Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Przemysł spożywczy

Co z tym masłem? Niedługo będzie taniej

123rf
Cena masła wzrosła w cišgu roku o niemal 80 proc. Eksperci przyznajš, że tak wysoki poziom cen masła jest trudno wytłumaczyć. Spadki cen sš oczekiwane na jesieni.

Mimo tego, że masło na półkach wcišż jest wyjštkowo drogie, eksperci zaczynajš mówić o nadchodzšcych niebawem obniżkach.

Mariusz Dziwulski, ekspert banku PKO BP, spodziewa się pierwszych obniżek w Polsce już od wrzeœnia, potrwajš także w czwartym kwartale.

- Oczekujemy wyhamowania dynamiki cen masła i spadków w kolejnych miesišcach, w stosunku do wysokich poziomów z lipca i sierpnia 2017 r – mówi Mariusz Dziwulski.

Wszystko dzięki temu, że odbudowuje się unijna produkcja mleka. To z kolei oznacza zatrzymanie spadku produkcji masła w Unii Europejskiej. Dziwulski zauważa, że ten wzrost widać już w danych Eurostatu, według których w czerwcu unijna produkcja masła była już tylko o 1-2 proc. niższa niż w czerwcu rok wczeœniej, a jeszcze w pierwszym kwartale produkcja była o 5 proc. niższa niż w przed rokiem. Kolejne zwiększanie dostaw mleka będzie sprzyjać wzrostom produkcji masła w krajach Unii. Co ważne, przyspieszenie wzrostu produkcji mleka notuje się w Nowej Zelandii, największego na œwiecie eksportera masła.

- Prawdopodobieństwo spadków cen masła potwierdzajš ostatnie sesje na aukcjach GDT, gdzie dwa razy z rzędu odnotowano spadki notowań tego produktu – podkreœla Dziwulski. Spadki nie będš jego zdaniem jednak znaczne, ceny pozostanš prawdopodobnie na wysokim poziomie z uwagi na niższe zapasy masła i wysoki popyt na nie w UE i na œwiecie.

Zdaniem Agnieszki Maliszewskiej, dyrektor Polskiej Izby Mleka, prawdopodobnie ustabilizowania cen można się spodziewać w paŸdzierniku, ponieważ nic nie zapowiada kolejnych anomalii pogodowych w Nowej Zelandii, która jest wielkim graczem na rynku mleka.

- Najważniejsze, że wreszcie zaczynajš spadać ceny masła na rynkach œwiatowych, mimo, że korekty nie sš wielkie – mówi Agnieszka Maliszewska.

– Patrzšc na to, że w cišgu roku cena wzrosła o 77 proc., nawet korekta na poziomie 2 proc. jest znakiem tego, że ceny zaczynajš się stabilizować – podkreœla dyrektor Polskiej Izby Mleka, która dodaje, że wbrew pozorom wysokie ceny nie sš dobre nawet dla branży, ponieważ sš niestabilne.

Według ostatnich danych Ministerstwa Rolnictwa, cena za masło kształtuje się obecnie na poziomie 2355,69 za 100 kg netto – w blokach (to masło sprzedawane w formie dużych bloków o wadze 10, 20 lub 25 kg), a 2414 zł za 100 kg masła konfekcjonowanego. Polska oczywiœcie nie jest wyjštkiem. Ceny mleka rosły na całym œwiecie. Izba Mleka podaje, że w UE cena masła w czerwcu skoczyła w cišgu miesišca o 15,8 proc. (do 5 575 dol.), a w USA o 19 proc. (do 5 710 dol.).

Dlaczego drożeje?

Wzrosty cen masła utrzymujš się od marca. Profesor Krystyna Œwietlik z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnoœciowej wyjaœniła w rozmowie z Rzeczpospolitš, że na ceny masła na polskich półkach silnie wpływajš ceny globalne. Masło, podobnie jak wełna, cukier czy kawa, jest produktem dla funduszy hedgingowych do spekulacji na giełdzie. Jednak za wzrosty cen na polskich półkach nie odpowiadajš jedynie spekulanci. Na rosnšce koszty masła miało wpływ drożejšce mleko, czyli jego główny surowiec, ale przede wszystkim – popyt na masło.

Ten wzrósł niemal na całym œwiecie, w Polsce, w Europie, Stanach Zjednoczonych i w Chinach. W kraju – Polacy zaczęli się lepiej odżywiać. Klienci w całej Europie także coraz chętniej sięgajš po ten towar. Podobnie w Stanach Zjednoczonych, gdzie popyt na masło poœrednio zwiększyła kampania przeciwko tłuszczom trans. Tamtejsza agencja ds. żywnoœci i leków (FDA) już dwa lata temu oceniła nienasycone kwasy tłuszczowe typu trans za niezdrowe i nakazała wycofanie ich ze sklepów w cišgu trzech lat. Takie kwasy trafiajš do margaryn, ale także krakersów, ciastek, herbatników.

Dodatkowo najwięksi producenci mleka na œwiecie, czyli Australia i Nowa Zelandia, zaczęły odbudowywać swoje stada krów. To sprawiło, że więcej mleka przeznaczono do żywienia cielšt a mniej do sprzedaży. Dodatkowo, wg Œwiatowej Organizacji Żywnoœci (FAO), na œwiecie wcišż jest duży popyt na pełnotłuste mleko w proszku, które jest substytutem masła. Silny import mleka prowadzš też kraje Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej.

Ceny mleka ulegały w cišgu ostatnich dwóch lat silnym wahaniom. W rozmowie z redakcjš prof. Œwietlik tłumaczyła, że po uwolnieniu tzw. kwot mlecznych w Unii Europejskiej w roku 2015 zwiększyła się podaż mleka, a co za tym idzie zmalały ceny. W konsekwencji niskich cen - produkcja dla częœci gospodarstw przestała być opłacalna. Ograniczenie produkcji sprawiło, że ceny znowu zaczęły iœć do góry. Dlatego dziœ branża podkreœla, że chwilowo wysokie ceny pozwalajš sobie odbić producentom chude lata.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL