Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Przemysł spożywczy

Menedżer wykupił firmę Jantoń od właścicieli

materiały
W polskiego producenta alkoholi uwierzył fundusz inwestycyjny Enterprise Investors.

Po 41 latach działania jako firma rodzinna polski producent alkoholi Jantoń zmienia właœciciela. Spółkę wykupił dotychczasowy wiceprezes Jakub Nowak z pomocš funduszu inwestycyjnego Enterprise Investors. Wartoœci transakcji nie ujawniono.

– Jest to wykup menedżerski, po sfinalizowaniu transakcji wspólnie z panem Jakubem Nowakiem będziemy właœcicielami firmy – mówi „Rzeczpospolitej" Sebastian Król, partner w Enterprise Investors odpowiedzialny za tę transakcję. Nowak zostanie prezesem, fundusz umieœci swoich przedstawicieli w radzie nadzorczej.

Teraz czas na UOKiK

Umowa została podpisana warunkowo w œrodę 12 lipca, ale do jej wejœcia w życie wymagana jest jeszcze zgoda Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Wniosek trafił do urzędu w pištek. – Spodziewamy się, że te formalnoœci mogš potrwać ok. dwóch miesięcy – wyjaœnia Sebastian Król. Zgoda UOKiK jest wymagana ze względu na wielkoœć przychodów spółki przekraczajšcš 10 mln euro rocznie.

Poszukiwania inwestora trwały trzy lata. Jantoń potrzebował silnego partnera do dalszego rozwoju, a dla Enterprise Investors to pierwsza inwestycja w producenta alkoholu, ale ta branża, zdaniem funduszu, będzie się rozwijać.– Naszym zdaniem rynek napojów alkoholowych najszybciej będzie się rozwijał w segmencie produktów o niższej zawartoœci alkoholu – mówi Król. - Firma Jantoń jest dobrze zarzšdzanš spółkš, z nowoczesnš bazš produkcyjnš. Prezes jest menedżerem z dużym doœwiadczeniem i z ogromnš energiš, by dalej rozwijać firmę – dodaje.

Jantoń należy do największych producentów wyrobów winiarskich, obok takich firm, jak Bartex Bartol, Warwin czy Ambra. Spółka wytwarza wino i napoje alkoholowe z sokami owocowymi, takie jak Barmańska czy Dobrońska, jest też trzecim producentem cydrów w kraju, a do Polski importuje wino Kadarka czy bułgarskš brandy.

Od przedstawiciela do wiceprezesa

Jakub Nowak wszedł do zarzšdu w 2008 r., gdy Jacek, Jarosław i Adam Jantoniowie uznali, że model firmy rodzinnej już się wyczerpał. - To nie było klasyczne zatrudnienie na zasadzie headhuntingu. 15 lat temu Jakub zaczynał u nas pracę jako przedstawiciel handlowy, dziœ jest wiceprezesem zarzšdu – powiedział w ubiegłym roku na Kongresie Gospodarczym w Katowicach Jarosław Jantoń.

Od 2008 r. spółka bardzo się zmieniła, pojawiły się nowe produkty, a zatrudnienie spadło niemal o połowę, z 450 do 250 osób. - Od 2010 r. wprowadzamy nowe marki, które dziœ rocznie generujš ok. 100 mln zł sprzedaży – mówi Nowak. Jantoń wygenerował w całym ubiegłym roku 170 mln zł przychodu.

Co zrobiš dotychczasowi właœciciele? Dalsze biznesowe plany braci Jantoniów nie sš znane, prawdopodobnie nie będš jednak zwišzani z branżš alkoholowš.

Rozwój i akwizycje

Nowi właœciciele zapowiadajš intensywny rozwój i nie wykluczajš kolejnych zakupów. – Firma chce zwiększać swojš obecnoœć w Polsce przez rozbudowę oferty produktowej, ale będziemy też otwarci na przejęcia podmiotów z branży – mówi Sebastian Król z funduszu EI. Za granicš firma ma się rozwijać organicznie, akwizycje nie sš wykluczone. – Możemy również wspomóc spółkę, jeœli wystšpiłaby potrzeba dofinansowania – dodaje Król.

Polska produkcja wina roœnie, ale startuje z bardzo niskiej pozycji, Polska Rada Winiarstwa szacuje, że w tym roku gospodarczym (od sierpnia 2016 do końca lipca 2017 r.) powstanie 7 tys. hektolitrów wina. Kurczy się natomiast produkcja fementowanych wyrobów winiarskich, takich jak wina owocowe, nalewki czy cydry. W ubiegłym roku była na poziomie 776 tys. hl wina owocowego, aż o 11 proc. niższym niż rok wczeœniej.

Według PRW rynek zacznie rosnšć, gdy polskie wyroby jakoœciowe stanš się głównymi markami przedsiębiorstw, przyda się tu uporzšdkowanie systemu celnego i oczywiœcie odpowiednia promocja. Wartoœć œwiatowej produkcja cydru ma sięgnšć w 2020 r. blisko 13 mld dol. Jest więc o co się starać.

Opinia

Andrzej Faliński, ekspert rynku handlu

Gdyby polskim producentom alkoholi stworzyć dogodne warunki do rozwoju, to może mielibyœmy ciekawy kawałek sektora żywnoœciowego.

Polski rynek alkoholi będzie się konsolidował, to nieuniknione. W ramach różnych kategorii alkoholu panuje piekielna konkurencja. Im większa skala i możliwoœci inwestycyjne firmy, a także możliwoœci promocyjne, logistyczne, tym taniej można sprzedawać ten alkohol, pomimo doœć restrykcyjnej polityki podatkowej. Lekarstwem na konkurencję jest skala działalnoœci i redukcja asortymentu. Firmy muszš mieć produkty specjalne. Dobrym pomysłem jest oferowanie delikatesowych wyrobów z wysokš marżš. Na polskim rynku jest miejsce dla kilku dużych producentów w każdej branży.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL