Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Przemysł spożywczy

Japonia czeka na polskš żywność, otwarcie coraz bliżej

Bloomberg
Roœnie unijny eksport żywnoœci. Tymczasem już niedługo otworzy się przed producentami nowy rynek – Japonia.

W maju unijni producenci z branży rolno-spożywczej wysłali w œwiat o 9 proc. więcej żywnoœci niż w maju poprzedniego roku – poinformowała Komisja Europejska. Eksport żywnoœci w cišgu ostatnich 12 miesięcy (od czerwca 2016 do maja 2017), osišgnšł pułap 131,8 mld euro, o 2,6 proc. więcej niż w poprzedzajšcym okresie.

UE wysłała w œwiat więcej wieprzowiny, ale największy wzrost zanotowano w eksporcie wina, żywnoœci dla dzieci i mleka w proszku. Wzrósł eksport do USA, Rosji i Azji, zwłaszcza Chin, Hongkongu, Korei i Japonii.

Największe zmiany czekajš teraz handel z tym ostatnim krajem. Unia Europejska już obecnie jest czwartym największym eksporterem żywnoœci do Japonii, ale – zdaniem Brukseli – wkrótce staniemy się najważniejszym partnerem handlowym Kraju Kwitnšcej Wiœni, sprzedajšc mu wieprzowinę, wino, ser i napoje spirytusowe.

Wszystko dzięki umowie o wolnym handlu. Przygotowanie tego traktatu zajęło UE i Japonii 18 rund negocjacji i cztery lata, ale wreszcie na poczštku lipca przywódcy poinformowali, że osišgnęli „polityczne porozumienie" i umowa powinna wejœć w życie na poczštku 2019 r. Ten moment będzie oznaczał zdjęcie zaporowych niekiedy ceł, które ogółem kosztujš unijnych eksporterów nawet miliard euro rocznie.

Phil Hogan, komisarz odpowiedzialny za rolnictwo, nazwał traktat najbardziej znaczšcš umowš w dziedzinie rolnictwa. Do przeszłoœci odejdš m.in. cła na sery, które obecnie wynoszš 29,8 proc., umowa ma też pozwolić na zwiększenie eksportu wołowiny do Japonii i zmniejszyć cło na wieprzowinę.

Dodatkowo traktat zapewni ochronę ponad 200 europejskich produktów rolnych. – Austriacki Tiroler Speck, niemieckie Münchener Bier, belgijska Jambon d'Ardenne, polska wódka oraz ponad 200 innych europejskich oznaczeń geograficznych będzie teraz korzystać w Japonii z tego samego poziomu ochrony co w Europie – mówił komisarz.

Czy na tym otwarciu skorzysta Polska? Dziœ 80 proc. naszej żywnoœci eksportujemy do UE, ale producenci wcišż szukajš rynków pozaunijnych, a Azja, obok Afryki, jest dla większoœci priorytetowym kierunkiem. Według badania przeprowadzonego dla Komisji Europejskiej przez Bertelsmann Stiftung, niemiecki oœrodek badawczy, dzięki tej umowie Polska może się spodziewać przyspieszenia wzrostu gospodarczego między 0,05 a 0,32 proc. PKB, co przełoży się na kwoty od 226 mln do 1,446 mld euro. Najwięcej zyskajš Niemcy, Irlandia i Holandia.

Małgorzata Krzysztoszek, główna ekonomistka Konfederacji Lewiatan, widzi w tej umowie dużš szansę dla producentów żywnoœci. – Japonia mocno chroni ten sektor, a zniesienie wysokich ceł na żywnoœć to olbrzymie pole do popisu dla polskich producentów – mówi „Rzeczpospolitej". – Ten rynek charakteryzuje się wysokimi cenami, ale wymaga też wysokiej jakoœci – dodaje.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL