Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Przestępczoœć

Przestępcy ukradli samochody warte 2 mln euro

materiały
Przestępcy kradli luksusowe samochody w Niemczech, a następnie je legalizowali w Polsce. Dzięki wspólnym działaniom policja polska i niemiecka rozbiły zorganizowanš grupę przestępczš czerpišcš zyski z nielegalnego procederu.

Łšcznie 18 skradzionych w Niemczech samochodów odzyskali w Polsce funkcjonariusze gdańskiego zarzšdu Centralnego Biura Œledczego Policji. Z kolei niemiecka policja (LKA Berlin) zatrzymała w tym samym czasie szeœciu Polaków należšcych do zorganizowanej grupy przestępczej, która zajmowała się kradzieżami pojazdów, i ich legalizacjš w Polsce.

- Zatrzymanym zarzuca się dokonanie co najmniej 45 kradzieży samochodów o wartoœci 2 mln euro. Rozbicie grupy było możliwe dzięki powołaniu międzynarodowego zespołu œledczego prokuratur w Berlinie i Gdańsku, oraz polskiej i niemieckiej policji - mówi "Rzeczpospolitej" Agnieszka Hamelusz, rzeczniczka Centralnego Biura Œledczego Policji. - Strona niemiecka oszacowała straty spowodowane przez przestępców na 10 mln euro - dodaje Hamelusz.

Œledztwo przeciwko polskiemu gangowi, który kradł luksusowe, drogie samochody ruszyło w Niemczech w lutym ubiegłego roku. Odtšd policjanci gdańskiego CBŒP oraz funkcjonariusze niemieckiej policji zaczęli intensywnie rozpracowywać złodziejskš szajkę.

- Ustalili, że w grupie działa 16 osób, które kradnš samochody o wysokiej wartoœci głównie z ulic i parkingów z Niemczech. Złodzieje nastawiali się na znane i najdroższe marki takie jak porsche oldtimer, samochody campingowe marki Fiat, transportery IVECO, a także audi, range rover czy peuegot - opowiada komisarz Hamelusz.

Szeœciu członków gangu, w tym głównych organizatorów procederu w lutym zatrzymała niemiecka policja. Złodzieje wpadli na goršcym uczynku, kiedy przekazywali samochód campingowy w miejscowoœci Hoppegarten, koło Berlina.

Z kolei niemieccy funkcjonariusze dzięki informacjom przekazanym przez gdańskie CBŒP  dotarli do miejsc, w których grupa przechowywała skradzione pojazdy. Dzięki temu policjanci odzyskali w Berlinie cztery samochody, a także zabezpieczyli dublety tablic rejestracyjnych pojazdów, sfałszowane dokumenty rejestracyjne i osobiste, i podrobione plakietki ochrony œrodowiska, które sš umieszczane na samochodach. W złodziejskich "dziuplach" znaleziono również narzędzia służšce do kradzieży, i częœci pochodzšce ze skradzionych pojazdów. Policjanci ustalili, że grupa korzystała z bunkra na terenie Nadrenii-Westfalii, w którym przechowywała lewe samochody.

Wpadł główny organizator nielegalnego przedsięwzięcia.

- Policjanci CBŒP zatrzymali mężczyznę na terenie kraju. Był on zleceniodawcš, poœrednikiem i jednoczeœnie finansował przestępczš działalnoœć. Zaopatrywał również członków grupy w urzšdzenia służšce do pokonywania systemów elektronicznych w samochodach - wyjaœnia Agnieszka Hamelusz.

W ostatnich dniach policjanci CBŒP wspólnie z funkcjonariuszami LKA 414 Berlin przeszukali siedem miejsc w Polsce bezpoœrednio zwišzanych z członkami rozpracowywanego gangu. ZnaleŸli dokumenty w języku niemieckim dotyczšce samochodów rożnych marek, telefony komórkowe i laptopy. Œledczy zabezpieczyli również cztery peugeoty 508 o łšcznej wartoœci ok. 200 tys. zł. Biegli z zakresu mechanoskopii z laboratorium policji w Gdańsku  dopatrzyli się ingerencji w oznaczenia identyfikacyjne aut, co oznacza, że m.in. ich tabliczki znamionowe były przebijane.

Z dotychczas zebranych przez œledczych informacji wynika, że grupa liczyła 16 osób. Za pięcioma członkami samochodowego gangu zostały wydane listy gończe.

- Zatrzymanym przedstawiono łšcznie 45 zarzutów. W Polsce policjanci odzyskali 18 pojazdów różnych marek skradzionych w Niemczech - mówi Agnieszka Hamelusz.

Rozbicie gangu było możliwe dzięki połšczonym działaniom œledczych z Polski i Niemiec. Prokuratura w Berlinie z Krajowym Urzędem Kryminalnym Policji (LKA), wraz z Prokuraturš Okręgowš w Gdańsku i tamtejszym Zarzšdem CBŒP stworzyli wspólnš niemiecko-polskš grupę œledczš w ramach JIT (Joint Investigation Team). Podstawš utworzenia takiej międzynarodowej grupy jest projekt Unii Europejskiej "ISEC", majšcy na celu zwalczanie zorganizowanych, mobilnych grup przestępczych z obszaru państw nadbałtyckich, łšcznie ze zorganizowanymi gangami rosyjsko-języcznymi.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL