Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Przemysł Obronny

Niemcy ruszajš ze śmigłowcami dla wojska

Adobe Stock
Szef sztabu generalnego sil zbrojnych Niemiec, generalny inspektor Bunderswehry zatwierdził plany zakupu od 45 do 60 œmigłowców o dużym udŸwigu o wartoœci niemal 4 mld euro. Walczyć o kontrakt będš zapewne 2 największe koncerny z USA

Gen. Volker Wieker podpisał dokument, który uruchamia spodziewanš od dawna rywalizację œmigłowców CH-53K Lockheeda Martina z mniejszymi o dwóch rotorach CVH-47 Boeinga. Niemcy nie sprecyzowali, który z modeli ma ich preferencję.

Resort obrony zamierza w II półroczu 2018 zwrócić się do producentów o informacje, po zakończeniu prac nad zdolnoœciš operacyjnš nowej floty, zawarcie kontraktu powinno nastšpić w połowie 2020 r., a dostawy zaczęłyby się w 2023. Œmigłowce zastšpiš obecne CH-53G. Decyzja gen. Wiekera przewiduje kontrakt na wyprodukowanie i na serwisowanie tych maszyn, Airbus i firmy niemieckie chciały, by resort rozdzielił zamówienie na dwa odrębne. Warunki kontraktu będš przewidywać, że serwisowanie będzie odbywać się w Niemczech, ale bez wymagania, by robiła to jakaœ firma niemiecka.

Oba amerykańskie koncerny blisko współpracujš z niemieckim przemysłem, wykazały też nadzieję, że dojdzie do partnerstwa w produkcji i serwisowania przyszłych niemieckich œmigłowców.

Niektórzy wojskowi spodziewali się, że walka o ten kontrakt zacznie się po sformowaniu nowego rzšdu w Berlinie, ale gen. Wieker postanowił najwyraŸniej przyspieszyć, bo pojawiły się oznaki, że nowy gabinet koalicyjny Angeli Merkel może powstać dopiero za kilka miesięcy. Resort obrony zaproponował 3,84 mld euro na ten program w latach 2018-29, ale musi go jeszcze zatwierdzić parlament.

Œmigłowiec CH-46 Chinook jest na wyposażeniu 8 innych krajów NATO, będzie rywalizować z Sikorsky CH-53K Lockheeda, przeprojektowanš wersjš CH-53G, które latajš obecnie w Niemczech, a która trafi od 2019 r. do korpusu marynarki USA. Izrael zastanawia się nad kupnem 20 maszyn Lockheeda. Ich prasowa premiera odbędzie się w kwietniu 2018 na salonie lotniczym w Berlinie. Boeing sprowadził w lipcu do Niemiec na branżowš konferencję dwa CH-47, œmigłowca Lockhheda nie było, bo właœnie ruszyła jego produkcja dla marynarki USA.

Niemieccy wojskowi badajš obecnie możliwoœci operacyjne obu maszyn, porównujš ich skutecznoœć w różnych warunkach. Częœć z nich jest za CH-47, który sprawdził się na polu walki i jest tańszy, inni uważajš, że większy CVH-53K pozwoli lepiej uczestniczyć w nowych misjach.

Korpus marynarki USA podał, że œredni koszt tego dużego œmigłowca wyniesie ok. 88 mln dolarów. Może jednak trochę zmaleć, jeœli kupiš go również Niemcy, Izrael i Japonia. Zdaniem ekspertów, taniej wyszłoby dla Niemiec kupno Chinooków, ale ta maszyna będzie wymagać kolejnych unowoczeœnień w najbliższych latach, co zwiększy jej cenę. A ponieważ zabiera mniej na pokład, tu musi wykonać więcej lotów w ramach tego samego zadania.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL