Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Przemysł spożywczy

Ekspert: słodzimy mniej, ale spożywamy więcej cukru

Fotolia
Mimo mniejszych zakupów cukru w czystej postaci, jego całkowita konsumpcja roœnie, szczególnie w formie wyrobów przetworzonych - zwraca uwagę analityk rynków rolnych z BGŻ BNP Paribas Paweł Wyrzykowski.

Z danych GUS wynika, że w 2016 roku jedna osoba w gospodarstwie domowym konsumowała przeciętnie nieco ponad kilogram cukru miesięcznie. Oznacza to, że w cišgu 10 lat œrednie spożycie cukru w gospodarstwach domowych, w przeliczeniu na jednš osobę, spadło o pół kilograma, czyli o jednš trzeciš - informuje analityk.

Generalnie więcej cukru spożywa się w gospodarstwach wiejskich niż miejskich.

Najwięcej zjada się go w gospodarstwach rolników. W 2016 roku jego konsumpcja była na poziomie o dwie trzecie większym niż w gospodarstwach ogółem. Więcej od przeciętnej spożywały cukier gospodarstwach emerytów i rencistów – 16,7 kg rocznie na osobę, wobec 12,1 kg w gospodarstwa domowych ogółem – wskazuje Paweł Wyrzykowski.

Z kolei, najmniejsze iloœci w przeliczeniu na jednš osobę (8,4 kg rocznie) konsumowane były w gospodarstwach, w których podstawowym Ÿródłem utrzymania jest własna działalnoœć.

Ekspert wskazał, że nie obserwuje się wyraŸnej zależnoœci między poziomem dochodów gospodarstw domowych a poziomem spożycia cukru. Tylko w grupie 20 proc. gospodarstw o najwyższych dochodach poziom spożycia cukru był o 11 proc. mniejszy od œredniej.

Zdaniem Wyrzykowskiego spadek poziomu spożycia cukru w gospodarstwach domowych to efekt zmieniajšcego się stylu życia. Ponadto, zmiany wielkoœci konsumpcji cukru skorelowane sš w pewnym stopniu ze zmianami spożycia mški. Oprócz tego, że słodzimy mniej, to również pieczemy mniej ciast czy przyrzšdzamy mniej konfitur.

Mimo mniejszej konsumpcji cukru pod czystš postaciš, jego całkowite spożycie roœnie. W 2016 roku wyniosło œrednio 42,3 kg na mieszkańca rocznie, czyli o 4 proc. więcej niż w 2015 roku i o 10 proc. więcej niż œrednio w latach 2005-2007. Dane te tylko potwierdzajš, że obecnie cukier coraz częœciej kupujemy w wyrobach bardziej przetworzonych - podkreœla ekspert.

Zniesienie limitów produkcji cukru, które nastšpi 1 paŸdziernika może wpłynšć w najbliższych miesišcach na obniżki cen cukru na półkach sklepowych. Według GUS w sierpniu 2017 roku za kilogram cukru białego płaciliœmy œrednio 3,07 zł, czyli o 1,9 proc. mniej niż w lipcu br. i o 3,2 proc. mniej niż w grudniu 2016 roku.

Zdaniem analityków z BGŻ BNP Paribas można spodziewać się, że cukier na rynku unijnym relatywnie potanieje wobec innych substancji słodzšcych wykorzystywanych przy produkcji żywnoœci i bilansowe spożycie cukru białego w Polsce wzroœnie.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL