanych, to w porównaniu ze stratami, jakie powodujš przestępcy, wcišż istnieje przepaœć. – Zawsze będzie bardzo trudno zrównoważyć te dwie wartoœci. Łatwiej coœ ukraœć, wyłudzić, niż odzyskać – mówi dr Tatarczuk. – Ważne, by sprawców pozbawiać „owoców” przestępstwa – dodaje.

Jest na to szansa, bo dzięki konfiskacie rozszerzonej przy jednej sprawie sš zajmowane dobra warte wiele milionów. Np. członkom mafii paliwowej ostatnio œledczy zajęli bazy paliwowe, dwie lokomotywy i 263 mln zł gotówki. A Prokuratura Regionalna w Warszawie zabezpieczyła zakład produkcyjny przepisany na figurantów, szacowany na 49 mln zł.

Odzyskać w 2017 r. udało się mienie warte 234 mln zł.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL