Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Przemysł spożywczy

Ceny cukru wsiadajš na rollercoastera

Flickr
Analitycy przewidujš na koniec roku znaczne spadki cen cukru i wieprzowiny.

Eksperci z banków: Credit Agricole, PKO BP, BGŻ BNP Paribas, BZ WBK i Alior, po raz trzeci już przedstawili w comiesięcznym rankingu prognozy cen surowców rolnych. To efekt cyklu zapoczštkowanego przez „Rzeczpospolitš".

Warto pamiętać, że przedstawione na grafice zwyżki i spadki cen odnoszš się do stanu z sierpnia. To najœwieższe ceny podawane przez GUS. Stawki za wrzesień GUS przedstawi 20 paŸdziernika.

Wyjštkiem sš tu jaja, których ceny na koniec wrzeœnia podało Ministerstwo Rolnictwa. Skoczyły one w wyniku ogólnoeuropejskiej afery z trujšcym œrodkiem fipronilem znalezionym w jajach w wielu krajach UE.

– W zestawieniu niższe mogš być ceny jajek, które, w wyniku wycofania dużej iloœci skażonych jaj z rynku, od sierpnia wzrosły o ponad 20 proc. – mówi „Rzeczpospolitej" Wojciech Olejniczak, dyrektor Biura Agro w Alior Banku. Jego zdaniem był to krótki impuls, który stopniowo wygasa. Do końca roku ceny jeszcze spadnš, ale pozostanš wyższe niż rok temu. Na wzrost cen mogš działać nadchodzšce œwięta.

W centrum zainteresowania przemysłu spożywczego jest obecnie cukier – po dziesięciu latach w paŸdzierniku Unia Europejska wycofała się z ograniczania produkcji tego surowca. Jak nieoficjalnie przyznajš analitycy, prognozowanie jego cen stało się teraz wyzwaniem. Na koniec roku przewidywana jest nawet 10-proc. obniżka.

– Odbudowa œwiatowych zapasów w połšczeniu ze zniesieniem kwot cukrowych w UE w paŸdzierniku sprzyja utrzymywaniu się jego cen w trendzie spadkowym – mówi Jakub Olipra, ekonomista banku Credit Agricole.

Podobnie będš się kształtowały ceny wieprzowiny. Eksperci ze wszystkich pięciu banków zgodnie spodziewajš się obniżek.

– Rynek wieprzowiny wszedł w spadkowš fazę cyklu, co będzie działało w kierunku obniżenia cen mięsa – dodaje Jakub Olipra.

Jak tłumaczy Magdalena Kowalewska, analityk BGŻ BNP Paribas, spadek cen skupu trzody w Polsce oczekiwany jest ze względu na zniżki stawek w UE. Producenci mięsa z Unii odbudowali pogłowia trzody chlewnej, a przy tym mocno skurczył się eksport do Chin. W grę wchodzš także problemy krajowe.

– Ważnym czynnikiem, zagrożeniem dla rynku wieprzowiny, pozostaje afrykański pomór œwiń. Do 12 paŸdziernika w Polsce odnotowano 103 ogniska tej choroby – mówi Magdalena Kowalewska.

Spektakularne zwyżki cen mleka podczas letnich miesięcy budziły wręcz podejrzenia o spekulację. Wyœcig ten spowolni, taniej jednak nie będzie – œrednia prognoza przewiduje wzrost o 3 proc. na koniec roku.

Jak przyznaje Grzegorz Rykaczewski, analityk sektora rolno-spożywczego w Banku Zachodnim WBK, producenci mleka nie będš mieli powodów do narzekań, a ewentualne dalsze spadki na giełdach œwiatowych na poczštku paŸdziernika odbijš się na dynamice zwyżek na koniec 2017 r.

– Mimo odbudowy podaży mleka u jego głównych eksporterów utrzymujšcy się œwiatowy popyt powinien przeciwdziałać znaczšcym spadkom cen produktów mleczarskich na rynku globalnym – zgadza się Paweł Wyrzykowski, ekspert ds. rynków rolnych BGŻ BNP Paribas. Spodziewa się on sezonowego wzrostu cen, ale spokojniejszego niż w ostatnich latach.

– Œwiatowy rynek mleka znajduje się najprawdopodobniej na szczycie cyklu i w kolejnych miesišcach obserwowany będzie spadek cen produktów mlecznych, w szczególnoœci masła – dodaje Jakub Olipra z Credit Agricole.

Przewidywane spadki cen drobiu o blisko 10 proc. na koniec roku ucieszš konsumentów. – Na niskim poziomie pozostanš ceny drobiu, ale naszym zdaniem, w IV kwartale będš one wyższe niż w analogicznej częœci ubiegłego roku – mówi Grzegorz Rykaczewski z BZ WBK.

Z kolei ceny bydła zachowujš się bardzo spokojnie. W paŸdzierniku zdaniem ekspertów niemal się nie zmieniš, natomiast pod koniec roku ceny bydła, a co za tym idzie wołowiny, mogš wzrosnšć o 2,3 proc.

– Możliwy jest dalszy wzrost cen bydła wspomagany zwiększajšcym się eksportem z UE oraz dobrš sytuacjš w mleczarstwie, która wpływa na ograniczenie wzrostu ubojów w krajach Wspólnoty – zauważa Mariusz Dziwulski, ekspert PKO BP.

Ceny kukurydzy spadnš, ale będš wyższe niż w ub.r. – Niekorzystne warunki pogodowe ujemnie wpłynš na wielkoœć zbiorów i spowodujš wzrost cen kukurydzy w porównaniu z poprzednim sezonem – tłumaczy Wojciech Olejniczak z Alior Banku.

Na koniec dobra wiadomoœć: ogólnie ceny żywnoœci na œwiecie powinny spaœć. Wszyscy eksperci zgodnie wskazujš tu na obniżenie indeksu FAO (Organizacji ds. Wyżywienia i Rolnictwa).

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL