Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Przestępczoœć

Aktywistka alarmuje: W Delhi gwałcone sš trzy dziewczynki dziennie

123RF
Gwałcicielom dzieci powinno się wymierzać karę œmierci w cišgu szeœciu miesięcy od popełnienia przez nich przestępstwa - pisze działaczka na rzecz praw kobiet Swati Maliwal w liœcie do premiera Indii Narendry Modiego.

Maliwal w rozmowie z BBC podkreœla, że w cišgu pięciu lat, jakie minęły od tragicznej œmierci 23-letniej Jyoti Singh - studentki, która została brutalnie zbiorowo zgwałcona, a po trzech tygodniach walki o życie zmarła w wyniku odniesionych obrażeń - w kraju nic się nie zmieniło jeœli chodzi o kwestię przemocy seksualnej wobec kobiet.

Stojšca na czele Komisji dla Kobiet w Delhi aktywistka przekonuje, że Delhi nadal jest "œwiatowš stolicš gwałtu". - W ubiegłym miesišcu doszło do brutalnego gwałtu zbiorowego na 1,5-rocznej dziewczynce i gwałtu zbiorowego na siedmiolatce. Ofiarš gwałtu padła też kolejna 1,5-roczna dziewczynka - wylicza Maliwal.

Według jej szacunków codziennie w Delhi gwałcone sš trzy dziewczynki i szeœć kobiet.

Po tym jak œmierć Singh wywołała ogólnokrajowe protesty Indie zmieniły przepisy dotyczšce sprawców gwałtów, podejmujšc kroki zmierzajšce do przyspieszenia procesów w sprawach o gwałt. Maliwal przyznaje, że większa jest dziœ niż pięć lat temu œwiadomoœć problemu, jakim jest przemoc seksualna, a na policję zgłaszanych jest więcej przypadków gwałtu. - Ale to nie rozwišzało problemu - zastrzega aktywistka.

Dlatego Maliwal domaga się zmian w prawie, które sprawiłyby iż sprawcy gwałtów na dzieciach byliby skazywani na œmierć w cišgu pół roku od momentu popełnienia przestępstwa.

Aktywistka zaznacza też, że matka Singh do dziœ nie doczekała się sprawiedliwoœci - chociaż bowiem jej oprawcy zostali skazani na œmierć, żadnego z nich do dziœ nie stracono.

ródło: BBC

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL